Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiał wykończeniowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Izolacje
PL Płyty gipsowo - kartonowe od lat są używane w pracach budowlanych jako materiał wykończeniowy. Tradycyjnie stosuje się je do wykonywania okładzin na ścianach i sufitach w miejsce powłok tynkarskich, dzięki czemu zyskały zwyczajową nazwę „suchych tynków”.
2
100%
Materiały Budowlane
2005 nr 4 6-7
3
100%
Przegląd Budowlany
4
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono różne możliwości zastosowania surowego betonu, który po rozszalowaniu uzyskuje ciekawą, a zarazem oryginalną teksturę, dającą wielorakie możliwości w aranżacji współczesnych wnętrz o różnym charakterze.
EN In the article there have been presented different possibilities of applying raw concrete which upon stripping obtains interesting and original texture giving unlimited opportunities in the field of modern interior design of various character.
5
84%
Świat Szkła
6
84%
Świat Szkła
7
84%
Izolacje
8
84%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2014 nr 4 34--37
9
84%
Archives of Civil Engineering
2019 Vol. 65, nr 1 197--212
PL W Polsce liczba miejsc w żłobkach nie zaspakaja rosnącego zapotrzebowania, co w praktyce spowodowało zmniejszenie wymagań lokalowych dla tego typu obiektów. W wyniku tego powstało wiele niefunkcjonalnych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Skrajnymi przypadkami są obiekty niespełniające[...]
EN In Poland, nursery capacity does not meet the growing demand, which in practice results in a reduction of technical requirements for such facilities. As a result, many non-functional child care facilities for children up to the age of three have been established. Extreme cases include facilities tha[...]
10
59%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono alternatywę rozwiązań elewacyjno-wnętrzarskich dla kamienia naturalnego. Zaprezentowano zastosowanie imitacji panelu zarówno we wnętrzu pomieszczenia, jak i na zewnętrznych elewacjach.
EN In the article there has been presented the alternative of elevation - decorative solutions for the natural stone. Presented of imitation of panel present in interior of accommodation equal as well as on external elevations. Finishing material, discussed in the article, which faithfully imitates sto[...]
11
59%
Materiały Budowlane
2018 nr 12 3--5
PL W artykule dokonano przeglądu wybranych wyrobów dźwiękochłonnych i przeanalizowano ogólne zasady ich stosowania w celu poprawy właściwości akustycznych pomieszczeń. W tym celu zestawiono wartości współczynników pochłaniania dźwięku wszystkich analizowanych wyrobów dźwiękochłonnych, a następnie zamod[...]
EN The article reviews selected sound absorbing products and analyzes the general principles of their use in order to improve the acoustic properties of rooms. For this purpose, the values of sound absorption coefficients of all the sound absorbing products analyzed were summarized and then, in the ODE[...]
12
51%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL W artykule podano podstawy metodyki badań z zastosowaniem kalorymetru stożkowego według ISO 5660. Wykonano analizę niepewności pomiarowych szybkości wydzielania ciepła. Przedstawiono i przedyskutowano wyniki badań otrzymane przy spalaniu wybranych materiałów budowlanych.
EN The paper includes the test methodology for cone calorimeter using according to ISO 5660. The uncertainty analysis of obtained results was presented. The test results for selected buliding materials has been shown and discussed.
13
51%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Przedstawiono wyniki badań emisji ciepła i dymu z wybranych materiałów budowlanych przy zastosowaniu metody SBI. Wykonano analizę niepewności pomiarowych mierzonych wielkości oraz przedyskutowano różnice w wartościach parametrów emisji ciepła i dymu materiałów lignocelulozowych.
EN The paper presents the heat and smoke results obtained in tests of selected building materials using SBI method. The uncertainty analysis of obtained results was presented. The test results of heat and smoke emission for cellulosic based materials has been shown and discussed.
14
51%
Przegląd Budowlany
PL W pracy omówiono wymagania dotyczące jakości powietrza wewnętrznego (IAQ) przyjęte w systemie certyfikacji budynków BREEAM. Ustalone w tym zakresie kryteria skupiają się na minimalizacji źródeł zanieczyszczenia powietrza i wykorzystaniu potencjału naturalnej wentylacji. Wymagania dotyczące emisji z [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last