Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 214
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  maritime transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 1 193--200
EN Results of studies that aim was to develop a diagnostic method for WOLA marine diesel engines type H are presented in this paper. These engines are high-speed type units used to drive small vessels or more often to drive ship generators. Polish Navy is operating significant number engines of this ty[...]
2
100%
Logistyka
PL Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy obserwowany od 2005 r. "renesans" piractwa w rejonie Somali i Zatoce Adeńskiej (ogólnie możemy mówić o wschodniej części Oceanu Indyjskiego), jest w stanie zagrozić międzynarodowym łańcuchom dostaw morskich w ich globalnym wymiarze. Omówiono w artykul[...]
EN The article is an attempt to answer the question whether the observed since 2005. "renaissance" of piracy in the Somali region and the Gulf of Aden (in general, we can speak of the eastern part of the Indian Ocean), is in a position to threaten the international chains of supplies in their global di[...]
3
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2008 Z. 21 69-81
PL Głównym celem projektu jest zaproponowanie nowych i rozwinięcie istniejących metod, narzędzi oraz oprogramowania komputerowego, wspomagających inteligentne modelowanie oraz systemy decyzyjne w zarządzaniu i optymalizacji bezpieczeństwa i niezawodności złożonych rzeczywistych systemów i procesów prze[...]
EN The project aims mainly to propose new and to develop existing methods, tools and software capable of supporting intelligent modelling and decision support systems, in controlling and optimising the safety and reliability of complex real industrial systems and processes, with their primarily applica[...]
4
100%
Logistyka
2008 nr 2 CD-CD
PL Zgodnie z decyzją Międzynarodowej Organizacji Morskiej system identyfikacji i śledzenia dalekiego zasięgu (LRIT) powinien być wprowadzony do 31 grudnia 2008 r. W październiku 2006 r. państwa Unii Europejskiej i Komisja Europejska zawiadomiły IMO o możliwości ustanowienia regionalnego centrum danych [...]
EN According to decision of the International Maritime Organisation (IMO) Long Range Identification and Tracking (LRIT) should be introduced by 31 December 2008. In October 2006, the Member States of European Union and the European Commission informed Organization about the possibility of establishing [...]
5
100%
Journal of KONBiN
2008 No. 2 (5) 25-38
PL Statek morski jest autonomicznym środkiem transportu przystosowanym do wykonywania określonych zadań. Według Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu SOLAS 1974 statki służące do wykonywania zadań transportowych dzielą się na statki pasażerskie i towarowe. W wymienionej Konwencji z[...]
EN A seagoing vessel is an autonomous means of transport adapted for performing definite tasks. According to the International Convention on Safety of Life at Sea SOLAS 1974 vessels for transport tasks are divided into passenger and cargo vessels. In the Convention mentioned there are a number of requi[...]
6
100%
Journal of KONES
2014 Vol. 21, No. 4 225--231
EN In the paper, some results achieved during the tests of high-speed marine diesel engine WOLA 57H6Aa type are presented. This type of engine is still broadly use on Polish Navy vessels and on some civilian ships built in Polish shipyards, mostly as auxiliary or emergency generator. Several types of e[...]
7
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2012 Z. 27 21--34
PL Popyt na przewozy drogą morską jest silnie uzależniony od globalnej koniunktury gospodarczej oraz potrzeb przemieszczania towarów, będących przedmiotem światowej wymiany handlowej. W związku z tym światowy kryzys gospodarczy ostatnich lat nie mógł pozostać bez wpływu na sektor transportu morskiego. [...]
EN The demand for maritime transport is strongly dependent on global economic situation and the needs of the transportation of goods. Therefore, the worldwide economic crisis of recent years could not remain without effect on maritime transport sector. This article presents in a synthetic way the impac[...]
8
100%
Logistyka
2014 nr 2 62--64
PL Około 80% światowego handlu i około 70% wartości transportu odbywa się drogą morską oraz przeładowywane jest w terminalach portów morskich. W artykule opisano przyczyny wzrostu kosztów operacyjnych transportu morskiego. Zwrócono uwagę na źródła wzrostu kosztów i ich wielkości. Podstawowym czynnikiem[...]
EN Approximately 80% of the world trade and about 70% of transport is by sea and is handled at terminals of seaports. The article describes the reasons for the increase in operating costs of maritime transport, drawing the attention to the sources of cost increases and their size. The main factor is th[...]
9
100%
Polish Maritime Research
2008 nr 4 85-95
EN Today the Polish marine industry demands multi-step conversion of its companies into future-oriented enterprises. The article presents some results of the multifaceted analysis of this branch of the Polish economy. Main attention is devoted to identification of the critical barriers to its moderniza[...]
10
100%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
2010 Vol. 1, No. 2 329--342
EN There is presented the contents of the training course addressed to industry. The curriculum of the course includes the methods and procedures for testing the uniformity of the statistical data collected from the operation process of the complex technical system in different experiments and their ap[...]
11
100%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
2010 Vol. 1, No. 2 485--496
EN There is presented the contents of the training course addressed to industry. The curriculum of the course includes the methods, algorithms and procedures for identification of the safety models of components of the complex technical systems and their applications in practice. It is based on the the[...]
12
100%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
2010 Vol. 1, No. 2 437--468
EN There is presented the contents of the training course addressed to industry. The curriculum of the course includes the methods, algorithms and procedures for identification of the safety models of components of the complex technical systems and their applications in practice. It is based on the the[...]
13
100%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
2010 Vol. 1, No. 2 469--484
EN There is presented the contents of the training course addressed to industry. The curriculum of the course includes the methods, algorithms and procedures for identification of the safety models of components of the complex technical systems and their applications in practice. It is based on the the[...]
14
100%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
2010 Vol. 1, No. 2 399--436
EN There is presented the contents of the training course addressed to industry. The curriculum of the course includes the methods, algorithms and procedures for identification of the safety models of components of the complex technical systems and their applications in practice. It is based on the the[...]
15
100%
Polish Maritime Research
2018 nr 4 30--38
EN The purpose of the article is to present the goal of optimization of transport and logistics processes, followed by literature review in the field of optimization methods. The optimization methods were categorized and the most commonly used methods were listed. The tasks of static and dynamic optimi[...]
16
100%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
2012 Vol. 6, no. 4 555--562
EN In today's rapidly globalizing world economy, the importance of maritime transportation is increasing. Today, approximately 80% of the global transportation services is done by the seas. Therefore, the international laws and regulations that outlines the rights and responsibilities/obligations of th[...]
17
100%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
2012 Vol. 6, no. 4 595--604
EN With a steady increase in maritime traffic of foreign trade of the world, and the continuing trend to maximize returns for investors and states alike, the time factor in the flow of goods linchpin of achieving those savings, and then highlight the absolute importance of handling freight bill, a titl[...]
18
100%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
2012 Vol. 6, no. 2 257--261
EN Knowledge owned by marine specialists demand only in rare cases of extreme navigation situa-tions. In this regard, the development of training game methods for actions in such situations is a very actual problem. The complex of professional business games is elaborated in the Baltic Fishing Fleet St[...]
19
100%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
2012 Vol. 6, no. 1 109--115
EN Modern piracy is one of the items appearing on the seas, which has a great impact on maritime transport in many regions of the world. Changes that happened at the end of XX and beginning of XXI centu-ry became significant in the renaissance of piracy. The problem is present in many parts of the worl[...]
20
100%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
EN Studying competitiveness of human resources in maritime transport is a complex issue as it de-pends on several factors like organizational structure of shipping companies, social climate on board ship, multinational work environment, organizational culture, technology, safety and others. This paper [...]
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last