Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mastyks grysowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 5 20--23
PL Jednorodna i szorstka warstwa ścieralna to cel, jaki przyświeca każdej inwestycji. Niekiedy na warstwie ścieralnej z mastyksu grysowego (SMA) tworzą się nieestetyczne plamy lub cała powierzchnia się zamyka. W artykule przedstawiono niektóre aspekty związane z powstawaniem plam na powierzchni SMA wią[...]
EN Each and every investment aims at achieving homogeneous and rough abrasive layer. Sometimes however, on an abrasive layer of stone mastic asphalt (SMA) can occur some unsightly stains or the whole surface is closed. This article describes some aspects of stains formation on SMA which are related wit[...]
2
100%
Magazyn Autostrady
2006 Nr 4 66--73
PL W artykule przedstawiono wpływ dodatku substancji kauczukopodobnych na zagęszczanie mieszanek mineralno-asfaltowych badanych w warunkach laboratoryjnych.
3
88%
Materiały Budowlane
2011 nr 4 50-51
4
75%
Drogownictwo
2019 nr 6 187--192, okł.
PL W artykule przedstawiono wyniki badań kontrolnych mastyksu grysowego SMA 8S wykonanych przez Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych w Berlinie. Nawierzchnie z SMA o uziarnieniu kruszywa 0/8 mm są często wykonywane w Niemczech m.in. z uwagi na korzystne właściwości w zakresie właściwości przeciwpoś[...]
EN The article presents the results of control tests of stone mastic asphalt SMA 0/8 carried out by Resarch Institute of Building Materials in Berlin. Pavement made of SMA with aggregate 0/8 mm are often made in Germany due to their favourable properties in terms of skid resistance and noise emission. [...]
5
63%
Materiały Budowlane
2014 nr 7 56
6
63%
Materiały Budowlane
2007 nr 8 50-50
7
44%
Materiały Budowlane
2018 nr 5 33--35
PL W artykule dokonano porównania wyników badań odporności na koleinowanie mieszanek mineralno-asfaltowych wykonanych na próbkach o zróżnicowanym kształcie i wymiarach: prostopadłościennych oraz walcowych o średnicy ø200 mm i ø250 mm. Badania przeprowadzono na dwóch najczęściej stosowanych typach miesz[...]
EN The article presents a comparison of wheel tracking test results of HMA obtained by using samples of various shapes and sizes: prismatic and cylindrical with diameters of ø200 mm and ø250 mm. The tests were carried out for the two most commonly used types of HMA: asphalt concrete and SMA. The aim of[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last