Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  medical service
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Jakości
2
100%
Problemy Jakości
3
100%
Problemy Jakości
EN Effective implementation of management systems in health service should be based on the real expectations of patients and the medical staffs vision of patienfs role. According to this, 18 aspects of the medical personnel's perception of patients needs were minutely analysed. The examined group was c[...]
4
100%
Problemy Jakości
5
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 43, t. 1 257-265
EN The aim of the paper was to show the way of granting the basic Medical Service. Analysis an survey indicate negative views for future. To avoid negative aspects, the new system of granting should be created, instead of remodeling the present one. That would be the best way to solve the most difficul[...]
6
100%
Problemy Jakości
PL Źródłem opracowania i jego inspiracją były obserwacje przeprowadzone w kilku polskich szpitalach.
7
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2003 nr 12 19-21
PL Amerykański rynek usług medycznych ma przed sobą niemalże nieograniczone możliwości rozwoju: starzejące się, zamożne społeczeństwo amerykańskie coraz częściej korzysta z dostępnych usług medycznych, których koszty operacyjne rosną z dnia na dzień. Nic więc dziwnego, że na rynku zaczęły wyrastać, nic[...]
8
75%
Problemy Jakości
EN In the presented paper there is an example of using QFD method to analyze the quality of services at the hospital. For example, we analyze the three wards of the selected hospital - General Surgery, Otolaryngology and Neurology. There is a full analysis of QFD, and set out what action should be take[...]
9
75%
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
2003 T. 48, z. 1 131-139
PL Placówki służby zdrowia nieustannie poszukują sposobów na skuteczne zarządzanie. W referacie przedstawiono możliwości zastosowania outsourcingu jako koncepcji zarządzania i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej. Zaprezentowano korzyści oraz zagrożenia wynikające ze zlecania przez jednostki zdr[...]
EN Social medical care units are in a constant search of a viable way of being managed. The essay shows the possibilities of applying outsourcing as a way of managing and modernizing the units. It also presents a variety of benefits and dangers resulting from health care units commissioning certain tas[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2005 z. 33 89-97
PL W artykule przedstawiono historię akredytacji i jej podstawowe założenia, opisano przebieg procesu akredytacji oraz zaprezentowano regulacje prawne dotyczące akredytacji w sektorze medycznym.
EN The case of accreditation and their basie principles was presented in this paper as well as the course of the accreditation process and the law principles concerning the accreditation process at medical service.
11
75%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2013 z. 2 (4) 125--132
PL Artykuł przedstawia krótką charakterystykę organizacji system ochrony zdrowia w Polsce oraz główne założenia reformy w zakresie usług medycznych. W następnej kolejności zaprezentowane są innowacje w dziedzinie służby zdrowia oraz różne definicje usług medycznych. Następnie zaprezentowany został przy[...]
EN This article presents a short characteristic of organization the medical services in Poland and presents the main presumptions of the reform in the circle of medical services. Next was presented innovations in medical services and different definitions of services in medicine. Than was shown the cas[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last