Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  maszyny wirtualne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W artykule opisano wpływ wykorzystania maszyn wirtualnych na szybkość realizowania obliczeń współbieżnych. Testowano działający współbieżnie program do sortowania danych zapisanych w tablicy. Porównano wyniki testów obliczeń w systemie zainstalowanym natywnie i w środowisku maszyny wirtualnej.
EN The article describes the impact of the use of virtual machines on speed of concurrent computation. In the experiment the concurrently running program to sort the data stored in the array was tested. The test results of calculations on the operating system running natively and in a virtual machine e[...]
2
100%
Napędy i Sterowanie
2010 R. 12, nr 11 102-107
PL Wirtualizacja uważana jest za obiecujący sposób rozwiązywania wielu problemów związanych z eksploatacją systemów (odtwarzanie, kopiowanie systemów, efektywniejsze wykorzystanie sprzętu, oszczędności na energii elektrycznej, bezpieczeństwo testowania nowych rozwiązań). Milczeniem pomijane są koszty w[...]
EN Virtualization is a hot subject, considered commonly as panacea on many problems with computer system utilization (easy system recovery, system migration, hardware usage efficiency, power savings, system security testing - to name a few). Virtualization cost - possible lost of computing power, syste[...]
3
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 5 61--63
PL Artykuł rozważa niejednorodny, rozproszony system obliczeniowy (ang. volunteer computing). Zaproponowano mechanizmy określania poprawności wyników, które zostały oparte na modelowaniu zaufania i wiarygodności węzłów obliczeniowych. W prezentowanym rozwiązaniu właściciele mocy obliczeniowej mogą w do[...]
EN Paper discuss a heterogeneous, distributed computing system commonly referred as a volunteer computing. Mechanism of determining correctness of results, based on replication and trust modeling, is proposed. In presented solution owners of computational power can flexibly join the network and sell sp[...]
4
63%
Studia Informatica
PL Artykuł ten skupia się na wybranych sposobach optymalizacji kodu, przeprowadzanych z użyciem techniki pojedynczego statycznego przypisania (SSA) ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu najpopularniejszych obecnie środowisk maszyn wirtualnych. Przedstawiono podstawowe metody optymalizacji kodu, które[...]
EN This article focuses on some ways to optimize the code, carried out us-ing the technique of static single assignment (SSA) with particular emphasis on the context of today's most popular virtual machine environments. The basic methods of code optimization, which are based on the technique of recasti[...]
5
51%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
PL W pracy przedstawiono koncepcję projektu zwirtualizowanego i zintegrowanego środowiska oferującego możliwość pracy zdalnej studentów studiujących w trybie e-learningowym. Wykorzystano najnowsze technologie informatyczne do budowy, zarządzania środowiskiem informatycznym oraz zapewnienia bezpieczeńst[...]
EN The paper presents the design concept virtualized and integrated environment offering the opportunity to work remotely students studying in e-learning. It uses the latest technologies to build, manage IT environment and ensure safety. The paper presents the design and pilot implementation for a smal[...]
6
51%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
PL W pracy przedstawiono koncepcję budowy zwirtualizowanego i zintegrowanego środowiska usługi katalogowej. Omówiono wykorzystanie najnowszych technologii informatycznych do budowy i zarządzania środowiskiem informatycznym. Przedstawiono projekt i pilotażowe wdrożenie dla niewielkiej grupy użytkownik[...]
EN This paper presents the concept of constructing a virtualized environment and integrated directory services. Discusses the use of the latest technologies for building and managing IT environment. The paper presents the design and implementation for a small group of users. Creates an environment[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last