Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mechanical hazards
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 11 14-17
PL W artykule przedstawiono multimedialne wizualizacje zagrożeń mechanicznych, w których zainscenizowano zdarzenia wypadkowe związane z występowaniem zagrożeń mechanicznych podczas użytkowania wybranych maszyn w warsztacie mechanicznym. Gotowe wizualizacje mogą być wykorzystywane, jako narzędzia uzupeł[...]
EN This article presents multimedia visualizations of accidents, where occurrences connected with mechanical threats related to individual machines in a mechanical workshop are staged. Ready visualizations may be used as tools enriching training materials on occupation safety and health, and may be use[...]
2
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 2 28-30
PL Strugarki do obróbki drewna należą do maszyn szczególnie niebezpiecznych. Zagrożenia spowodowane są głównie przez pracujące ze znaczną prędkością narzędzia. W artykule scharakteryzowano źródła zagrożeń, przedstawiono wymagania bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji strugarek, wynikające z Polskiej Nor[...]
EN Planing machines for woodworking are especially dangerous machines. Hazards are mostly caused by tools, which have considerable speed. The article describes sources of hazards and it presents safety requirements (from Polish Standard PN-EN859) for the construction of planing machines. The article al[...]
3
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2001 nr 2 10-13
4
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2005 nr 10 12-14
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące szkodliwych czynników środowiska pracy występujących przy produkcji różnego rodzaju okuć budowlanych i meblowych oraz galanterii metalowej. Scharakteryzowano zakłady produkujące akcesoria metalowe oraz asortyment wytwarzanych wyrobów. Opisano etapy proc[...]
EN This paper presents issues related to harmful factors in the working environment in the production of various metal fittings for doors, windows and furniture, and metal accessories. It characterized plants that produce metal accessories and presents assortment of products. Stages of the manufacturin[...]
5
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2000 nr 4 8-11
6
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2000 nr 7/8 30-35
7
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1998 nr 5 19-21
8
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2000 nr 3 2-7
9
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 5 12-17
PL Zakład Techniki Bezpieczeństwa CIOP-PIB koncentruje swoją działalność na doskonaleniu rozpoznawania zagrożeń mechanicznych, elektrycznych oraz zagrożeń promieniowaniem optycznym, a także na opracowywaniu metod oceny związanego z nimi ryzyka zawodowego. W Zakładzie opracowuje się i doskonali zasady o[...]
10
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2001 nr 4 2-5
PL rtykuł wieńczy cykl poświęcony ryzyku obsługi pras. W numerach 11/98, 3 i 4/00 BP przedstawiono poszczególne elementy procesu oceny ryzyka obsługi pras, tzn. zdefiniowano stanowiska pracy i sposoby obsługi pras, rozpoznano zagrożenia, oszacowano i oceniono ryzyko realizacji rozpoznanych zagrożeń. W [...]
EN This article completes a comprehensive series devoted to the risk of press operation. Previous articles (BP 11/98,3 & 4/00) presented particular elements of the risk assessment process, i.e. work places and different modes of operation were defined, hazards were identified, risk was estimated and ev[...]
11
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2001 nr 5 4-8
PL Artykuł wieńczy cykl poświęcony ryzyku obsługi pras. W numerach 11/98, 3 i 4/00 BP przedstawiono poszczególne elementy procesu oceny ryzyka obsługi pras, tzn. zdefiniowano stanowiska pracy i sposoby obsługi pras, rozpoznano zagrożenia, oszacowano i oceniono ryzyko realizacji rozpoznanych zagrożeń. W[...]
EN This article completes a comprehensive series devoted to the risk of press operation. Previous articles (BP 11/98, 3 8 4/00) presented particular elements of the risk assessment process, i.e. work places and different modes of operation were defined, hazards were identified, risk was estimated and e[...]
12
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2015 nr 9 18-22
PL W artykule przedstawiono działania organizacyjne i techniczne umożliwiające przystosowanie stanowisk pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządu wzroku, słuchu oraz układu ruchu. Działania te uwzględniają aspekty związane z występowaniem zagrożeń mechanicznych występujących podczas użytkowan[...]
EN This article presents organizational and technical actions that make it possible to adapt workstations to the needs of workers with sight, hearing and movement disabilities. These actions embrace aspects connected with mechanical hazards present when machines and other technical devices are used. Th[...]
13
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2016 nr 6 21-25
PL Artykuł dotyczy problematyki eksperymentalnych badań dynamicznych zjawisk niebezpiecznych podczas obróbki drewna. Przedstawiono autorską metodę pomiaru prędkości odrzutu obrabianego materiału drzewnego z użyciem kamery szybkiej oraz programu komputerowego do analizy rejestrowanych obrazów. Metoda ta[...]
EN The article is devoted to problems in experimental testing of dangerous dynamic occurrences during wood working. An original method of measuring the speed of kickback of machined piece of wood as well as the new deploying the use of a high-speed camera and a specific computer program for evaluating [...]
14
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1998 nr 7/8 2-7
15
51%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 4 376--379
PL W artykule przedstawiono wyniki badań oceny bezpiecznego czasu zużycia rękawic ochronnych wśród pracowników wybranych zakładów mechanicznych i warsztatów samochodowych, narażonych na jednoczesne działanie olejów mineralnych i czynników mechanicznych. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że opraco[...]
EN This paper presents the results of evaluation of the end-of-service-life of gloves among employees of selected plants and mechanical garages, exposed to the simultaneous action of mineral oils and mechanical factors. The end-of-service-life assessment was performed on a simulation device which was i[...]
16
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2001 nr 3 18-20
17
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2014 nr 1 19-21
PL W niniejszym artykule poruszono problem niewłaściwego stanu technicznego oraz szkolenia pracowników zajmujących się obróbką drewna, zwłaszcza tych, którzy operują maszynami wykorzystywanymi w tej pracy. Opisany został mechanizm, jak niewłaściwe przeszkolenie pracowników o raz brak odpowiedniego wypo[...]
EN The following article describes the problem of an improper training of employees in the woodworking sector, especially those operating heavy machinery used to cut wood. There’s also a mechanism showing the relation of bad training, lack of proper equipment as well as improper preparation of work pla[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last