Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  medycyna sądowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 689-695
PL Oparta na skanerze laserowym 3D metoda dokumentacji otworzyła nowe horyzonty dla medycyny sądowej i kryminalistyki, głównie ze względu na jej zdolność faktycznie 'zamrożenia' jakiegokolwiek miejsca przestępstwa. Niektóre cechy, takie jak wysoka rozdzielczość zapisywania danych tworzących obraz, zach[...]
EN Based on 3D laser scanner method of documentation has opened new prospects for forensic medicine and crime detection, mainly in respect to its ability to virtually efreezei any crime scene. Some features like high resolution of the imaging data recording, preserving the examined object in intact sta[...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL We współczesnej medycynie i medycynie sądowej używane są różnorodne przyrządy do pozycjonowania głowy pacjenta podczas badań radiologicznych. W ramach prowadzonych prac naukowo-badawczych konieczne było skonstruowanie dedykowanego narzędzia do mocowania i pozycjonowania czaszek ludzkich bądź ich szc[...]
EN In modern medicine and forensic science are used a variety of devices for positioning the patient's head during the radiological imaging. As a part of autors. research work, it was necessary to construct a dedicated tool for mounting and positioning of the human skulls or their remains. The article [...]
3
84%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN Standard multivariate statistical methods in medical applications are too sensitive to the assumption of multivariate normality and the presence of outliers in the data. This paper is devoted to robust statistical methods. In the context of medical image analysis they allow to solve the tasks of fac[...]
4
84%
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2011 R. 56, nr 2 175-214
5
84%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
2017 Vol. 37, no. 3 559--565
EN Estimation of the postmortem interval (PMI) has attracted the attention of many researchers. It is generally accepted as a challenging task in forensic medicine. Due to its difficulty, researchers have tried to estimate the PMI using different physical and chemical techniques. Since the PMI estimati[...]
6
84%
Bio-Algorithms and Med-Systems
PL Artykuł opisuje zastosowanie nowych systemów bioinformatycznych w medycynie sądowej. Systemy biometryczne już znalazły zastosowanie między innymi w geometrycznej identyfikacji twarzy. Są one niezbędne w identyfikacji osobowej oraz w poszukiwaniu osób zaginionych. W ostatnich latach nastąpił bardz[...]
EN This article reviews new bioinformatic systems in forensic medicine. Biometric systems are already used in forensic medicine for face geometry identification. They are necessary in personal identification and missing persons investigations. The field of Y-chromosome analysis and its application[...]
7
59%
Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego
2016 Nr 1 27--42
PL Celem pracy jest przybliżenie prawnikom trudu prac, jakie musi wykonać medyk sądowy szacujący czas zgonu. Ma to pomóc w minimalizacji niezrozumienia owej czynności w relacjach przedstawicieli tych dwóch grup zawodowych w procesie karnym. Opis czynności, jakie kolejno następują podczas próby ustaleni[...]
EN The aim of the article is to raise awareness of lawyers about a big amount of work and effort which has to be performed by a forensic physician to estimate the time of death. It is to help to minimize misunderstanding of these activities and tasks in relationships of the representatives of these two[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last