Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  melioration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 7-8 56-58
PL Podwyższanie niskich stanów w ciekach wodnych, zwiększenie zasobów wód gruntowych, poprawienie jakości wód, polepszenie mikroklimatu, rewaloryzacja ekologiczna, a także polepszenie wrażeń estetycznych użytkowników - to tylko niektóre profity, które zapewnia racjonalna gospodarka wodna w mieście.
2
75%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL W pracy zwrócono uwagę na odpowiednie wykorzystanie urządzeń melioracyjnych, które w Polsce znajdują się na 36% powierzchni użytków rolnych. Skutki melioracji są uwarunkowane poziomem eksploatacji urządzeń, a także poziomem rolniczego użytkowania terenów. W wyniku doskonalenia procesów eksploatacyjn[...]
EN Appropriate utilization of melioration facilities (which are installed on 36 % of croplands in Poland ) is the focus of this paper. The effects of reclamation depend on the level of exploitation of these devices and on the extent of agricultural land use. Improvements in exploitation and maintenance[...]
3
75%
Gospodarka Wodna
2004 Nr 1 9-12
PL Przedstawiono problemy związane z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej w aspekcie zadań kadry technicznej zajmującej się administracją i wykorzystaniem wód oraz projektowaniem inwestycji wodnych i melioracyjnych.
EN There have been presented in the paper the problems connected with enforcement of the Water Framework Directive in relation to the tasks of the technical staff dealing with administration and utilization of waters and with planning of water and land melioration investments.
4
75%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Podstawą nowej technologii regeneracyjnego kształtowania otwartych cieków wodnych jest prawidłowe i bezpieczne umiejscowienie urządzenia wielozadaniowego wewnątrz cieku wodnego. W artykule przedstawiono sposoby prowadzenia urządzenia podczas wykonywania podstawowych operacji związanych z całościowym[...]
EN Correct and secure position of a multitasking device inside watercourse is the basis of regenerative technology to shape the open watercourses. The article describes the ways to drive a device when performing basic operations related to holistic treatment of reclamation, beginning from the placing t[...]
5
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
2015 Vol. 60, nr 4 125--128
PL Podstawą nowej technologii kształtowania cieków wodnych jest wykorzystanie nowej gamy narzędzi opracowanych w Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych do konserwacji i regeneracji rowów melioracji szczegółowej. Powstałe narzędzia służą do odmulania dna oraz kształtowania i profilowania istniejących[...]
EN The basis of the new technology for watercourses is to use a new range of tools developed by the Industrial Institute of Agricultural Engineering for the maintenance and regeneration of drainage ditches. The tools are used to desilt and shape the bottom, profile existing ditches, as well as to creat[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last