Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  market conditions
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Energetyka
2003 nr 9 608-611
PL Obecnie w Polsce brakuje tradycji i doświadczeń w działalności inwestycyjnej w warunkach gospodarki rynkowej. Przede wszystkim dotyczy to postępowania przetargowego i przygotowywania umów, gdzie nie docenia się konieczności bardzo precyzyjnego określenia przedmiotu inwestycji i warunków technicznych[...]
EN In Poland there is lack at present of tradition and experience in the investment activity in market conditions. It concerns first of all the process of bidding and preparing contracts. The necessity of the definition of an investment subject and technical conditions is then not precise defined. Inve[...]
2
100%
Przegląd Górniczy
PL Przedstawiono strategie i proces tworzenia się grup kapitałowych oraz różne fazy ich rozwoju. Omówiono ważniejsze wielobranżowe Grupy Kapitałowe działające w przemyśle mineralnym oraz scharakteryzowano podstawowe wskaźniki majątkowe i ekonomiczne ich funkcjonowania. Przedstawiono rolę głównych Grup [...]
EN Strategies and the process of formation of capital groups as well as various phases of their development are presented. The more important multi-branch Capital Groups operating in the mineral industry are discussed as well as basie property and financial indices of their functioning are characterize[...]
3
100%
Logistyka
2014 nr 6 8964--8973
PL Sieci elektroenergetyczne służą do transportu energii elektrycznej. Transport ten odbywa się od źródeł energii (elektrowni) do miejsc konsumpcji (odbiorców) przy uwzględnieniu technicznych uwarunkowań funkcjonowania sieci i całego systemu elektroenergetycznego. Rozwój sieci jest zatem rozwojem infra[...]
EN Power networks are used to transport electricity. This transport takes place from energy sources (power stations) to the places of consumption (loads) taking into account the technical conditions of operation of the network and the whole power system. Development of the power network is therefore th[...]
4
100%
Logistyka
2011 nr 2 30-33
5
84%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2009 Nr 5 92-93
PL Ogólny klimat koniunktury w budownictwie jest obecnie oceniany bardziej optymistycznie niż w poprzednich miesiącach, a przedsiębiorcy zauważają mniejsze ograniczenia portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej. We wszystkich działach budownictwa wystąpił wzrost poziomu produkcji i wyniósł 19,[...]
6
84%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2010 Nr 4 8-10
PL Wskutek wyjątkowo mroźnej zimy oraz deszczowej wiosny pierwsze miesiące 2010 r. charakteryzowały się spadkiem aktywności na polskich budowach, a większość firm budowlanych odnotowała opóźnienia w realizacji inwestycji, które będą nadrabiane przez cały 2010 r. Mimo że działalność budowlańców w dalszy[...]
7
84%
Management
2017 Vol. 21, no. 1 133--147
PL Zmiany w XXI wieku zachodzą szybciej, pojawiają się nieoczekiwanie, nie zawsze w sposób pożądany dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jest to domena globalizacji, gdzie nowe zdarzenia - szanse bądź zagrożenia, powodują wyzwania zaistnienia bądź utrzymania się na rynku, przed którymi stawia[...]
EN Changes in the twenty-first century are faster, suddenly appear, not always desirable for the smooth functioning of the company. This is the domain of globalization, in which new events - opportunities or threats, forcing the company all the time to act. More and more things depend on the intangible[...]
8
67%
Świat Obrabiarek
PL Sceptycznych nie brakuje. Kryzys - zwany w Polsce eufemistycznie spowolnieniem gospodarczym - nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. W rodzimym biznesie zebrał dotychczas spore żniwo. Nie ma nadal niepewności czy dostatecznie zaspokoił apetyt.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last