Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  measurement protocols
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Energii
2010 nr 2 72-79
PL W pracy dokonano przeglądu rozwiązań w zakresie transmisji danych w bezprzewodowych sieciach pomiarowych. Omówiono wymagania stawiane tego typu rozwiązaniom zarówno pod względem sposobu transmisji jak i jej jakości. Scharakteryzowano tryby pracy węzłów sieci pełniących różne funkcje pomiarowe, trans[...]
EN In the paper there are reviewed the solutions within the field of data transmission in wireless measurement networks. There are also developed the requirements set for this kind of solutions, taking into account the way of transmission and its quality. There are characterized the working modes of ne[...]
2
100%
Geologos
2000 Vol. 5 113--121
EN This paper presents examples of application of combined OSL and TL dating to samples from two different sedimentary environments that usually give rise to a number of interpretation problems. The presented method provides means of controlling the effectiveness of bleaching of grains during depositio[...]
3
100%
Geologos
2000 Vol. 5 107--112
EN After many years of experience with multiple aliquots method using both thermoluminescence and, more recently, optically stimulated luminescence it become possible to introduce a new, single aliquots method. The method enables determining the absorbed dose using one single portion of the sample. Thi[...]
4
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 4 112--115
PL Artykuł traktuje o zastosowaniach termografii w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych. W pracy skupiono się na się na trudnościach użycia termografii w normalnej pracy i przedstawiono wyniki regularnych pomiarów zarówno poszczególnych elementów jak i podzespołów sieci dystrybucyjnych. Omawian[...]
EN The paper deals with the use of thermography in distribution power networks. It focuses on the complications of using thermography in normal operation and shows the results of regular measurements of individual parts and units of distribution networks. The paper is concerned with the processing and [...]
5
84%
Inżynier i Fizyk Medyczny
2017 Vol. 6, nr 2 119--123
PL Zaburzenie homeostazy organizmu znajduje odzwierciedlenie w zmianach funkcjonalnych, morfologicznych i molekularnych, które z kolei można wykrywać w płynach ustrojowych, na przykład w surowicy krwi. Analizowaniem procesów metabolicznych, identyfikacją zmian profilu metabolicznego zajmuje się metabol[...]
EN Disturbances of homeostasis of the organism are reflected in functional, morphological and molecular changes. These systemic alternations can be detected in systemic body fluids, such as blood serum. Metabolomics is emerging as a powerful tool for studying metabolic processes and identifying crucial[...]
6
84%
Geologos
2000 Vol. 5 87--106
EN Luminescence is widely used to produce absolute ages for the time of deposition of a variety of types of sediments. The method relies upon the assumption that all grains are exposed to sufficient daylight prior to deposition for their luminescence signal to be reduced to a negligible level. Recent r[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last