Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  maszt stalowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 8 440-444
PL Do analizy statycznej I rzędu (w stanie nieodkształconym) przyjęto trzon pionowy i siły działające na nieodkształcony maszt, a w uściślonym ujęciu dodano zastępcze siły poziome II rzędu, które są efektem przechyłu masztu na skutek działania wiatru. W obliczeniach II rzędu (w stanie odształconym) uwz[...]
EN The initial geometry of the mast and applied loads are taken to the first order analysis and additionally second order equivalent horizontal forces may be applied to the structure in the initial shape. The forces are relative to amplified sway of the shaft. Both options are meant as i order analysis[...]
2
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Omówiono niektóre nowe elementy bezpieczeństwa i niezawodności przyjęte w projektowaniu stalowych masztów z odciągami. Wprowadzono teorię II rzędu, klasy niezawodności, współczynnik okresu użytkowania do obciążeń zmiennych. Zdefiniowano zastępczy skutek obciążenia. Przedstawiono nową probabilistyczn[...]
EN The ll-nd order theory is introduced to design of steel guyed masts. Reliability classes are specified and design period factor is applied to variable loads. Equivalent load effect is defined and a new probabilistic load combination rule is presented. Continuous wind load and patch loads are defined[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
2007 nr 61 169-176
PL Projektowanie masztów stalowych wymaga znajomości metod ich realizacji i wielu zagadnień eksploatacyjnych. Problemy eksploatacyjne występują głównie przy regulacji i wymianie odciągów, zaś najważniejsze problemy wykonawstwa i montażu dotyczą trzonów kratowych masztów. Przedstawione w artykule propoz[...]
EN Design of steel guyed masts needs knowledge referring to prefabrication. assembly and exploitation methods. The assessment and replacement of guys are the source of exploitation problems. The main problems of prefabrication and assembly refer to web members. To improve the realization methods and to[...]
4
63%
Inżynieria i Budownictwo
2008 R. 64, nr 4 204-206
PL Wykazano różnice w analizie statycznej (siły wewnętrzne, przemieszczenia) według dwóch modeli numerycznych masztu stalowego wysokości 320 m z pięcioma poziomami odciągów. W obliczeniach wykonanych z wykorzystaniem programu elementów skończonych ADINA przyjęto trzy kierunki działania wiatru. Uwzględn[...]
EN There are compared two different finite element models of the steel mast of 320 m height with five guys level. The results (internal forces, displacements) are obtained either from static analysis of a full 3D or a substitute model. Calculations were made for three directions of wind load, and for a[...]
5
63%
Inżynieria i Budownictwo
2018 R. 74, nr 4 184--186
PL Stalowy maszt „Iglica Wrocławska” został zmontowany w 1948 r. Przedstawiono techniki montażu masztu stosowane zarówno w czasie jego budowy, jak i podczas trzykrotnie przeprowadzonych (w latach 1964, 1979 i 2017) operacji montażowych, polegających na ułożeniu masztu w poziomie do wykonania robót kons[...]
EN “Iglica Wrocławska” is the needle – like monument with the structure of a steel mast. The assembly techniques used during construction of the structure (1948) as well as during the three renovation projects (1964, 1979, 2017), have been presented. During each of the three projects the mast was folde[...]
6
51%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2015 z. 62, nr 4 251--261
PL W artykule przedstawiono problematykę połączenia – zakotwienia stalowego masztu antenowego w istniejących elementach żelbetowych budynku takich jak stropodach czy ściana. W procesie projektowania zakotwienia należy sprawdzić wiele warunków nośności takich jak nośność na zerwanie stali, na zniszczeni[...]
EN The article presents the problem of call - anchor steel antenna mast in existing reinforced concrete building elements such as flat roof or wall. In the process of designing anchoring check the capacity of many conditions such as load capacity of breaking steel, for destruction by pulling-out concre[...]
7
51%
Materiały Budowlane
2017 nr 11 25--26
PL W artykule omówiono problematykę zakotwienia stalowych masztów antenowych w istniejących elementach żelbetowych i drewnianych budynkach. W procesie projektowania należy sprawdzić wiele warunków wytrzymałościowych. Przedstawiono przykład obliczeń analitycznych połączenia ze stropem żelbetowym oraz an[...]
EN This article presents the problem of anchoring of steel masts on existing reinforced concrete and wooden building elements. In the design process, many strength conditions must be checked. The paper will show example of analytical calculation and numerical analysis made in the ABAQUS/CAE application[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last