Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mechanika ruchu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Napędy i Sterowanie
2017 R. 19, nr 12 96--100
PL Projektując pojazd na zawody Shell Eco Marathon, musieliśmy uwzględnić wszystkie elementy oporów ruchu występujących podczas jazdy, ponieważ odgrywają one kluczową rolę w uzyskaniu dobrego wyniku (przejechanie jak największego dystansu na ekwiwalencie 1 litra paliwa). Głównym tematem niniejszego opr[...]
EN During development of our car for Shell Eco Marathon we had to take into account all of car motion resistances because they play a key role in achieving a good result (as many kilometers as possible at the equivalent of 1 liter of fuel). The main theme of this study was to design a new steering syst[...]
2
84%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy zaprezentowano analizę teoretyczną dynamiki ruchu samochodu na łuku. Na podstawie tej analizy określono zależności między dopuszczalną prędkością i rozstawem osi samochodu oraz wpływ rozstawu osi na promień skrętu. Zależności te wyznaczono dla samochodu o różnej sterowności.
EN Theoretical analysis of car movement dynamics in the curve is presented in this research work. The relationships between admissible speed and the car axle base and the influence of car axle base on turning radius are determined on the base of this analysis. These relationships are determined for the[...]
3
67%
Mechanik
2019 R. 92, nr 4 271--274
PL Przedstawiono własną konstrukcję egzoszkieletu na rękę. Omówiono ją z mechanicznego punktu widzenia: wychodząc od ograniczeń narzucanych przez biomechanikę zdrowego człowieka poprzez możliwe deficyty funkcjonalne i ich kompensację z użyciem mechaniki egzoszkieletu aż po ograniczenia materiałowe i te[...]
EN The own study on hand exoskeleton is presented. It is described from mechanical point of view: starting from constraints caused by healthy human biomechanics, through possible functional deficits and their compensation by exoskeleton’s biomechanics, up to material and technological limitations. Ther[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last