Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mechanical properties of steel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Stale o średniej zawartości węgla 0,25–0,60% a także stale C zawierające 0,30–1,7% węgla, mogą być z pożytkiem poddane wielu zabiegom udoskonalającym, różniącym się od ich zwykłej formy (kuty na gorąco, normalizowany lub ciągniony). Zabiegi te zmierzały albo do obniżenia niektórych właściwości przez[...]
EN Steels of medium carbon content (0.25–0.60)% also C-steels of (0.30–1.7)% carbon, could undergo successfully in wide range of improvements , in additional to their usual supplied form (hot forged ,normalized or drawing), either by lowering some properties by soft annealing to be easy machined, and t[...]
2
100%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Stal należy do najczęściej stosowanych materiałów konstrukcyjnych i w zależności od składu chemicznego oraz obróbki cieplnej lub obróbki cieplno-plastycznej (termomechanicznej) charakteryzuje się różnymi typami mikrostruktury oraz różnym poziomem właściwości mechanicznych i użytkowych. W ostatnich l[...]
EN Steels belong to the most popular structural materials. Depending on their chemical compositions and applied heat or thermo-mechanical treatment, steels are characterised by various microstructures as well as diverse mechanical and functional properties. Recent years have seen the significant develo[...]
3
84%
Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology
PL W pracy przedstawiono zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki oddziaływania wodoru na właściwości użytkowe metali i stopów. Omówiono możliwości wykorzystania wodoru jako nośnika energii w ogniwach paliwowych oraz dokonano charakterystyki podstawowych typów ogniw paliwowych, a także możliwości ich [...]
EN The paper presents both positive and negative effects of hydrogen on the properties of metals and alloys utility. The possibility of using hydrogen as an energy carrier in fuel cells was discussed and the characterization was madę of basie types of fuel cells, and their applłcability.
4
84%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2017 nr 11-12 34--39
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu obróbki cieplno-plastycznej przez kucie na strukturę i własności mechaniczne nowo opracowanej stali mikrostopowej zawierającej: 0,31% C, 1,41% Mn, 0,033% Ti, 0,008% V i 0,003% B. Zastosowana obróbka cieplno- plastyczna pozwala na uzyskanie drobnoziarnistej s[...]
EN The paper presents the results of a study on the influence of thermomechanical treatment by forging on the microstructure and mechanical properties of a newly developed microalloyed steel containing 0.31% C, 1.41% Mn, 0.033% Ti, 0.008% V and 0.003% B. The applied thermomechanical treatment allows to[...]
5
84%
Dozór Techniczny
2003 z. 4 77--80
6
67%
Dozór Techniczny
2002 z. 6 127--128
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last