Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  measuring position
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL Detektory piroelektryczne stosowane są głównie w systemach bezpieczeństwa (czujki PIR) i w bezkontaktowych pomiarach temperatury. W systemach bezpieczeństwa czujki PIR wykrywają obecność intruza w chronionej strefie. W ramach artykułu przedstawiono stanowisko pomiarowe do badania właściwości detekto[...]
EN Pyroelectric detectors are used in security systems (PIR device) and non-contact temperature measurement. In security systems PIR devices can detect a person moving into or through a detection zone. In the paper are presented the measurement system to diagnostic of pyroelectric detectors.
2
100%
Napędy i Sterowanie
2011 R. 13, nr 3 112-113
PL Opracowanie kompleksowego stanowiska pomiarowego do samochodów z napędem na cztery koła (AWD - All Wheel Drive), które symuluje tarcie jezdni, utrzymuje stałe przyspieszenie i prędkość, a także mierzy przebieg oraz przemieszczenie na wszystkich kołach. System AWD odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu [...]
3
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule omówiono zasady działania kwantowych wzorców napięcia elektrycznego ze złączami Josephsona. Opisano budowę stanowiska pomiarowego z kwantowym wzorcem napięcia w Głównym Urzędzie Miar w Warszawie. Artykuł zawiera także wyniki porównania pośredniego wzorca kwantowego w GUM ze wzorcem kwanto[...]
EN Quantum standards with Josephson junctions of electrical voltage are described and discussed in this paper. The setup of a quantum standard of electrical voltage unit at Central Office of Measures (GUM) in Warsaw is presented as well. The paper contains also the results of preliminary indirect compa[...]
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1362--1365
PL W artykule omówiony został sposób pomiaru i rejestracji chwilowego położenia zaworu EGR napędzanego silnikiem krokowym. Sposób ten może być wykorzystany zarówno w badaniach naukowych nad rozwojem systemów sterowania silnikiem spalinowym jak i w procesie dydaktycznym. Polega on na stałej obserwacji n[...]
EN The article shows the technique of measurement and registration of temporary position of EGR valve powered by stepper motor. This method can be used in both scientific research on the development of systems of internal combustion engine control and in didactical process. It consists in constant obse[...]
5
100%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2010 z. 4 279--284
PL W poniższej pracy przedstawiono rozwiązanie konstrukcyjne stanowiska do eksperymentalnej oceny jakości osadzenia implantu w tkance kostnej. Praca opisuje sposób realizacji badań eksperymentalnych, których wyniki mogą stanowić bazę do oceny jakości rozwiązania konstrukcyjnego implantu dobieranego wed[...]
EN There is presented the design solution of a workstation for experimental estimation of quality implant mounting in bone tissue. The publication describes a manner of realization of experimental research. The results of research will be a base of quality estimation for implant design solution, which [...]
6
84%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono konstrukcję stanowisk do pomiarów sił reakcji korzeni buraków cukrowych na zadawane typy obciążeń mechanicznych. Uwzględniono separację kierunków działania sił zgodnie z przyjętym podziałem procesu wyorywania na funkcje częściowe. Wyznaczono wartości sił oraz ich przebiegi w cz[...]
EN This paper describes the construction of measuring positions used for determining of sugar beet root reactive forces on some types of mechanical loads. The separation of reactive forces directions was considered according to the given division of lifting process into partial functions. The article p[...]
7
84%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono warunki i rozwiązania techniczne zapewniające wzbudzanie powtarzalnego sygnału swobodnej precesji (określanie m. in. stałych T, i T2). Przeanalizowano zakłócenia w odbieranym sygnale podając metody i środki ich redukcji. Zaprezentowano strukturę całego stanowiska (pomiary i obróbka wyn[...]
EN The technical conditions and solutions were presented guaranteeing excitation of a repetitive signal of free precession, defining also constant T, and T2. Signal reception interference was analysed, presenting the methodology and means for its reduction. The stand's complete, measurements and proces[...]
8
84%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL Nowa metoda pomiaru siły spustu broni strzeleckiej polega na jednoczesnym ciągłym pomiarze siły spustu i kąta jego obrotu lub przemieszczenia. Pomiar wykonywany jest na specjalistycznym stanowisku, które zostało opracowane przy współpracy ze specjalistami z czeskiej Akademii Obrony Narodowej. Do ana[...]
9
84%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2003 R. 32, z. 88 127--134
PL W artykule zaprezentowano stanowisko do poligonowych pomiarów skuteczności maskowania radiolokacyjnego dużych obiektów, genezę powstania tego stanowiska oraz wyniki testów.
EN A set-up for the radar camouflage effectiveness measurement of large objects in the field conditions is presented in the paper together with some background data about its origin and selected test results.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last