Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  megatrendy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2008 nr 6 CD-CD
PL Kluczowe kategorie przyszłości w zarządzaniu to różnorodność i elastyczność, adaptatywność, zdolność do reagowania na otoczenie i ukierunkowanie na spełnienie oczekiwań klienta tak, aby powstające produkty i usługi satysfakcjonowały jego potrzeby. Złożoność technologiczna współczesnych systemów wytw[...]
2
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1257-1261
PL Złożoność zadań przed jakimi stoi logistyka w połączeniu z jej globalnym charakterem powoduje, że jest ona obecnie jednym z najtrudniejszych i najważniejszych elementów współczesnej gospodarki. Coraz bardziej zmienny i bardziej dynamiczny rynek, na którym działają współczesne firmy logistyczne spraw[...]
EN The complexity of challenges facing logistics, along with its global nature, makes it currently one of the most difficult and important elements of contemporary economy. The market, in which modern logistics companies operate, is more and more volatile and dynamic, and makes the existing methodology[...]
3
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1262-1267
PL Współczesna logistyka nie tylko musi nadążać za współczesnymi zmianami, ale w wielu wypadkach je wyprzedzać, spełniając oczekiwania swoich klientów. Stałym elementem działalności logistycznej powinno być badanie i prognozowanie zmian. Wymaga to jednak nie tylko dostrzeżenia nowych uwarunkowań i nowy[...]
EN Logistics not only must keep pace with today's changes, but in many cases, stay ahead of them, meeting the expectations of its clients. A constant element of the logistics activities becomes studying and forecasting changes. However, this requires not only noticing the new circumstances and new chal[...]
4
72%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 19 151--164
PL [...] Zadaniem współczesnego przedsiębiorstwa transportowego jest nie tylko sprawne i bezpieczne przemieszczanie osób i towarów w akceptowalnym czasie i za akceptowalną cenę, lecz również dostarczanie nowych usług, a także przewidywanie przyszłościowych potrzeb i wymagań swoich klientów. Należy takż[...]
EN Socio-economic environment has changed dramatically over the last ten years. Mobility is one of the key elements of the megatrend of sustainable development. In ‘nanosecond culture’ mobility is the phenomenon that combines both access to mobile technology, as well as to modern means of transport. It[...]
5
72%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2018 nr 4 2--11
PL Artykuł poświęcony jest identyfikacji megatrendów determinujących oraz dynamizujących kierunki rozwoju logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw (SCM). Autor prezentuje znane w skali światowej wyniki badań dotyczące strukturyzacji megatrendów i wyzwań współczesnej logistyki. W oparciu o częstość i wa[...]
EN The article concerns the identification of megatrends affecting and dynamizing the directions of logistics and supply chain management. The author present world-widely known results of the research concerning the structuring of the megatrends and challenges of the contemporary logistics. Based on th[...]
6
72%
Energetyka
2019 nr 2 77--83
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z szeroko pojętym rozwojem energetyki wiatrowej. Omówiono stan rozwoju energetyki na świecie, przeanalizowano prognozy rozwoju energetyki na najbliższe lata i w tym kontekście dosyć szczegółowo omówiono zagadnienia związane z rozwojem energetyki wiatrowe[...]
EN Presented are the issues related to the widely understood development of wind energy industry. Discussed is the current state of the world power generation development, analysed are energy industry development forecasts for the coming years and in this context the issues related to the wind energy d[...]
7
58%
Problemy Ekorozwoju
PL Znaczne przyspieszenie procesów globalizacji obserwowane w ostatnich dekadach XX wieku i na początku trzeciego tysiąclecia zasadniczo zmieniło i zmienia porządek i oblicze świata. Zaistniałe zmiany jakościowe wpływające na naturę współczesnej gospodarki światowej wymagają działań dostosowawczych do [...]
EN The last decades of the twentieth century and the beginning of the third millennium saw the significant acceleration of globalization processes, which has fundamentally changed and is still changing the world order and the face of the Earth. The qualitative changes that affect the nature of today’s [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last