Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 91
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mechanical engineering
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 2 301--308
EN The fracture analysis of the composite plates with circular delaminations working in a regime of cyclic multi-axial stresses is the main object of the paper. Such structures with internal damage are mainly exposed for local or global buckling and delamination propagation under service loadings. Anal[...]
2
100%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 4 375--380
EN Explosives are broadly used today in many applications, both civilian and military. Many experiments involving explosives use either ball or cylinder charges. However, there can be raised a question whether an exact shape influences the resulting blast wave, and, additionally, if the length to diame[...]
3
100%
Journal of KONES
EN Laser 3D scanners are becoming widely used in many industrial branches. They can be used for prototyping, moulds' designs, special tools creation, reverse engineering, quality control. Also in medicine have been used in the generation of digital 3D files body parts or prosthetic. They are also used [...]
4
80%
Journal of KONES
EN This article contains kinematic analysis of the chassis mechanism used in Lockheed F-104S Star fighter aircraft, which is recently used by the NATO military aviation as an interceptor. The mechanism of the chassis is made up of several smaller subsystems with different functions. The first mechanism[...]
5
80%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 2 237--244
EN A gas turbine is one of the most heavily loaded, both mechanically and thermally, structural components of an aircraft turbine engine. Hence, the most common reasons for failure are overheating and thermal fatigue of the blade material. It is of great significance for the safety of aeronautical syst[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL W referacie omówiono zasadę działania elektronicznej wymiany informacji zwanej od angielskiego akronimu EDI (ang. Electronic Data Interchange). Technologia wymiany informacji EDI nie jest osiągnięciem ostatnich miesięcy, jednak mało znane w przemyśle europejskim. Przedsiębiorstwa szukając obniżenia [...]
EN It describe as it is educated with at the level of in different countries of worlds professional EDI. Essential range, it discuss most curious didactic solutions in particular cases. It present effecting of plants of logistics in this context and on Mechanical Department of Wroclaw Institute of Tech[...]
7
80%
Napędy i Sterowanie
PL Wejście Polski w struktury Wspólnoty Europejskiej spowodowało konieczność dostosowania zasad pracy projektantów do wymagań systemu oceny zgodności w zakresie wymagań zasadniczych. Korzystne jest, iż stosowany coraz powszechniej w przedsiębiorstwach polskich system zarządzania jakością zgodny z normą[...]
8
80%
Napędy i Sterowanie
PL Gdy trzeba dokonać wyboru między stycznikami półprzewodnikowymi a tym bardziej tradycyjnymi, elektromechanicznymi, należy uwzględnić wszystkie koszty eksploatacji, włącznie z czasami przestoju maszyn z powodu awarii i napraw.
9
80%
Napędy i Sterowanie
PL W wielu branżach przemysłu - głównie w branży chemicznej, górniczej i petrochemicznej, ale także papierniczej, spożywczej, a nawet roliczej - występują strefy zagrożone możliwością wybuchu. Są to strefy szczególnie niebezpieczne dla pracujących w nich ludzi. Podczas projektowania maszyn i urządzeń p[...]
10
80%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 3 26-29
11
80%
Przegląd Mechaniczny
2000 nr 7 17-23
12
80%
Przegląd Mechaniczny
2006 nr 4 123-26
PL W artykule przedstawiono metodologię wykorzystującą cechy programowania obiektowego stosowanego w informatyce, w tym takie jak: obiekty, klasy, dziedziczenie, polimorfizm, abstrahowanie, hermetyzacja i wiązania dynamiczne do projektowania i konstruowania obiektowego w budowie maszyn. Metodyka ta skł[...]
EN In the paper, the methodology, which incorporates rules of object-oriented programming used in computer science, has been presented. The methodology includes objects, classes, inheritance, polymorphism, abstraction, encapsulation and dynamical bonding to design and contruct objects in mechanical eng[...]
13
80%
Napędy i Sterowanie
PL W pracy zaproponowano algorytmy regulacji adaptacyjnej do serwonapędu elektrohydraulicznego. W algorytmach regulacji adaptacyjnej bieżące estymaty uwzględniają wpływ przeszłych wyników pomiarowych oraz współczynniki zapomnienia. Zaproponowano algorytm regulacji AWRLS ze zdolnością śledzenia zmian pa[...]
EN The adaptive control algorithms for electro-hydraulic servo-system have been proposed. The current estimates of the adaptive control algorithms comprise the effect of past measurements and forgetting factor. The AWRLS algorithm which shows the ability to conduct follow-up control of electro-hydrauli[...]
14
80%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 1 178--184
EN The aim of this paper is to examine the current views on the mechanism of the formation of a protective film by mineral fuels and biocomponents (FAMEs and alcohols). As the experimental data show, the ability of fuels / biofuels to form a protective film under different conditions is very important [...]
15
80%
Napędy i Sterowanie
PL W większości przemysłowych układów napędowych używane są silniki indukcyjne trójfazowe. „Klasyczny” rozruch bezpośredni lub gwiazda – trójkąt wywołuje jednak niekorzystne i kosztowne zjawiska uboczne, takie jak udary mechaniczne zwiększające zużycie elementów czy przepięcia łączeniowe w sieci zasila[...]
16
80%
Machine Dynamics Research
EN The quality of connection has an essential influence on the quality of the whole machine. The authors conducted an estimation of the influence of geometrical profile (in tolerance area) on the quality of shaft and hub connection. Values of displacements of construction elements, reduced and contact [...]
17
80%
Journal of KONES
2014 Vol. 21, No. 3 271--278
EN Airplane wing load control systems are designed for modification/redistribution of aerodynamic loads in order to decrease risk of structural damage in conditions of excessive loads, to improve passenger comfort in turbulent atmosphere or to act as flight control systems. Classical examples include s[...]
18
80%
Journal of KONES
EN Helicopter pad located on the ship significantly increase the operational capabilities of military and civilian ships. During the storm, especially side tilts of the ship hinder or even prevent the safe use of the helicopter pad. It is proposed to apply the system placed between the deck of the ship[...]
19
80%
Journal of KONES
EN The paper describes the selection of a distributed propulsion for the AOS H2 motor glider (selection of engines, their number, and propellers) and determination of its performance. This analysis is related to the research conducted on environment friendly and hybrid propulsions in various research c[...]
20
80%
Management and Production Engineering Review
2019 Vol. 10, No. 3 14–-28
EN The article presents tools, methods and systems used in mechanical engineering that in combination with information technologies create the grounds of Industry 4.0. The authors emphasize that mechanical engineering has always been the foundation of industrial activity, while information technology, [...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last