Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiały hydroizolacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 2 25-27
PL W artykule scharakteryzowano bentonitowe materiały hydroizolacyjne. Na współczesnym rynku materiałów budowlanych można wyróznić grupę produktów, w których podstawowym materiałem uszczelniającym jest ił. Wykorzystuje się tu głównie bentonity. Bentonit jest pęczniejącym iłem. Naturalne bentonitowe [...]
2
100%
Izolacje
2016 R. 21, nr 5 62--63
PL W artykule opisano sposób działania oraz rodzaje penetrujących materiałów hydroizolacyjnych. Wymieniono także najczęstsze zastosowanie tych materiałów.
EN The article presents the function and types of penetrating materials for waterproofing. Most common uses of these materials are mentioned as well.
3
100%
Izolacje
2018 R. 23, nr 2 46--52
PL W artykule przedstawiono kryteria podziału materiałów wodochronnych. Omówiono czynniki, którymi należy kierować się przy wyborze systemu wodochronnego oraz scharakteryzowano najpopularniejsze materiały do izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej.
EN The article presents the criteria for classification of waterproofing materials. The factors to be followed in choosing the waterproofing system are discussed, with a description of the most popular dampproof and waterproof materials.
4
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2007 nr 133 (13) 399-410
EN In Poland economic development created a lot of new problems which doesn't repay attention until now. Realization of every buildings caused interference in natural environments. In some situations might be interference which caused irreversible harms. It is way mission of modern designer and contrac[...]
5
75%
Materiały Budowlane
2004 nr 6 3-5
PL Proces uzyskania Europejskiej Aprobaty Technicznej wymaga wykonania kosztownych i długotrwałych badań. W artykule przedstawionowymagania techniczne dotyczące mas hydroizolacyjnych przewidzianych do stosowania w pokryciach dachowych, zawarte w ETAG 005.
6
75%
Izolacje
PL Rodzaj, przeznaczenie i sposób aplikacji materiałów hydroizolacyjnych zależą przede wszystkim od: typu pomieszczenia i obiektu, stopnia obciążenia wilgocią, ewentualnej obecności agresywnych związków rodzaju i układu warstw izolowanej przegrodzie, sposobu użytkowania pomieszczenia, dodatkowych wymag[...]
7
75%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 4 820--823
PL Trwałość asfaltu obniża się na skutek jego starzenia. Wraz z upływem czasu cechy użytkowe papowego pokrycia dachowego ulegają pogorszeniu. W efekcie wzrasta częstotliwość wykonywanych remontów obiektów budowlanych oraz koszt ich eksploatacji. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych asfaltów modyf[...]
EN Three imidazolines were prepd. by conversion of diethylenetramine with distd. glycerol trioleate, rapeseed oil or lard and added to com. asphalt (0.5–5.0% by mass) to improve its applicability for production of roofing materials. The modification resulted in decreasing the brittleness and dynamic vi[...]
8
75%
Izolacje
PL Przykłady zastosowania roślinności na dachu budynku znane są od starożytności. Jednakże dopiero powstanie nowoczesnych materiałów hydroizolacyjnych z asfaltów modyfikowanych zapewniło dachom zielonym techniczne i ekonomiczne podstawy do zdobycia sobie większej popularności.
9
63%
Izolacje
2014 R. 19, nr 5 61--64
PL W artykule opisano sposób działania, możliwości zastosowania i właściwości krystalicznych zapraw uszczelniających. Przedstawiono również metody aplikacji i przykładowe sposoby uszczelnień krystalicznych.
EN The article describes the action, possible applications and properties of crystalline sealing mortar. It also presents the method of applying it and exemplary methods of performing the crystalline sealing.
10
63%
Izolacje
2016 R. 21, nr 5 100--103
PL W artykule omówiono czynniki destrukcyjnie oddziaływujące na bitumiczne materiały hydroizolacyjne. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych asfaltów modyfikowanych wapnem hydratyzowanym. Zaproponowano modyfikator asfaltów, który w znaczący sposób zwiększa zakres temperatur eksploatacyjnych oraz zm[...]
EN The article discusses the factors that have a destructive effect on bitumen water-proofing materials. Laboratory test results are presented for hydrated lime modified asphalts. An asphalt modifier agent is proposed which significantly increases the range of operating temperatures and inhibits the ag[...]
11
63%
Ceramika Budowlana
12
63%
Izolacje
1998 Nr 5 12-13
PL Firma Hertel Rubber Products, należąca do grupy Hertel, istnieje od roku 1895 i jest tym samym najstarszym zakładem produkującym wyroby z gumy w Holandii. Od okresu pierwotnych związków z żeglugą, firma Hertel opracowała szeroką gamę produktów do najróżniejszych zastosowań, wśród których najbardziej[...]
13
63%
Izolacje
1998 Nr 4 20-22
PL Papa, powszechnie znany powłokowy materiał hydroizolacyjny znana jest już od ok. 200 lat. Materiał ten przez ostatnie 100 lat produkowany był w prawie nie zmienionej postaci. Jeszcze kilkanaście lat temu wydawało się, że osiągnł on już swoją szczytową fazę rozwoju. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę[...]
14
45%
Izolacje
2016 R. 21, nr 4 28--36
PL W artykule przedstawiono i omówiono materiały do wykonywania warstw prze-ciwwodnych, przeciwwilgociowych i paroizolacyjnych, które mogą być stosowane w dachach płaskich. Podano klasyfikację stropodachów oraz najczęściej stosowane układy warstw w poszczególnych układach dachów płaskich. Pokazano skut[...]
EN The article describes and discusses materials used to produce waterproofing, dampproofing and vapour barrier layers fit for flat roofs. The article presents a classification of flat roofs as well the most commonly used sequences of the layers in different types of flat roofs. Consequences of faulty [...]
15
38%
Izolacje
2015 R. 20, nr 5 76--86
PL Skuteczna renowacja wilgotnych i zasolonych murów jest procesem skomplikowanym, wymagającym nierzadko szczegółowych badań, odkrywek oraz znajomości dostępnych technologii. W artykule omówiono właściwości materiałów wykorzystywanych na powłoki wodochronne. Opisano specyfikę prac związanych z wtórnymi[...]
EN Effective renovation of moist and saline-penetrated walls is a complicated process which often requires detailed testing, uncovering the layers, and knowledge of available technologies. The article discusses the properties of materials used for waterproof coatings. It describes the characteristics o[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last