Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 127
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  material
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 4 493--499
EN Applying solid paint is a procedure used in practice to cover an aircraft skin with a coat of chromatic lacquer which possesses anti-corrosion properties. Additionally, this coat improves aerodynamic characteristics of a/c skin. Solid paint is applied as a preventive maintenance of the material the [...]
2
100%
Izolacje
PL Zadaniem hydroizolacji jest ochrona konstrukcji przed wodą i wilgocią, jednak sama wilgoć nie jest jedynym czynnikiem zagrażającym trwałości konstrukcji lub jej elementów. Woda jest bardzo często nośnikiem substancji, które mają szkodliwy wpływ na samą izolację i na chronione przez nią elementy budy[...]
3
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2002 Nr 4 126-130
EN Economic justification of the purpose of prolonging sewage pipes durability. Presentation and analysis of several criteria basic for the choice of material solutions for pipes. Detailed analysis of pipes durability criteria.
4
100%
Advances in Science and Technology Research Journal
2016 Vol. 10, nr 32 224--229
EN Still deteriorating environment, requirements for reducing of production waste, requirements for the protection of the working environment, the formation of new technologies and materials, as well as the economic conditions are forcing manufacturers to use the environmentally friendly technology. Th[...]
5
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2016 Vol. 61, iss. 3 1409--1416
EN Tightness and material aspects of bolted flange connections with gaskets of nonlinear properties exposed to variable loads The paper presents the problems regarding bolted flange connections with gaskets used in chemical, petrochemical and energy industry. The aim of the research is to present state[...]
6
100%
Geology, Geophysics and Environment
EN The stability of levee depends mainly on mechanical and hydromechanical properties of material used for its construction. The structural capacity of a system beyond the expected loads or actual loads is calculated to a variety of different underground structures such as slopes, retaining walls or tu[...]
7
88%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2014 z. 103 37--38
PL W pracy zaproponowano nowy model kumulacji uszkodzeń zmęczeniowych oparty na pamięci opracowany na podstawie zapamiętywania materiału bezsensownego [1]. Kumulacja uszkodzeń zmęczeniowych (D) oparta jest na wykorzystaniu historii czasowej przebiegu i kumulacji uszkodzeń zmęczeniowych z wykorzystaniem[...]
EN The paper proposes a new model of fatigue damage accumulation based on the memory of the material and developed on the basis of memorizing of the meaningless material. The comparison of damage accumulation between the classical and proposed model for steel P91 and P92 are in favor of the authors mod[...]
8
88%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 3 217--223
EN The Warsaw Institute of Aviation major role in the RASTAS Spear project was to design an energy absorption system for the space probe lander. As the system was meant to be unmanned, the main requirement was to use no active solutions like parachute or rocket propulsion (less complexity in applicatio[...]
9
88%
Bio-Algorithms and Med-Systems
EN This paper presents a research which involves the observation of the movement of points presented on a material surface under the influence of mechanical extortion. Tests were performed using two 15 mm silicone layers, one of which contained 1 mm thick elements of nitrile-butadiene rubber. Analysed [...]
10
75%
Acta Mechanica et Automatica
EN A heat generation problem due to friction in a pad/disc brake system is studied. A linear problem is confronted and compared with a non-linear in which thermophysical properties of materials are temperature-dependent. To examine temperature of the pad and the disc during a single and a twofold braki[...]
11
75%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy przedstawiono algorytm wyznaczania trwałości zmęczeniowej dla materiałów, które charakteryzują się brakiem równoległości charakterystyk zmęczeniowych dla czystego zginania i czystego skręcania. Prezentowany model jest oparty na metodzie iteracji a zastosowane kryterium zmęczeniowe jest fun[...]
EN The paper presents an algorithm of fatigue life assessment for the materials with non parallel fatigue characteristics under pure bending and pure torsion. Brass CuZn40Pb2, mediumalloy steel 30CrNiMo8 and high-alloy steel 35NCD16 are the examples of such materials.
12
75%
Engineering Transactions
EN Besides the common failure mechanism based on crack propagation, adiabatic shear failure results from a collapse mechanism, mainly at high deformation rates. This failure incorporates locally extreme high shear strains, but due to the small volume involved, it transpires in macroscopic brittle manne[...]
13
75%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Podjęto badania nad możliwością opracowania izolacji cieplnej nadlewu wlewka z materiałów odpadowych powstających w stalowni. Zastosowano różne środki spieniające mieszaninę skomponowaną z materiałów odpadowych pochodzących z procesów stalowniczych. Określono wytrzymałość na ściskanie i zginanie ora[...]
EN The research on the possibility to develop thermal insulation for sinkhead of an ingot from waste materials generated at steelworks was taken up. Various agents were used to foam the mixture comprised of waste materials from steel-making processes. The compression and bending strength and thermal in[...]
14
75%
Izolacje
PL W artykule zostanie przedstawione ujęcie trwałości murów licowych w opracowywanym do wdrożenia w Polsce Eurokodzie EN 1996 "Projektowanie konstrukcji murowych" [1]. Problematyka ta ujęta jest w części II - Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji mu.rowych", która wskazuj[...]
15
75%
Izolacje
PL Taras jest to dach płaski z warstwą wierzchnią przeznaczoną do ruchu pieszego lub ruchu pojazdów. Tarasy nad pomieszczeniami mieszkalnymi odgrywają dodatkową rolę - chronią wnętrza przed opadami atmosferycznymi oraz zmianami temperatury. W związku z tymi funkcjami warstwy nawierzchniowe tarasów powi[...]
16
75%
Mechanik
2008 R. 81, nr 4 241-257
PL Główne trendy rozwojowe kształtowania przyrostowego. Dokonania rozwojowe firm: DSM SOMOS, 3D Systems, EOS, Stratasys, Dimension. Objet Geometries, Z Corporation, Solidscape, Envisiontec, Voxel-jet Technology, MCP-HEK Tooling, Concept Laser and Hermle, Nowe materiały i urządzenia oraz przykłady zasto[...]
EN Main trends in incremental product building. Development achievements of the Companies: DSM Somos, 3D Systems, EOS, Stratasys, Dimension, Objet Geometries, Z Corporation, Solidscape, Envisiontec, Voxel-jet Technology, MCP-HEK Tooling, Concept Laser and Hermie. New materials and machines and applicat[...]
17
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W artykule przedstawiono zastosowanie materiałów przemiany fazowej w budownictwie, a szczególnie w klimatyzacji pomieszczeń.
EN The application of phase transition materials in the building industry and, particularly, in air conditioning of rooms is presented.
18
75%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2006 T. 27, z. 1 177-185
PL Przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów procesu otrzymywania monolitów krzemionkowych o hierarchicznej porowatości na ich strukturę. Wykazano, że możliwe jest otrzymanie materiałów o tetramodalnej strukturze porów. Otrzymane materiały wykazują dwumodalny system mezoporów oraz dwumodalny system [...]
EN Silica monoliths with tetramodal porosity were synthesized, and the effect of process parameters on their porous structure was studied. It was shown that the materials have a bimodal system of mesopores and a bimodal system of macropores of a micrometer size. The pore-structure monoliths did not dis[...]
19
75%
Engineering Transactions
EN The present paper is devoted to identification of the material phases location for one-dimensional structure with respect to the first-order sensitivity of the identification functional. A transient heat conduction problem within a thermal anisotropic one-dimensional structure is formulated. The mat[...]
20
75%
Mechanik
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last