Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 308
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mathematical modeling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2006 z. 4/63 59-63
2
100%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN The power boiler erection process requires temporary suspending of buckstays (Fig. 1). The aim of buckstays installation is to brace screens of combustion chamber. Suspending of buckstays is performed by means of strand jacks and steel rods. The amount, location and force ranges of each rods are mod[...]
3
80%
Archives of Acoustics
2007 Vol. 32, No. 4 923--931
EN Harmonic Drives (HD) play a considerable role in industrial applications and precise medical equipments. They offer unique features, such as high gear ratios, high torque capacities, compact geometry, zero backslash and high efficiency. However, the torsional flexibility, friction and nonlinear hyst[...]
4
80%
Acta Geophysica
EN Mathematical modeling of a little known model of induced polarization (IP) referred to as "induced polarization caused by constrictivity of pores" was developed. Polarization occurs in all types of rocks if surface areas and transfer numbers are different for connected pores. During the polarization[...]
5
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2006 Vol. 44 nr 2 255-277
PL W artykule przedstawia się ideę i zastosowanie nowej metody modelowania układów mechanicznych z tarciem. Opracowana metoda bazuje na przedziałami liniowych odwzorowaniach luz ( ... ) i tar ( ... ) oraz ich oryginalnym aparacie matematycznym. Dzięki zastosowaniu odwzorowań luz ( ... ) i tar ( ... ) m[...]
EN The paper presents an idea and application of a new method of the modeling of mechanical systems with friction. This method is based on the piecewise linear luz(...) and tar(...) projections and their original mathematical apparatus. The presented models of systems with friction describe the stick-s[...]
6
80%
Control and Cybernetics
EN The paper addresses the problem of real-time emission control in a given set of air pollution sources. The approach applied utilizes the optimal control technique for distributed parameter systems. A set of pointwise emission sources with a predefined location and emission characteristics is conside[...]
7
80%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
EN This paper describes the results of the first part of the research project which aims at developing a hydraulic model for simulation of unsteady flows in storm sewers ranging from gravity flows to surcharged flows resulting with water outflow on the ground surface and propagation of inundation in th[...]
8
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2013 Nr 10 404--407
PL Niniejszy artykuł jest studium przypadku wdrażania modelu matematycznego sieci kanalizacji deszczowej w dużym mieście o specyficznych w porównaniu do polskich warunkach klimatycznych. Choć opady w strefie pustynnej są skąpe, zjawiska o kilkuletnim okresie powtarzalności są zbliżone wielkością do eur[...]
EN This article is a case study of storm water mathematical modeling implementation for big city with specific meteorological conditions in comparison to Poland. Although rainfalls in the desert region are low, intensities of storm events with several years recurrence are similar to European. Methodolo[...]
9
80%
AGH Drilling, Oil, Gas
2013 Vol. 30, no. 1 247--259
EN In the years 1993-1994 International Organization for Standardization (ISO) introduced to the metrology the fundamental changes of basic character, involving - in addition to the traditional concept of measurement error - the use of new fundamental term of uncertainty of measurement. In consequence,[...]
10
80%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
EN In this paper, we propose a 2D approach in order to create a mathematical model for the determination of the residence time distribution for a flow reactor with recirculation. Apart from characterizing the functional residence time distribution, this model can help improve the operation of the react[...]
11
80%
Computer Methods in Materials Science
PL Głównym celem prezentowanej pracy jest eksperymentalna weryfikacja solvera symulującego nagrzewanie oporowe. Moduł symulujący nagrzewanie oporowe jest integralną częścią opracowanej przez autorów komputerowo wspomaganej procedury wyznaczania krzywych odkształcenie-naprężenie dla stali odkształcanych[...]
EN The main objective of this work is experimental verification of resistance heating solver which is an integral part of a computer aided procedure of yield stress investigation of steels at very high temperature. The procedure of strain-stress curves investigation connect the possibility of the Geebl[...]
12
80%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
EN The paper concerns mathematical modeling of free surface open-channel water flow. Two-dimensional vertical Reynolds-averaged Navier-Stokes equations were used to simulate the flow. They were solved with the SIMPLE algorithm of the finite difference method using the Marker and Cell technique to trace[...]
13
80%
Computer Methods in Materials Science
PL W artykule opisano metodologię modyfikacji programów na­grzewania wsadu w procesie produkcji szyn. Modyfikacja miała na celu poprawienie jakości produktu końcowego połączonego z obniżeniem jednostkowego zużycia energii przy zachowaniu niezmienionej wydajności. Prace badawcze pozwoliły na opracowanie[...]
EN The paper describes the methodology of the heating technology modification during the production of rails. The modification was focused at the improving of final product quality combined with the decrease of the energy consumption and keeping the productivity unchanged. The scientific work resulted [...]
14
80%
Computational Methods in Science and Technology
EN Clinical investigations yield huge amount of experimental data which need appropriate processing. High degree of their variability decreases quality of prognostic and classification results. Frequently problem of strong redundancy of variables incorporated into model occurs, produces computational i[...]
15
80%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1010-1012
16
80%
Journal of Polish CIMAC
2007 Vol. 2, no 1 313-320
EN The paper presents a brief of mathematical model describing a two-zone, quasi-dimensional combustion in Diesel engine chamber. In order to simulate NOX emission, the simplified Zeldovitch mechanism was applied in nitric oxide formation model. An outline of the model can also be applied for engines o[...]
17
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2003 R. 79, nr 10 746-749
PL Stworzono matematyczny model trójfazowego, trójzaciskowego autotransformatora przeznaczonego do badań wolnozmiennych przebiegów chwilowych. Prezentowany model pozwala na wystarczająco dokładne uwzględnienie strat mocy na pętle histerezy i prądy wirowe. Zaprezentowano schemat blokowy symulacji przebi[...]
EN The mathematical model of three-phase three-legged autotransformer, suitable for research of low-frequency transients is created. Presented model allows to take into account power losses on magnetic reversal and eddy currents adequately enough. The block diagram for transient process simulation of a[...]
18
80%
Operations Research and Decisions
EN Fundamental questions connected with the modelling of communal sewage networks have been considered and formulas used to model the functioning of the basic network have been analyzed. The problem described concerns gravitational sewage networks divided by nodes into branches and sectors. Simulation [...]
19
80%
Electrical Power Quality and Utilisation. Journal
EN A great deal of work is being done on the betterment of control through simulation of the electric drives used for various high-power purposes. The authenticity of the simulated results is based on the accurate modeling of the various parts of the electric drive system. Three–phase Induction motors [...]
20
80%
Journal of Theoretical and Applied Computer Science
EN The paper presents use of the mini-models method in a classification task. The article briefly describes the method and compares it to the k-nearest neighbor algorithm. The algorithm concentrates only on local query data and uses a data samples only from local neighborhood of the query. The paper pr[...]
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last