Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 97
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiały narzędziowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
PL W nowoczesnym wytwarzaniu do podstawowych materiałów narzędziowych należą powlekane, wieloostrzowe płytki o podłożu węglikowym. Jako substrat takich narzędzi wykorzystuje się najczęściej węglik spiekanych typu WC-Co o zmiennym procentowym składzie chemicznym poszczególnych frakcji oraz różnej wielko[...]
2
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W artykule przedstawiono wyniki prób regeneracji powłok azotku tytanu -TiN nanoszonych na płytki skrawające wykonane ze stali szybkotnącej HS6-5-2 (SW7M) i z węglików spiekanych S20S. Powłoki pierwotne, nanoszone metodą Cathodic Arc Deposition przy wykorzystaniu stanowiska PUSK-83, usuwano w roztwor[...]
EN The paper presents the results of the tests of regenerating the TiN coatings which were put on cutting inserts made of high-speed-steel HSS 6-5-2 (SW7M) and on cutting inserts made of sintered carbide S20S. The initial coatings, which had been applied by using the Cathodic Arc Deposition Method at t[...]
3
100%
Mechanik
4
100%
Mechanik
5
100%
Mechanik
6
100%
Mechanik
7
100%
Mechanik
8
88%
Materiały Ceramiczne
2003 R. 55, nr 4 137-143
PL W artykule przedstawiono najważniejsze kierunki rozwoju obróbki skrawaniem, głównie w zakresie obróbki szybkościowej, wysokowydajnej i bez cieczy chłodzących. Zestawiono najważniejsze właściwości ceramicznych materiałów skrawających Al2O3,Si3N4, SiAlONu i materiałów supertwardych. Wskazano na możliw[...]
EN The paper presents the most important achievements and trends in the field of the machining: high speed cutting, high performance and dry cutting. Main properties of ceramic tool materials: Al2O3, Si3N4, SiAlON and superhard materials were characterized. Some methods of the properties modification f[...]
9
88%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2015 nr 1-2 72--77
PL Na rozwój narzędzi szczególny wpływ mają zarówno obserwowany od wielu lat progres w zakresie materiałów narzędziowych i metod ich otrzymywania, jak i również intensywny, zwłaszcza w ostatnim dziesięcioleciu, postęp dotyczący powłok nanoszonych na części robocze narzędzi. W II części artykułu przedst[...]
10
75%
Materiały Ceramiczne
2011 T. 63, nr 1 131-137
PL Komercyjnie dostępne polikrystaliczne kompakty diamentowe (polycrystalline diamond compacts, PCD), składające sie z polikrystalicznej warstwy diamentowo-kobaltowej na podłożu WC-Co wykorzystywane są do wiercenia i obróbki maszynowej. Obecność fazy kobaltowej w warstwie diamentowej ma wpływ na znaczn[...]
EN Commercially available polycrystalline diamond compacts (PCD), consisting of a polycrystalline diamond-cobalt layer on a WC-Co substrate are used in drilling and machining applications. The presence of a cobalt phase in the diamond layer has the effect of significantly reducing thermal resistance. T[...]
11
75%
Archiwum Odlewnictwa
PL Celem niniejszej pracy jest opracowanie nowoczesnych materiałów gradientowych z wykorzystaniem konwencjonalnych metod metalurgii proszków, w celu zapewnienia wymaganych własności i struktury projektowanego materiału. Prezentowany materiał gradientowy posiada z jednej strony warstwę ze stali niestopo[...]
EN The goal of this project is development of the contemporary gradient materials using the powder metallurgy methods to ensure the required properties and structure of the designed material. Material presented in this paper has layers consisting on one side from the non-alloy steel with hardness growi[...]
12
75%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: Investigation the influence of kind of PVD coatings structure (homogenous or gradient) on properties of deposited tool materials: cemented carbides and cermets. Design/methodology/approach: Analysis of the structure, analysis of the mechanical and functional properties: surface roughness, m[...]
13
75%
Archives of Materials Science and Engineering
EN The paper presents investigation results of properties of the sintered tool materials: cemented carbides, cermets and Al2O3 type oxide tool ceramics with gradient (Ti,Al)N and Ti(C,N) coatings deposited with the cathodic arc evaporation CAE-PVD method.
14
75%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The main purpose of the hereby paper was the determination of the temperature and time of solution heat treatment influence on a microstructure and hardness of the newly designed model alloy, being the model Ni-based tool material - intended for operations at high temperatures - strengthene[...]
15
75%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The concept of new tool materials, based on Ni alloys strengthened by intermetallic compounds, intended for operations in high temperatures is presented in the hereby paper. The proposed chemical composition and the results of microstructure investigations as well as hardness testing in as-[...]
16
75%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn / Politechnika Śląska
2007 nr 1 177-186
PL Scharakteryzowano wpływ stanu naprężeń w materiale na jego własności. Przedstawiono wpływ kulistych pustek występujących w materiale na koncentrację naprężeń, powodujących jego kruche pękanie. Wyznaczono wartość naprężenia redukowanego na podstawie modelu kulistej pustki. Wykazano podobieństwo wypro[...]
EN The influence of the state of stress in material on its properties was defined. The influence of spherical voids in material on the concentration of the stress, causing brittle fracture was shown. The formula for determination of the value of reduced stress based on the spherical voids was assigned.[...]
17
75%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The main aim of researches was investigation of structure and properties of the (Ti, Al, Si)N gradient wear resistant coatings. Design/methodology/approach: The structural investigations include the metallographic analysis on the transmission and scanning electron microscope. Examinations o[...]
18
75%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: This paper is an attempt of reviewing the outlooks about the favourable influence of retained austenite on fracture toughness of tool steels according to results of investigation concerning relations between tempering temperature, hardness, fraction of retained austenite and fracture toughn[...]
19
75%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The purpose of this research paper was to analyze the surface roughness produced by turning process on hard martensitic stainless steel by Cubic Boron Nitride cutting tool. The work piece material was hard AISI 440C martensitic stainless steel. Design/methodology/approach: The experiments w[...]
20
75%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: Main objective of the research presented in this work was the evaluation of the influence of pre-tempering on the properties of HS18-0-1 steel after principal tempering. Design/methodology/approach: Samples of test steel, previously hardened from the temperature of 1260*C have been pre-temp[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last