Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metal foams
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Computer Methods in Materials Science
2013 Vol. 13, No. 4 425--435
PL Ze względu na ich dużą zdolność do absorpcji energii i niską gęstość pianki metaliczne znajdują ostatnio szerokie zastosowanie w przemysłach samochodowym i lotniczym, a także w bioinżynierii. Jako typowy materiał porowaty lub komórkowy pianki metaliczne mają strukturę niejednorodną, która może być z[...]
EN Recently metal foams are becoming popular in engineering application due to their high energy absorption ability and low density, which are being utilised in automotive engineering and aerospace engineering as well as biomedical engineering. As a typical porous or cellular material, from the materia[...]
2
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2018 Vol. 63, iss. 4 1847--1851
EN Internal structure of metal foams is one of the most important factors that determine its mechanical properties. There exists a number of methods for studying the nature of the inner porous structure. Unfortunately most of these processes is destructive and therefore it is not possible to reuse the [...]
3
86%
Archives of Transport
PL W artykule przedstawiono podejście do modelowania i symulacji pian metali z użyciem Metody Elementów Skończonych (MES) oraz autorskich narzędzi do modelowania geometrii. Piany metali są stosunkowo nową klasą materiałów o interesujących własnościach mechanicznych. Jednak pomimo rosnącego zainteresowa[...]
EN The paper describes an approach to geometrical modeling and Finite Element simulations of the dynamics of metal foams. Metal foams are a new class of materials with novel mechanical properties. With an excellent stiffness-to-weight ratio they are an interesting new material for contemporary structur[...]
4
72%
Archives of Foundry Engineering
EN The last decade has seen growing interest in professional public about applications of porous metallic materials. Porous metals represent a new type of materials with low densities, large specific surface, and novel physical and mechanical properties, characterized by low density and large specific [...]
5
72%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 4 364--365
PL Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych udziału objętościowego gazu w przepływie dwufazowym powietrze-woda przez poziomy kanał wypełniony pianami aluminiowymi o różnej gęstości upakowania porów. Stwierdzono, że udział objętościowy gazu zwiększa się wraz ze wzrostem prędkości pozornej gazu. Jednoc[...]
EN Experimental results dealing with gas volume fraction in air - water two phase flow through a horizontal pipe filled with aluminum foams of different pore density are presented in the paper. It was stated that gas volume fraction increased when the superficial gas velocity increased. The increase of[...]
6
72%
Archives of Foundry Engineering
EN As it is known a foam made of composite with aluminium alloy matrix and SiC particles reinforcement does not reach the liquid state even at a temperature over 1000oC. The causes of such behaviour of foam have been examined. It has been found that it is due to two phenomena. One is connected with the[...]
7
72%
Mechanics and Control
PL Przedstawiono kompleksowe, systematyczne podejście do badań doświadczalnych struktury i właściwości mechanicznych pian metalowych. Na podstawie dogłębnej analizy stanu rzeczy rozwiązania istniejące zsyntetyzowano, uwzględniając najnowsze zmiany w omawianym zakresie tak, aby przedstawić propozycje mo[...]
EN This paper presents a comprehensive, systematic approach on experimental investigations of structure and mechanical properties of metal foams. Based on a thorough state of the art study, the existing solutions have been synthesised with recent developments in the discussed field to become a proposit[...]
8
72%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2018 Vol. 18, no. 4 1198--1206
EN Adhesive bonds have very strong influence on mechanical properties of composite particulate metal foams. This study experimentally investigates for the first time the geometrical and mechanical properties of PA 12 adhesive bonds between spherical advanced pore morphology (APM) elements made of AlSi1[...]
9
58%
Rudy i Metale Nieżelazne
2002 R. 47, nr 12 627-632
EN The paper is related to Institute's research activity over the last few years concerning powder metallurgy (P/M) in the fields of: electric contact tips manufactured by P/M techniques (excluding tips and rivets obtained by mechanical working), modern fine-grained hard metals for instruments, metal f[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last