Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 254
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  maszyny górnicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 246 399-404
PL Artykuł omawia metodą oceny maszyn górniczych na podstawie charakterystyki technicznej (parametry). Metoda ta może być zastosowana dla dowolnej liczby urządzeń górniczych z dowolną ilością parametrów technicznych.
EN This paper reviews the method for evaluation of mining machine? based on their technical characteristics (parameters). This method can be applied to the arbitrary number of machines with arbitrary number of technical characteristics (parameters).
2
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2003 Nr 65 35-39
EN In the article is presented an idea of development machines with electric drive, with reference to foreseen development direction technologies of output. It paid attention on typical problems referring construction and exploitation of machines with electric drive, connected with chamber-pillar syste[...]
3
63%
Transport Przemysłowy
2006 nr 4 (26) 67-73
4
63%
Transport Przemysłowy
2005 nr 3 (21) 53-56
5
63%
Transport Przemysłowy
2005 nr 2 (20) 35-38
6
63%
Transport Przemysłowy
2005 nr 3 (21) 76-81
7
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule omówiono zagadnienia wiercenia otworów w utworach czwarto- i trzeciorzędowych na jakie napotyka się szczególnie przy prowadzeniu dużych kopalń odkrywkowych węgla brunatnego. Autorzy w swojej pracy zaproponowali alternatywne rozwiązanie narzędzi wiertniczych w stosunku do powszechnie stoso[...]
EN In the paper is discussed the problem of drilling holes in tertiary and quaternary formations which are fin operation of large brown coal strip mines. Authors proposed the alternative solution of roller ting bits, as compared with commonly used tools, which has to improve the effectiveness of drilli[...]
8
63%
Maszyny Górnicze
PL W artykule przedstawiono utrzymanie ruchu maszyn górniczych, które jest jednym z czynników warunkujących prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Utrzymanie ruchu maszyn jest procesem, którego prawidłowa realizacja uwarunkowana jest wiedzą zaangażowanego w ten proces personelu[...]
EN Maintenance of mining machines, as one of the factors conditioning a proper realization to production in the factory, was presented in the paper. Machines maintenance is the process, which realization is conditioned by knowledge of the personnel involved in the process of maintenance.
9
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2003 Nr 67 103-106
PL W artykule przedstawiono typowe konstrukcje maszyn wyposażonych w napęd alternatywny spalinowo - elektryczny. Zaprezentowano maszyny produkcji DFM ZANAM - LEGMET z typoszeregu maszyn wiercących i kotwiących. Wskazano powody, dla których stosuje się, w tych konstrukcjach napęd alternatywny oraz przed[...]
10
51%
Napędy i Sterowanie
PL Zmiany zachodzące w polskim górnictwie w wyniku restrukturyzacji technicznej wyraźnie zmierzają w kierunku efektywnych kompleksów ścianowych z wysoko wydajnymi kombajnami ścianowymi. Wzrost koncentracji wydobycia z dwiema, najwyżej trzema ścianami w kopalni stawia przed ich wyposażeniem bardzo wysok[...]
11
51%
Napędy i Sterowanie
PL W obecnych czasach w związku z rosnącymi kosztami wydobycia rud miedzi, spowodowanymi zaleganiem ich na coraz większych głębokościach, podstawowym warunkiem obniżenia kosztów związanych z eksploatacją i serwisowaniem maszyn górniczych jest ich minimalizacja.
12
51%
Transport Przemysłowy
2006 nr 2 (24) 33-35
PL W artykule zaprezentowano sposób sprawdzenia kozstrukcji ochronnej maszyny górniczej za pomocą metod numerychnych (metody elementów skończonych). Symulacja komputerowa umożliwiła wybór właściwego rozwiązania jeszcze przed powstaniem prototypu.
EN The paper presents the method for the numerical checking (FEM) of the mine machine protective structure. A computer simulation enables optimal selection of the structure solution in the phase of machine designing - before of the machine prototyping phase.
13
51%
Transport Przemysłowy
2006 nr 2 (24) 40-43
14
51%
Napędy i Sterowanie
PL W wielu istniejących aplikacjach przemysłowych, również w maszynach podstawowych, stosowanych w branży wydobywczej węgla brunatnego znajdują od dawna zastosowanie napędy prądu stałego o regulowanej prędkości obrotowej. Ze względu na fakt, iż dawno już została opanowana technika napędowa wykorzystują[...]
EN This paper describes selected issues of using microprocessor-based converters in main drive riding mechanism of stackers numbers from 294 to 297 in open coal brown mine in Belchatów. This machines were build in old DC drive technology and before changing localization to new brown goal layer were mod[...]
15
51%
Napędy i Sterowanie
PL W artykule omówiono rozwiązania konstrukcyjne układów elektrycznych nowego górniczego kombajnu ścianowego KSW-1500EU przeznaczonego do współpracy z nowoczesnymi kompleksami ścianowymi. Zwrócono szczególną uwagę na układy monitoringu, diagnostyki, sterowania i przesyłania danych z kombajnu.
16
51%
Napędy i Sterowanie
2010 R. 12, nr 12 120-123
PL W artykule omówiono problemy związane z podziemną eksploatacją cienkich pokładów węgla kamiennego. Przedstawiono wady i zalety stosowanych obecnie technik urabiania. Na podstawie określonych warunków górniczo-geologicznych i parametrów geometrycznych wyrobiska ścianowego, zlokalizowanego w cienkim p[...]
EN Problems associated with underground mining of hard coal thin seams were discussed in the paper. Advantages and disadvantages of current cutting technologies were presented. Requirements, being the basis for development of longwall shearer one-drum cutter-head with roof support and AFC were determin[...]
17
51%
Napędy i Sterowanie
PL Gorlice – miasto szlacheckie u stóp Beskidu Niskiego, w pobliżu Biecza, ważnego ośrodka administracyjnego, siedziby kasztelana i starosty, przez dziesiątki lat nie miało szans rozwoju i nie mogło rywalizować z tym królewskim miastem. Zainicjowany w połowie XIX wieku przez Ignacego Łukasiewicza boom [...]
EN Gorlice - the town founded by Polish noble families as the feet of Lower Beskidy mountain range, had the misfortune of being located near Biecz, an important centre of local administration, the seat of castellan and leader of local noblesse, thus being devoid of changes for development and being una[...]
18
51%
Maszyny Górnicze
PL System identyfikacji elementów maszyn górniczych, wykorzystujący technologię RFID, umożliwia komputerowe prowadzenie gospodarki materiałowej w kopalniach eksploatujących pokłady węglowe. Idea zdalnego odczytu oraz przyjęte rozwiązania konstrukcyjne wraz z oprogramowaniem zapewniają automatyzację pra[...]
EN A system for identification of components of mining machines, which uses the RFID technology, enables material management in the collieries, which mine coal seams. The idea of remote reading and accepted design solutions together with software ensure work automation, at the same time being the sourc[...]
19
51%
Transport Przemysłowy
2003 nr 4 (14) 31-35
PL W artykule zostały zaprezentowane wymagania oraz przykłady symulacji numerycznej prób FOPS i ROPS, przedprowadzone z wykorzystaniem metody elementów skończonych, dla konstrukcji ochronnych montowanych na samojezdnych pojazdach i maszynach górniczych.
EN In the paper operational demands and examples of numerical simulation of FOPS and ROPS tests were presented. These simulation were conducted with using of finite element methods for protective structures mounted on selfpropelled mining machines.
20
51%
Maszyny Górnicze
PL Przedstawiono problem transportu maszyn górniczych o dużej masie w wyrobiskach nachylonych. Podano projekt zastosowania kołowrotu dwubębnowego umożliwiającego bezpieczny transport maszyn na upadach do 45 stopni.
EN The problem of heavy machines transport in inclined workings was presented. New design of double lifter winch use, which enables safe transport of machines on declines up to 45 deg, was additionally presented.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last