Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 170
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  maszyna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektroinstalator
2018 nr 6 26--28
PL Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii przez cały okres ich użytkowania. Montaż, eksploatacja i obsługa maszyn powinny być zgodne z dokumentacją techniczno-ruchową. Maszyny z własnym napędem powinny mieć urządzenia do włączania i[...]
2
80%
Przegląd Mechaniczny
2011 nr 7-8 45-49
PL W pracy zaprezentowano możliwości użycia pewnych niestandardowych przestrzennych elementów skończonych 14-, 21-, 28-węzłowych, niedostępnych w bibliotekach komercyjnych systemów MES, które zostaną zastosowane do obliczeń zagadnień kontaktowych, głównie w połączeniach elementów maszyn (połączenia wie[...]
EN The paper presents the possibility of using non-standard spatial finite elements with 14-, 21-, 28-nodes, inaccessible in commercial FEM libraries, to numerical analyses of contact problems, mainly in the joints of machine parts (splined joints). Obtained results and their graphical presentation wer[...]
3
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2008 Nr 6 78-79
PL W artykule przedstawiono opracowane i skonstruowane w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni maszyny do przecinania ości w rynkowych produktach z karpi. Ich stosowanie nadaje nowąjakość tradycyjnym handlowym produktom z karpi - tuszkach, płatom i filetom.
EN The article presents machines designed and constructed in the Sea Fisheries Institute in Gdynia for cutting intermuscular bones in marketable carp products. They can provide a new quality to traditional carp products such as beheaded and gutted fish, fillets and semi-fillets.
4
80%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2003 nr 3 17-20
5
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1407--1410, CD
PL W artykule zostało przedstawione zastosowanie obróbki wibrościernej do obróbki wykończeniowej elementów maszyn. Jako przykład analizy wybrano podkładki stalowe. W formie wyjściowej posiadały ślady po procesach produkcyjnych w postaci kucia a więc ostre krawędzie. Ponadto na powierzchni podkładek był[...]
EN The paper was presented to the use of vibro-abrasive machining to finishing machine elements. As an example, the analysis of selected steel washers. In the output form they had traces of manufacturing processes as forging and so sharp edges. In addition, on the surface of the pads were signs of corr[...]
6
80%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2010 Z. 245 95-106
PL W referacie omówiono metodykę wyznaczania kategorii emisji promieniowania nadfioletowego maszyn, w których do procesów technologicznych używane jest promieniowanie nadfioletowe. Na wybranych przykładach maszyny zaprezentowano wyniki pomiarów natężenia napromienienia promieniowaniem nadfioletowym ora[...]
EN This paper presents assessment methods for machinery emitting optical radiation. The measurement results of UV radiation for certain machinery as well as determination of category of radiation emission are discussed. The reasons of emission of UV radiation outside the body of the machinery are also [...]
7
80%
Elektroinstalator
2015 nr 1 41--44
PL Nowoczesne kamery są projektowane z myślą o konkretnych zastosowaniach i dziedzinach. Stąd też oferuje się urządzenia przeznaczone chociażby dla diagnostyki przemysłowej, kontroli i konserwacji budynków, wykonywania audytów energetycznych czy też pomiarów odporności na określone czynniki.
8
80%
Logistyka
2015 nr 4 6705--6711, CD2
PL W artykule przedstawiono i omówiono problemy dotyczące automatyzacji maszyn do robót ziemnych. Omówiono typowe wymagania stawiane przed systemami automatyki dla maszyn roboczych. Autorzy przedstawiają zadania i problemy sterowania osprzętem jednonaczyniowej koparki hydraulicznej na zasadzie analogii[...]
EN The paper discusses problems of earthmoving equipment control. Paper also discusses the typical requirements for earthmoving machines. Authors deals with opinion about adaptive and fuzzy control for hydraulic actuator control. Article shows the original structure of the control system based on fuzzy[...]
9
70%
Diagnostyka
2012 nr 1(61) 51-58
PL Rozpatrywane są maszyny i urządzenia wraz z systemami monitoringu i diagnostyki tych maszyn. Zakłada się, że rozpatrywany zbiór diagnozowanych maszyn i urządzeń jest rozproszony terytorialnie i/lub funkcjonalnie (np. kilka układów wchodzących w skład jednej maszyny). Maszyny, urządzenia oraz systemy[...]
EN Machinery, equipment and system for monitoring and diagnostics are considered. It is assumed that the considered a set of machinery and equipment is distributed territorially and/or functionally (for example, several systems which are part of one machine). Machinery, equipment and system for monitor[...]
10
70%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2008 Nr 5 56-57
PL Omówiono efektywną metodę pozyskania środków wytwórczych, atrakcyjną szczególnie dla małych przedsiębiorstw, jaką jest modernizacja maszyn. Zmniejszeniu kosztów takiej modernizacji sprzyja stosowanie narzędzi Open Source Software (Wolnego Oprogramowania). Przedstawiono metodykę postępowania przy poz[...]
EN An effective method for modernization of machine-tools is discussed, which is particularly attractive for small enterprises as a method for acquirement of production means. The Open Source Software conduces to a decrease of modernization costs. A method of acquirement of machine-tools vising the Ope[...]
11
70%
Przegląd Budowlany
12
70%
Drogownictwo
2003 nr 8 249-250
13
61%
Acta Mechanica et Automatica
PL Często spotykanym zadaniem stawianym przed żurawiami typu offshore jest utrzymanie ładunku na zadanej głębokości pomimo ruchów bazy żurawia wywołanych falowaniem morza. W niniejszym artykule przedstawiono zastosowa- nie sieci neuronowej do wyznaczania funkcji napędowej wciągarki zapewniającej stabi[...]
EN The paper presents the application of the neural network to controlling of the drive function of a sea crane winch. The function ensures the load stabilization on a proper depth. The base ship movements, caused by the sea waves, are taken into consideration. The author applied the neural network [...]
14
61%
Problemy Eksploatacji
2010 nr 1 111-120
PL W pracy przedstawiono problem nadmiernych drgań wzdłużnych wirnika silnika napędzającego agregat pompowy. Wirnik został uszkodzony w wyniku drgań. W trakcie badań diagnostycznych sprawdzono zamocowanie silnika oraz osiowanie silnika i pompy. Sprawdzono pracę rozsprzęglonego silnika, który bez pompy [...]
EN The problem of excessive vibration of pump-engine aggregate was presented in the paper. The operating personnel claimed that a new engine attached to a pump was damaged due to axial excessive vibrations. The engine anchoring and engine and pump alignments were checked. The engine without the pump op[...]
15
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2010 Nr 14 59-63
EN There are methods and means for the measurement of the form and position of important surfaces of large-scaled machine parts which have been developed at the Coordinate measurements research laboratory at the Technical university of Sofia. A system for the measurement of the roundness deviation is d[...]
16
61%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2007 nr 1 23-24
17
61%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2006 nr 1 2-3
18
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2007 Nr 1 62-63
PL Referat przedstawia podstawy zorientowanego na środowisko kształtowania obiektów technicznych. Podano w nim ogólne wytyczne dotyczące projektowania przyjaznego środowisku oraz w syntetycznej formie zakres działań na rzecz uwzględniania wymagań środowiskowych w projektowaniu.
EN The paper presents the bases of environment-oriented shaping of technical objects. General suggestions concerning environment friendly designing and, in a concise form, the range of activities focused on including pro-environmental requirements in design are also given.
19
61%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono sposoby zaprojektowania efektywnego systemu diagnostyki maszyn i urządzeń krytycznych do pracy linii technologicznych i instalacji w zakładach przemysłowych. Omówiono narzędzia umożliwiające wdrożenie systemu diagnostyki eksploatacyjnej maszyn.
EN Methods of designing an effective diagnostic system for machines and equipment crucial for operation of production lines and industrial installations. Tools necessary for practical application of the diagnostic system.
20
61%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2002 nr 2 14-16
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last