Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 106
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  measurement systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polish Journal of Chemistry
1998 Vol. 72, nr 7 1237-1241
EN A digital system for the measurement of electrochemical noise has been designed and constructed. This system includes a PCI-MIO-16XE-50 board, a 4-channel ACXI-1121 isolation amplifier and an antialiasing SCXI-1141 filter produced by National Instruments. A detailed description of the realized measu[...]
2
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W artykule przedstawiono tendencje rozwojowe w dziedzinie sensorowych systemów wykorzystywanych do pomiarów warunków środowiskowych oraz rozpoznawania obiektów szczególnie w zastosowaniach dla pojazdów samobieżnych. Opisano także najnowsze rozwiązania czujników wywodzące się z technologii opracowany[...]
EN The paper describes measurement systems using new technologies in environment parameters evaluation for mobile robots and at industrial safety systems. Described systems use new technologies developed for cosmic programs like micro-electro-mechanical systems MEMS and nano-electro-mechanical systems [...]
3
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Technologia montażu części ciśnieniowej kotła energetycznego wymaga zainstalowania rusztu wewnętrznego z systemem wężownic. Konstrukcję rusztu stanowi zestaw niezależnych belek stalowych wciąganych do wnętrza komory paleniskowej kotła za pomocą hydraulicznych siłowników linowych. W takich warunkach [...]
EN The technology of power boiler pressure subsystems erection requires installation of inner grid with the system of coils. The construction of the inner grid consist of set of independent beams which are suspended by means of strand jacks. In spite of that theoretically the procedure of suspending th[...]
4
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Zaprezentowano zestawienie charakterystycznych wzmacniaczy stosowanych w układach i systemach pomiarowych oraz przedstawiono przegląd parametrów wybranych typów współczesnych wzmacniaczy monolitycznych. Pierwsza część artykułu została opublikowana w PAR nr 2/2009.
EN The characteristic amplifier groups for measurement circuits and systems are presented. The review of selected monolithic amplifier types is performed. The first part of this paper was published in PAR 2/2009.
5
80%
Metrology and Measurement Systems
EN The transient thermal characteristics of modern microwave transistors may strongly influence the performance of many microwave circuits. In the paper, the method and the exemplary results of measurements of transient thermal impedance of microwave transistors are presented. Special attention is devo[...]
6
80%
Computer Methods in Materials Science
PL Procesy SPD (z ang. Severe Plastic Deformation - Duże Odkształcenie Plastyczne) są jedną z nowych metod kształtowania plastycznego metali. W Katedrze Modelowania Procesów i Inżynierii Medycznej Politechniki Śląskiej są prowadzone obecnie badania tego typu procesów. Badania dotyczą dwóch metod nieko[...]
EN Severe Plastic Deformation processes are one of the new method of metal forming processes. At present some research in this range is be carrying at Process Modelling and Medical Engineering Department of Silesian University of Technology. This research concerns two non-conventional metal forming met[...]
7
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Podano definicje parametrów wzmacniacza i jego schemat, przedstawiono wielkości wpływające na parametry wzmacniacza, omówiono charakterystyczne grupy wzmacniaczy stosowanych w układach i systemach pomiarowych oraz dokonano przeglądu parametrów wybranych typów współczesnych wzmacniaczy monolitycznych[...]
EN The amplifier parameters definitions and amplifier scheme are presented. The influence quantities on amplifier parameters are described. The characteristic amplifier groups for measurement circuits and systems are presented.
8
80%
Nukleonika
PL Przedstawiono metodę wytwarzania wzorców aktywności promieniotwórczej do skalowania urządzeń pomiarowych, mających zastosowanie w nauce, medycynie nuklearnej i w przemyśle. Ten wielometodyczny system pomiarów bezwzględnych aktywności zawiera stosowane równolegle, cztery multiparametryczne metody koi[...]
EN A method of production of radioactive standards applied in science, nuclear medicine and industry to calibration of instruments for radioactivity measurement has been presented. This multimethodical system for the absolute activity measurement consists of four parallel multiparametric coincidences a[...]
9
80%
Prace Przemysłowego Instytutu Elektroniki
2001 nr 146 105-108
10
80%
Machine Dynamics Research
EN Modeling of the measurement systems consists in their decomposition on elementary units. Elementary models constructed due to the need to simplify the representation is limited to their functions and layout connections. This paper was presented to the decomposition of the measurement system componen[...]
11
80%
Logistics and Transport
2019 Vol. 42, No. 2 101--108
EN The article discusses the logistic utility of registration data of automated measuring systems in the practice of operational management of national roads, expressways and motorways, as well as the shaping of the quality of logistic services.The analysis of the key problem is presented in the articl[...]
12
70%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 11 941-943
PL W pracy przedstawiono problem cieplnych zmian szybkości asynchronicznej transmisji szeregowej w systemie pomiarowym. Omówiono komunikację kontrolera systemu z układem ATmega16A w bloku akwizycji danych. Zaprezentowano zmiany współczynnika dopasowania szybkości nadajnika i odbiornika dla temperatur [...]
EN The paper presents a problem of asynchronous serial transmission between the blocks of a measurement system working at differenttemperature ranges. In such conditions the receiver operational range is dependent on the mismatch between the received bit rate and the internally generated baud rate. Th[...]
13
70%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W referacie przedstawiono rozwiązania techniczne urządzenia pomiarowo-sterującego przeznaczonego do przeprowadzania próby trwałości łączeniowej przekaźników elektromagnetycznych, podczas której występuje konieczność wykonania pomiaru wielu parametrów pracy przekaźnika: napięcia sterowania cewki, rez[...]
EN The producers of elektromagnetic relays have to specify expected life of any type relay. In the paper, the measurement system for carry through endurance test of electromagnetic relays is presented. During test are measured relay parameters: coil voltage, coil resistance, voltages on the contacts, c[...]
14
70%
Metrology and Measurement Systems
EN The development of accurate computer control of a 3 MV Van de Graaff accelerator operation is described. The developed system comprises the accelerator turn-on and turn-off procedures during a normal run, which includes the setting of the terminal voltage, ion source light up, beam focusing and cont[...]
15
70%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W 2002 roku istniało gotowe polskie rozwiązanie systemu do zdalnego odczytu liczników. Nasuwa się pytanie, dlaczego nie zostało ono masowo wdrożone? Analogicznych systemów w Polsce nie instalowały również, na masową skalę, inne, zagraniczne firmy, które wdrażały podobne systemy na Zachodzie. Współau[...]
EN In 2002 the polish academics have elaborated the AMR (Automated Meters Reading) system. The question is why wasn t it implemented in Poland in mass scale? Another foreign companies, which have install experiences from West Europe, also didn t install similar AMR systems in Poland. The coauthor of th[...]
16
70%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule przedstawiono strukturę i stos protokołowy internetowego systemu pomiarowo-sterującego z wbudowanymi serwerami WWW. Opisano budowę i działanie wbudowanego serwera WWW i sposób ustawiania parametrów protokołu TCP/IP. Przedstawiono sposób modyfikacji oprogramowania wbudowanego serwera WWW, [...]
EN In the paper, structure and protocol stack of Internet Measurement System with embedded WWW servers are presented. Components, functioning and way of TCP/IP protocol parameters seting of the Embedded WWW Server software modification, way of WWW pages loading and example WWW pages to measurement and [...]
17
70%
Acta Mechanica et Automatica
2017 Vol. 11, no. 2 135--142
EN This article presents a way of calibration of an unconventional two-current circuit, named 2J+2R, which consists of two current sources and two referential resistors connected to the circuit mass. This bridge was used to measure the beam deflection and the temperature increase simultaneously with th[...]
18
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 12 1534-1536
PL W pracy opisano problem cieplnych zmian szybkości asynchronicznej transmisji szeregowej, prowadzonej między blokami systemu pomiarowego. Omówiono komunikację kontrolera systemu z układem ATmega16A w bloku akwizycji danych. Zaprezentowano wyniki badań oscylatora RC mikrokontrolera ATmega16A dla tempe[...]
EN The paper presents a problem of the asynchronous serial transmission between the blocks of a measurement system that works in differenttemperature ranges. In such conditions the receiver operational range is dependent on the mismatch between the received bit rate and the internally generated baud ra[...]
19
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 9 1039-1042
PL W pracy przedstawiono system pomiarowy o zmiennej strukturze umożliwiający pomiar różnorodnych parametrów ruchu drogowego. Poprzez prostą zmianę struktury użytkownik może dostosować właściwości systemu do swoich aktualnych potrzeb. System pozwala na przeprowadzenia zarówno prostych pomiarów obejmują[...]
EN The paper describes a system designed for measurements of road traffic parameters. Its flexible structure allows tailoring the system features to current user's needs. The designed and realised system allows for measurement of different sets of traffic parameters such as number of vehicles, individ[...]
20
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule przedstawiony został system pomiarowy do oceny zawartości biokomponentów w postaci estrów metylowych kwasów karboksylowych oleju rzepakowego (RME - Rapeseed oil Methyl Ester) w oleju napędowym. Zgodnie z obowiązującymi normami zastosowana została metoda spektrofotometrii w podczerwieni IR[...]
EN The paper presents analysis of the measurement results of the content of biocomponents - rapeseed oil methyl esters (RME) (palmitic acid methyl ester, stearic acid methyl ester, oleic acid methyl ester, linoleic acid methyl esters and (alpha) linoleic acid methyl ester) in diesel oil. Up to mandator[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last