Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiał przeciwwstrząsowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2014 nr 3 4896--4905
PL Artykuł dotyczy wyznaczenia wykresu krzywej amortyzacji dla materiału przeciwwstrząsowego wykorzystując środowisko LS-DYNA. Badanym materiałem przeciwwstrząsowym jest płyta styropianowa EPS 100, której właściwości zdefiniowano za pomocą modelu *MAT_LOW_DENSITY_FOAM. Środowisko modelowania LS-DYNY mo[...]
EN This article concerns determination of cushion curve for cushioning material using LS-DYNA environment. Material that was simulated is foamed polystyrene bard EPS 100, which was defined with *MAT_LOW_DENSITY_FOAM model. The LS-DYNA modeling environment can be used as a tool to assist the determine p[...]
2
100%
Logistyka
2014 nr 6 8222--8229
PL Artykuł dotyczy wyznaczenia krzywej amortyzacji dla materiału przeciwwstrząsowego dla różnych grubości materiału za pomocą pojedynczej krzywej naprężenia w funkcji odkształcenia p(ε)wykorzystując środowisko LS-DYNA. Polega ono na wyborze funkcji p(ε) przy różnych obciążeniach statycznych uzyskanych [...]
EN The paper concerns determination of cushion curve for cushioning material of different thickness with the use of single curve of compressive stress in a function of strain p(ε) applying LS-DYNA environment. It depends on the choosing the function p(ε) at different static loads obtained from experime[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1473--1475
PL Artykuł dotyczy wyznaczenia prędkości liniowej bijaka testera zderzeń wykorzystywanego do badań materiałów przeciwwstrząsowych metodą swobodnego spadku. Zaproponowano procedurę wyznaczenia rzeczywistej prędkości liniowej wykorzystując zarejestrowane obrazy przemieszczenia bijaka za pomocą kamery szy[...]
EN The paper concerns the determination of the linear velocity of impact tester used for research of the dynamic properties of cushioning materials according of the height of free fall. In proposed method the recorded images of the movement of the impactor with the high speed camera are used. The obtai[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last