Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  maszt antenowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Elektryka
1999 Z.15 119-135
PL W pracy zamieszczono analizę czasowych i częstotliwościowych parametrów prądu piorunowego. Przeanalizowano właściwości widma impulsu dwuwykładniczego, opisują-cego prąd wyładowania atmosferycznego. Przedstawiono zastosowaną metodę komputerowej symulacji oddziaływania prądu piorunowego na maszt ante[...]
EN The time and frequency domain parameters of the lightning current have been inserted in the paper. The properties of the spectrum of the double-exponential pulse, describing the atmospheric discharge current, have been analysed. The applied method of computer simulation of the lightning current act[...]
2
67%
Materiały Budowlane
2017 nr 11 25--26
PL W artykule omówiono problematykę zakotwienia stalowych masztów antenowych w istniejących elementach żelbetowych i drewnianych budynkach. W procesie projektowania należy sprawdzić wiele warunków wytrzymałościowych. Przedstawiono przykład obliczeń analitycznych połączenia ze stropem żelbetowym oraz an[...]
EN This article presents the problem of anchoring of steel masts on existing reinforced concrete and wooden building elements. In the design process, many strength conditions must be checked. The paper will show example of analytical calculation and numerical analysis made in the ABAQUS/CAE application[...]
3
67%
Materiały Budowlane
2016 nr 3 54--55
PL W artykule przedstawiono analizę uszkodzeń masztu antenowego, zlokalizowanego w gęstej zabudowie miejskiej. Przeprowadzona wnikliwa okresowa ocena stanu technicznego pozwoliła wykryć uszkodzenia w miejscach trudno dostępnych i niewidocznych z poziomu terenu. Naprawa uszkodzonych elementów, a także d[...]
EN Paper presents an analysis of damage of the antenna mast, located in dense urban area. Thorough periodic inspection of the technical condition carried out detected a failure in inaccessible and invisible from the ground level locations. Repair of damaged items, as well as continued monitoring of the[...]
4
67%
Przegląd Budowlany
2018 R. 89, nr 7-8 133--138
PL Budowle systemów łączności policji, straży pożarnej oraz systemu ratownictwa medycznego z czasem wymagają przebudowy z uwagi na zmiany systemów łączności. W referacie przedstawiono kilka wybranych problemów związanych z przebudową lub wymianą tych budowli osadzonych na budynkach.
EN Construction of communication systems for the police, fire service and emergency medical system over time requires reconstruction due to changes in communication systems. The paper presents a few selected problems related to the reconstruction or replacement of these buildings deposited on buildings[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last