Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  measuring instrumentation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Górnicze
PL Ciągłe doskonalenie jakości oraz rosnące wymogi bezpieczeństwa produkowanych maszyn i urządzeń stawiają coraz większe wymagania laboratoriom w zakresie stosowanej aparatury pomiarowej oraz metodyk badawczych. Niestandardowe wymagania badawcze Klienta, jak również ekstremalne warunki przeprowadzania [...]
EN Constant improvement of work quality and increasing requirements as regards safety of machines and equipment places higher and higher requirements to laboratories as regards measuring instrumentation and testing methodology. Special demand of clients as well as extreme conditions of testing require [...]
2
63%
Problemy Eksploatacji
2012 nr 1 7-15
PL W referacie nakreślono program eksperymentalnych badań do weryfikacji idei przydatności trajektorii fazowych w diagnostyce maszyn wirujących. Przedstawiono założenia ich realizacji związane z koncepcją diagnozowania opartą na formalizmie oceny stateczności technicznej rozważanych obiektów. Omówiono [...]
EN The developed program of experimental investigations for the verification the phase trajectory usefulness in diagnostics of rotating machines was shown in the paper. Assumptions related to the diagnostic idea based on the formalism of the estimation of the technical stability of the examined objects[...]
3
63%
Problemy Eksploatacji
2015 no. 1 65--75
PL Nieodłącznym elementem realizowanych procesów produkcyjnych w przemyśle maszynowym jest kontrola jakości, w której często stosowane są urządzenia do wykonywania pomiarów w warunkach warsztatowych. Przykładem jest obróbka skrawaniem skomplikowanych odlewów, podczas której osiągnięcie wymaganej dokład[...]
EN Quality inspection constitutes an inseparable element of technological processes. Quality inspection frequently employs measuring instrumentation suitable for measurements taken in an industrial environment. Machining of complicated casts can serve as an example, since, during this process, the requ[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last