Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mechanical properties of rocks
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 158 169-199
2
75%
Przegląd Górniczy
PL Praca zawiera charakterystykę podstawowych parametrów skał charakteryzujących ich właściwości mechaniczne, tj.: wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie, moduł sprężystości podłużnej oraz wskaźnik podzielności rdzenia wiertniczego RQD. Analizą objęto kilkaset warstw skalnyc[...]
EN This paper presents a description of basic rocks parameters characterizing their mechanical properties, that is uniaxial compressive strength, tensile strength, elastic modulus, Rock Quality Designation (RQD). The analysis comprises a few hundred of rock layers divided into mudstone, sandy shales an[...]
3
75%
AGH Journal of Mining and Geoengineering
PL W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowo-odkształceniowych skał karbońskich - łupków ilastych, łupków piaszczystych, łupków ilastych zapiaszczonych oraz piaskowców po wyprażeniu ich w temperaturze 1000 stopni Celsjusza. Badane skały pochodzą z miejsca projektowanego w Polsce[...]
EN This article presents the results of strength and deformation tests of carboniferous rocks - mudstones, siltstones, sandy mudstones and sandstones after kilning at a temperature of 1000 degrees of Celsius. The rocks studied originate from the site of the underground geo-reactor designed in Poland fr[...]
4
63%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2008 nr 152 55--98
5
63%
Przegląd Górniczy
PL Zjawisko wypiętrzania spągu jest jedną z głównych przyczyn utraty stateczności oraz funkcjonalności wyrobisk korytarzowych. Jest ono szczególnie uciążliwe przy odstawie urobku przenośnikami zgrzebłowymi i taśmowymi stawianymi na spągu oraz transporcie materiałów kolejkami spągowymi. Dodatkowo zmniej[...]
EN The phenomenon of floor upheaval is one of the main causes of losing stability and functionality of the dog heading. It is particularly arduous during output haulage with scraper and belt conveyors placed on the floor as well as by transporting materials with floor railway. Additionally, the reducti[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last