Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  means of transportation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 3 40--44
PL W artykule przedstawiono główne przyczyny zagrożeń pożarowych w zabytkowych środkach transportu. Do przyczyn tych należą: zmniejszenie wytrzymałości izolacji obwodów elektrycznych - oświetleniowych, procesy zmęczeniowe elementów pojazdów i układów elektrycznych a także zły stan techniczny pojazdów w[...]
EN The article presents the main causes of fires in the historic means of transport. The reason for this are: a reduction in insulation resistance of electrical circuits – lightning, processes fatigue vehicle parts and electrical systems as well as the bad technical condition of vehicles, in particular[...]
2
67%
Inżynieria Rolnicza
PL Przeprowadzone badania i analiza uzyskanych wyników pozwoliły na ocenę wielkości jednorazowo przewożonych partii - wielkości ładunków w zależności od rodzaju transportu i wielkości gospodarstwa. Stwierdzono zdecydowany wzrost jednorazowo przewożonych ładunków w miarę wzrostu powierzchni gospodarstwa[...]
EN The conducted research and analysis of obtained results made it possible to evaluate sizes of load batches transported one time as related to total size of loads, depending on type of transportation and size of agricultural farm. It indicated a positive increase in the loads transported one time wit[...]
3
67%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Przedstawiono wyniki badań dotyczących wyposażenia gospodarstw w środki transportowe w kontekście wieku właściciela gospodarstwa. Wyposażenie w środki transportowe w sztukach na 100 ha UR oraz ładowności całkowitej na gospodarstwo w miarę wzrostu wieku właściciela wyraźnie maleje. Z kolei wyposażeni[...]
EN This paper presents results of research on transportation equipment of farms in the context of farm owner’s age. Equipment in transportation vehicles per 100 ha of farming area and total load capacity per farm decreases considerably along with an increase in farm owner’s age. On the other hand, equi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last