Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  material fatique
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Modelowanie Inżynierskie
2011 T. 10, nr 41 421-428
PL W pracy przedstawiono zależności zmian orientacji płaszczyzny krytycznej od stosunku granic zmęczenia dla analizowanych obciążeń. Trwałości zmęczeniowe wybranych modeli wyznaczono według kryterium wieloosiowego zmęczenia przy wyznaczeniu orientacji płaszczyzny krytycznej według propozycji Carpinteri[...]
EN The paper presents relations between changes of the critical plane orientation and the fatigue limit ratio for the considered loadings. Fatigue lives of the chosen models were determined according to the multiaxial fatigue criterion where the critical plane orientation was defined according to the m[...]
2
100%
Modelowanie Inżynierskie
2007 T. 3, nr 34 99-104
PL W artykule przedstawiono metodykę oceny stopnia degradacji zmęczeniowej z wykorzystaniem techniki termowizyjnej. Kompozyty epoksydowe wzmocnione włóknem szklanym poddawano zmęczeniu metodą zginania trójpunktowego. Tak degradowane materiały poddano następnie badaniom termowizyjnym, w czasie których [...]
EN In the paper a method of thermographic diagnosis of the degree of fatigue degradation is presented. Epoxy-glass composites were fatigue degraded using three-point bending. Degraded composites were subsequently tested using thermovision camera. Temperature increase was evaluated after infra-red radia[...]
3
84%
Modelowanie Inżynierskie
2011 T. 10, nr 41 299-306
PL W pracy poddano analizie wyniki badań zmęczeniowych próbek wykonanych z żeliwa GGG40 w warunkach proporcjonalnego i nieproporcjonalnego losowego rozciągania ze skręcaniem z niezerową wartością średnią naprężenia. W algorytmie wyznaczania trwałości zmęczeniowej wykorzystano zmodyfikowane kryterium ma[...]
EN In this paper the results of the fatigue life estimation tests of cast iron GGG40 under proportional and non-proportional random tension with torsion with non-zero mean value have been analyzed. The algorithm for the fatigue life determination consists out of the modified criterion of maximum normal[...]
4
84%
Wybrane Problemy Inżynierskie
2011 nr 2 91-96
PL W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych stalowego dźwigara mostu wojskowego w zakresie obciążeń zmęczeniowych. Szczególną uwagę poświęcono wpływowi otworów montażowych i wykonanego pęknięcia zmęczeniowego na rozkład naprężeń w obrębie otworów montażowych usytuowanych w środniku dźwigara g[...]
EN In the paper results of experimental tests on a military bridge steel girder with respect to the fatigue loads were presented. A special attention was paid to the influence of mounting holes and the fatigue crack made on the stress pattern within assembling holes located in the girder web. The resul[...]
5
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 941--945, CD
PL Poddanie elementów maszyn obciążeniom o charakterze zmiennym prowadzi do zmian właściwości materiału wywołanych na skutek splotu wielu zjawisk. Zachodzące zmiany określane są mianem zmęczenia materiału i zależą m.in. od wartości obciążenia oraz czasu jego trwania. Pomiary sił/momentów obciążających [...]
EN The machine components are subjected to variable loads which lead to changes in material structure. These changes are called material fatigue, and depend on the load value and the time of their duration. Measurement of force, torque or deformation allow to determine hysteresis loop which character i[...]
6
67%
Transport Problems
PL W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w Instytucie Frauenhofera (IZFP Saarbrucken - Germany). Badania miały na celu przedstawienie trudności w wykrywaniu zmian zmęczeniowych materiału stosowanymi powszechnie metodami defektoskopowymi. Badania porównawcze dla dwóch metod defektoskopo[...]
EN The paper presents the investigations conducted in the Fraunhofer Institute (IZFP Saarbrucken) by use of a BEMI microscope (BEMI= Barkhausenrausch- und Wirbelstrom-Mikroskopie or Barkhausen Noise and Eddy Current Microscopy). The ability to detect cyclic and contact fatigue load influences has been [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last