Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiały elastomerowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 513--517, CD
PL Prawidłowy dobór materiałów elastomerowych mogących mieć zastosowanie w systemach wibroizolacji wymaga wyznaczenia wartości parametrów fizyko-mechanicznych materiału. Podstawową wyznaczaną wielkością jest moduł Younga będący miarą sprężystości materiału elastomerowego. W artykule przedstawiono porów[...]
EN Proper selection of elastomeric materials that may be used in vibration isolation systems requires the determination of the physico-mechanical parameters of the material. The basic determinant is the Young's modulus, which is the measure the elasticity of the elastomeric material. The article presen[...]
2
84%
Zeszyty Naukowe. Włókiennictwo / Politechnika Łódzka
2001 z. 60 27-35
PL Jedną z najistotniejszych cech specjalistycznej odzieży sportowej jest ochrona przed urazami wskutek uderzeń, upadków. Funkcję tę powinny spełniać zintegrowane z tą odzieżą ochraniacze przeciwuderzeniowe. Przedmiotem niniejszej pracy było badanie i porównanie zdolności tłumienia energii przez różne [...]
EN One of the most important features of special-purpose sports wear is protection against injuries due to strokes and falls. This function should be performed by shock-absorbing protectors integrated with the protective clothing. The subject of the following article is research and comparison of energ[...]
3
84%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 3 466-469
4
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1333--1336, CD
PL Praca dotyczy problemu wyznaczania wartości modułu Younga elementów elastycznych mogących mieć zastosowanie w układach wibroizolacji. W artykule przedstawiono opis dwóch metod pozwalających na wyznaczenie wartości modułu Younga materiałów elastomerowych oraz wstępne wyniki badań eksperymentalnych se[...]
EN The work concerns the problem of determining the value of Young's modulus of elastic elements that can be used in vibration isolation systems. The article describes two methods to determine the value of Young's modulus of elastomeric materials and the preliminary results of experimental research of [...]
5
67%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2014 Z. 480 1--144
PL W pracy przedstawiono nieopisane dotąd w literaturze przedmiotu, wyniki systematycznych badań wpływu budowy chemicznej makrocząsteczek elastomerów, budowy ich sieci przestrzennej oraz składu kompozycji elastomerowych na właściwości termiczne, palność oraz zagrożenie pożarowe wytworzonych z nich komp[...]
EN The work present the results of the systematic studies, not described yet in the subject literature, concerning the effects of chemical structure of elastomers, their spatial network structure and composition of elastomeric blends on the thermal properties, flammability and fire hazard of the compos[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last