Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mechanical milking
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Zbadano wpływ siły naciągu gum strzykowych w kubkach udojowych na parametry geometryczne oraz na elastyczność strzyków krów. Dla wszystkich wariantów pomiarowych sił naciągu gum w kubkach udojowych rejestrowano wzrost twardości (spadek elastyczności) strzyków po doju. Największe różnice elastycznośc[...]
EN Investigated was the effect of liner tension force in teat cups on geometric parameters and elasticity of cow teats. Increased hardness (declined elasticity) of teats after milking was registered for all measurement variants of liners tension force in teat cups. The biggest differences of elasticity[...]
2
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono wyniki badań techniczno-ekonomicznych prowadzonych w osiemnastu obiektach wyposażonych w tradycyjne hale udojowe oraz w dwóch gospodarstwach z jednostanowiskowymi robotami udojowymi. Przeprowadzona szczegółowa analiza pozyskiwania i wstępnej obróbki mleka pozwoliła na porównanie eksplo[...]
EN The detailed research conducted in conventional Fishbone, Tandem, Parallel, Rotary and one stand milking robots Astronaut, shown components and value of costs bear during milking process in free cowsheds. Reported results concern investment costs, maintain and utilize of installations in stalls for [...]
3
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Przeprowadzono analizę porównawczą wyników badań oborowych zdolności wydojowej czterech krów rasy czerwono-białej o wysokiej mleczności przy zastosowaniu pulsacji jednoczesnej i przemiennej. Do pomiaru ilości nadojonego mleka oraz szybkości udojowej zastosowano wagę złożoną z tensometrycznego przetw[...]
EN The results obtained in cowsheds were analyzed with regard to the course four cows. Two types liners and pulsations (simultaneous and alternate pulsation) were used in the study. Mass milk, total time milking was mesured. Milk flow intensity and appointed on the basis of mass milk. On the basis of o[...]
4
84%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 8 161-165
PL Przedstawiono opis koncepcji dwukomorowego kolektora dla autonomicznego aparatu udojowego dla krów. Szczegóły konstrukcyjne zilustrowano na dwóch schematach. Przeprowadzono analizę warunków działania tego rozwiązania.
EN Description of the concept of a two-chamber claw for the autonomous milking unit for cows. Two schemes illustrate the construction details. The analysis of performance conditions of this unit was carried out.
5
84%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 9 95-100
PL Przedstawiono metodykę odwzorowania przebiegu ciśnienia w komorze podstrzykowej kubka udojowego. Symulację prowadzono w programie MATLAB-Simulink a jej wyniki przedstawiono na wykresach. Wyniki symulacji wskazały na możliwość zastosowania logiki rozmytej do odwzorowania przebiegu ciśnienia w komorze[...]
EN The work presents methodology used to represent pressure trajectory in chamber under teat in a teat cup. The simulation has been carried out using the MATLAB-Simulink application, and its results are shown in diagrams. Simulation results indicate possibility to use fuzzy logic to represent pressure [...]
6
84%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 4 143-149
PL Badania obejmowały pomiary zawartości komórek somatycznych w mleku pozyskiwanym od krów dojonych przy użyciu wariantów aparatu udojowego różniących się siłą naciągu (30 N, 50 N i 80 N) gum strzykowych w kubkach udojowych. Stwierdzono niższą zawartość komórek somatycznych w próbkach z doju krów pierw[...]
EN The tests covered measurements of the content of body cells in milk obtained from cows milked with the use of variants of the milking apparatus with different tension strengths (30 N, 50 N and 80 N) of teat rubbers in teat cups. The content of body cells in samples from the milking of firstcalf cows[...]
7
84%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 5 129-135
PL Opracowano algorytm działania zadajnika z wykorzystaniem instrukcji warunkowej "if", dla sterownia podciśnieniem w autonomicznym aparacie udojowym. Do sterowania wykorzystano algorytmu regulatora PID. Symulację komputerową wykonano w programie MATLAB Simulink®. Wyniki zilustrowano na wykresach odzwi[...]
EN An algorithm of operation of the controller was elaborated with the use of an "if" conditional instruction for subatmospheric pressure control in an autonomous milking apparatus. An algorithm of the PID controller was used for control. The computer simulation was made in the MATLAB- Simulink® progra[...]
8
84%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono metodykę odwzorowania przy wykorzystaniu logiki rozmytej, przebiegu pulsacji podciśnienia w komorze pulsacyjnej kubka udojowego. Symulację prowadzono w programie MATLAB-Simulink a jej wyniki przedstawiono na wykresach. Wyniki symulacji wskazały na możliwość zastosowania logiki rozmytej[...]
EN The paper presents the procedure employed to represent negative pressure pulsation progress in teat cup pulsation chamber using fuzzy logic. The simulation was carried out using the MATLAB- Simulink application, and its results were shown in diagrams. Simulation results indicated possibility to empl[...]
9
84%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono układ zależności umożliwiający generowanie strumienia masowego cieczy będącego reprezentacją natężenia wypływającego ze strzyka krowy mleka, opracowany z zastosowaniem równania Bernoulliego. Symulację prowadzono w programie MatlabŽ - Simulink a jej wyniki przedstawiono na wykresach z k[...]
EN The paper presents a dependency system enabling the generation of liquid mass stream representing the intensity of milk flowing out of the cow's teat, developed using Bernoulli's equation. The simulation was performed using the MatlabŽ - Simulink program. The results are presented by means of diagra[...]
10
84%
Agricultural Engineering
2019 Vol. 23, No. 1 105--116
PL Guma strzykowa jest jedynym elementem aparatu udojowego, który ma bezpośredni kontakt ze strzykiem dojonej krowy. Ma ona za zadanie zapewniać prawidłowy obieg płynów ustrojowych w strzyku przez odpowiedni jego masaż oraz stworzenie warunków do przyjęcia przez strzyk „pozycji otwarcia” i wypływu mlek[...]
EN A liner is the only part of the milking unit which has a direct contact with a cow’s teat. It ensures a correct circulation of body liquids in a teat with its suitable massage and creates conditions for a teat to open and milk to flow out and maintains a milking cup on a teat. The result of the last[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last