Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  medical application
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Machine Graphics and Vision
EN The paper presents a computerized interactive graphical system for multimodal medical volumes segmentation. We present a new generation of the system obtaining by applying fuzzy methods in clustering. We give an outline of fuzzy c--means algorithm and we report the results obtained by using itto mul[...]
2
100%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
2004 Vol. 8, No 2 171-181
EN The paper deals with fuzzy inference systems for multistage recognition based on a decision tree scheme. Two conceptually different fuzzy methods are presented and discussed for the given learning set. The first method is developed according to the multistage approach known as the Mamdani inference [...]
3
100%
Engineering of Biomaterials
4
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2008 Nr 4 (69) 39--42
PL Przeprowadzono analizę porównawczą właściwości sorpcyjnych, retencji wody oraz właściwości wytrzymałościowych włókien z alginianu miedzi otrzymywanych z polimerów o różnych masach cząsteczkowych. Otrzymane włókna charakteryzowały się wysokimi właściwościami sorpcyjnymi oraz wytrzymałością właściwą o[...]
EN A comparative analysis of the sorption properties, water retention and tensile strength properties of cupric alginate fibres obtained from polymers with different molecular weights was carried out. The fibres obtained were characterised by high sorption properties and a tenacity suitable for process[...]
5
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2007 Nr 5-6 (64) 163--166
PL Celem badań było wstępne opracowanie wytwarzania modyfikowanych włóknin do zastosowań medycznych jako materiał chłonny w plastrach konsumenckich. Modyfikowane włókniny otrzymano z runa polipropylenowego lub wiskozowego, stosując jako środek wiążący buforowaną sól chitozanu. Wprowadzenie chitozanu w [...]
EN The aim of the research was to elaborate the manufacturing method of modified non-woven materials for medical use as absorbent material in consumers’ plasters. The modified non-woven materials obtained from polypropylene or viscose fibres, using buffered chitosan salt as binding agent. The introduct[...]
6
63%
Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych
PL Badania przeprowadzono pod kątem oceny właściwości fizykochemicznych, biozgodności i cytotoksyczności cementów wapniowofosforanowych do iniekcyjnego wypełniania ubytków kości w zastosowaniach medycznych. Wszystkie otrzymane cementy zostały porównane w niektórych zakresach: czasu wiązania, wytrzymało[...]
EN The aim of the research was to evaluate of physicochemical properties and biocompatibility of the obtained calcium phosphate cements, intended for filling bone defects in surgery by means of injection. All obtained cements were compared in terms of the setting time, compressive strength, handling pr[...]
7
63%
Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych
PL Przedstawiono wyniki badań fizykochemicznych otrzymanych w układzie SiO2–Al2O3 bioszkieł dotowanych srebrem. Omówiono także zastosowaną metodę zol-żel otrzymywania tych bioszkieł wraz z przedstawieniem korzystnych warunków syntezy. Przeprowadzone badania morfologii otrzymanych proszków pod mikroskop[...]
EN Physicochemical properties of aluminosilicate silver containing bioglasses were described. The sol-gel method applied and optimal parameters of the syntheses were also presented. The morphology of the nanopowder samples were determined using a high-resolution scanning electron microscope with the ED[...]
8
63%
Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych
PL Przedstawiono wyniki wstępnych badań nad opracowaniem technologii otrzymywania tworzyw na osnowie TiO2 (tworzyw tytanowych) do zastosowań medycznych. Opisano podstawowe właściwości fizykochemiczne i morfologię proszków surowców. Przedstawiono wstępne próby ich zastosowania do wytworzenia tworzyw tyt[...]
EN The article presents the results of preliminary studies on the development of technology for materials based on TiO2 (titania materials) for medical applications. The basic physical and chemical properties and morphology of powder raw materials are described. Initial attempts to use titania powders [...]
9
51%
Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych
PL Ze względu na powszechny charakter zmian chorobowych i urazów stawów oraz istotną rolę, jaką pełnią one w poruszaniu się człowieka, zagadnienia alloplastyk stawowych należą do głównych problemów współczesnej ortopedii i traumatologii medycznej. Jedną z idei, która może prowadzić do przełomowych zmia[...]
EN The purpose of the research consists in obtaining and testing gradient ceramic-polymer biocomposite. It could be used for design and future production of small joints endoprosthesis (for example: MCP/PIP joints). The material should fulfill at least three functions which determine the usefulness of [...]
10
51%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 7 1377-1379
11
51%
Szkło i Ceramika
PL W artykule omówiono formowanie porowatych materiałów ceramicznych z użyciem matrycy organicznej na tle innych metod kształtowania struktur porowatych stosowanych w technologii ceramiki. Przedstawiono także własne doświadczenia formowania tą metodą pianek korundowych przeznaczonych na specjalistyczne[...]
EN Forming of porous ceramic materials by the organic matrix method compared to the other methods of shaping porous structures were presented in this paper. Alumina foams, forming by this method for application in bone surgery was also described. Forming method, physical and structural properties of th[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last