Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  marine traffic engineering
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONBiN
2006 No. 2 27--34
EN Modelling of decision making processes taking place in the mind of a navigator steering a ship in a restricted area is a specific problem dealt with by marine traffic engineering. Models of navigators behaviour are used for designing autonomous systems of ship movement control and simulation researc[...]
2
80%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule przedstawiono metody określenia parametrów bezpiecznego akwenu manewrowego. Metody te są zbudowane w oparciu o modele deterministyczne i probabilistyczne ruchu statków na akwenach ograniczonych. Określono poziomy ufności metod, w których zastosowano deterministyczny i probabilistyczny mod[...]
EN In the following article the methods for establishing parametres of safe manoeuvring area are presented. The methods are constructed on the basis of deterministic and probabilistic models of ships' manoeuvring in restricted areas. The reliance level has been established for these methods in which de[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN This article presents basic principles of using simulation research in marine traffic engineering and describes a simulation method of waterway design. The author indicates the most common errors made when the procedures of simulation research are not followed, despite advanced ship handling simulat[...]
4
80%
Logistyka
PL W referacie określono bezpieczne głębokości i szerokości podejściowych torów wodnych do portu Świnoujście. Są to parametry, które umożliwią realizację planowanych inwestycji portu Świnoujście.
EN In article safe parameters for depths and widths of Swinoujscie waterways has been presented. Optimization of this values will allow to modernize port of Swinoujscie in aspect of planned investments
5
80%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2015 nr 41 (113) 43--47
EN The system of port waterways has been defined herein as a composition of three subsystems: approach area (port basin), quay and its equipment, navigational (determination of ship position and speed). Besides, the author defines the state vector of conditions for safe operation of berthing ships. Des[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2014 nr 38 (110) 39--44
EN The system of sea waterways, as defined in this article, consists of three subsystems: waterways, navigational, and traffic control. This author has defined a state vector for conditions of safe operation of ships on a waterway and described interrelations between parameters of sea waterway system a[...]
7
80%
Journal of KONBiN
2013 No. 2 (26) 51--60
PL Streszczenie: W artykule zdefiniowano system morskich dróg wodnych oraz przedstawiono ogólne zasady jego modelowania. Określono warunki bezpiecznej eksploatacji systemu morskich dróg wodnych oraz zbudowano model optymalizacji jego parametrów. Opisany model optymalizacji zastosowano przy projektowani[...]
EN The article defines a system of sea waterways and discusses general principles of modeling such systems. Conditions for safe operation of marine waterway systems are specified. The author's model of waterway parameter optimization herein presented was used in designing a system of approach channels [...]
8
80%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2005 nr 7 (79) 33-51
PL Inżynieria ruchu morskiego jest stosunkowo młodą specjalnością naukową, która powstała w latach 70-tych. Polska szkoła inżynierii ruchu morskiego powstała w Szczecinie 30 lat temu, gdzie utworzony został Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego zajmujący się tymi problemami. W artykule zostały przedstawi[...]
EN Marine traffic engineering is a relatively new scientific specialty, which emerged inn the 70's. The Polish school of marine traffic engineering arose in Szczecin 30 years ago, where the Institute of Marine Traffic Engineering was created, preoccupied with these problems. The article presents select[...]
9
70%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN The article presents an algorithm developed for determining conditions of safe ship operation in a system of sea waterways consisting of three components, or subsystems: waterways, navigation and traffic control. A model of the optimization of sea waterway system parameters is described.
10
70%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2016 nr 46 (118) 115--121
EN The paper presents the development of a new simulation method to optimize bends in marine waterways. This method, using results of empirical research and simulation methods, would allow accurate determination of safe manoeuvring areas. The method was used at the stage of detailed design of parameter[...]
11
70%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN The paper presents the usage of mathematical theory of evidence in maritime and offshore applications. This paper brings together a collection of some research on the Dempster–Shafer theory of belief functions. By bridging fuzzy logic and probabilistic reasoning, the theory of belief functions has b[...]
12
61%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule opisano podstawowe zadania realizowane w procesie projektowania terminali LNG oraz przedstawiono możliwości zastosowania różnych modeli symulacji komputerowej do ich realizacji. Zaprezentowano specjalnie opracowane metody wyboru lokalizacji terminali oraz określenia parametrów torów podej[...]
EN This article describes basic tasks to be done in the process of designing LNG terminals. In this connection various possible applications of computer simulation models are discussed. Dedicated methods for the selection of terminal site and the determination of parameters of approach channels, port a[...]
13
61%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule wyznaczono optymalne parametry systemu podejściowych dróg wodnych do portu zewnętrznego w Świnoujściu zapewniających bezpieczną nawigację gazowców LNG typu Q-flex. Zastosowano specjalnie opracowaną metodę optymalnego projektowania systemów dróg wodnych. Określono warunki bezpiecznej ekspl[...]
EN The article describes the method of the determination of optimal parameters of the approach channels leading to the outer port in Świnoujście assuring safe navigation of LNG tankers of Q-flex type. The method used was specially developed for optimized design of waterway systems. Conditions of safe v[...]
14
61%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2004 nr 3 (75) 163-175
PL Optymalizacja parametrów dróg wodnych polega na określeniu najlepszych wzajemnych relacji statku i akwenu w konkretnych warunkach hydrometeorologicznych. Jednak budowa, modernizacja czy remont danego elementu drogi wodnej wymaga weryfikacji już na etapie projektowania. Weryfikacji takiej można dokon[...]
EN Waterways' parameters optimisation consists in determining the best relationships between the vessel and the body of water in specific hydro-meteorological conditions. But building, modernisation or repair of a given waterway's element requires verification already on the design level. Such verific[...]
15
61%
Journal of KONBiN
2012 No. 3 (23) 133--144
PL W artykule zostaną przedstawione wybrane problemy projektowania systemu morskich dróg wodnych, takie jak: wzajemna zależność parametrów dróg wodnych, statków i stosowanych systemów pozycjonowania; dobór systemów pozycjonowania w zależności od warunków eksploatacji statków na morskich drogach wodnych[...]
EN The article deals with some problems that designers of sea waterways encounter, i.e.: interrelations between parameters of waterway, ships and positioning systems used, selection of position determination systems depending on ship's operating conditions on sea waterways, and the optimization of wate[...]
16
61%
Journal of KONBiN
2010 No. 1 (13) 177-186
PL W artykule zostaną zaprezentowane modele probabilistyczne i deterministyczne określenia bezpiecznej szerokości dróg wodnych. Modele te zastosowano do określenia bezpiecznej szerokości dróg wodnych różnego typu. W oparciu o przeprowadzone badania zostanie przeprowadzona analiza możliwości zastosowani[...]
EN This article presents probabilistic and deterministic methods of safe waterway width assessment. The models were used to obtain optimal parameters of different type waterways. An analysis of results will be conducted to determine possible applications of the proposed methods.
17
61%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2016 nr 45 (117) 82--87
EN This paper presents a simulation method for identifying optimal parameters for turning basins on waterways. This method has been used for the detailed design of the Przesmyk Orli Turning Basin in the Port of Szczecin. Methods of this type allow the parameters of a turning basin to be optimized so lo[...]
18
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 114 127--138
PL W artykule przedstawiono algorytmy optymalizacji parametrów systemu morskich dróg wodnych dla modeli ruchu jednokierunkowego i dwukierunkowego oraz określono i przeanalizowano ich różne kryteria optymalizacji. Nowoopracowaną metodę (algorytm) optymalizacji parametrów systemu dwukierunkowej morskiej [...]
EN The article presents optimization algorithms for parameters of a sea waterway system for a one-way and a two-way ship's traffic model. Different optimization criteria have been determined and analysed. The novel method (algorithm) of optimization of a two-way sea waterway parameters was applied to d[...]
19
61%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2016 nr 48 (120) 125--133
EN This article presents the optimized parameters of the Świnoujście seaport entrance and three-kilometer fairway linking Świnoujście and Szczecin, extended to allow the safe entry of 300-meter bulk carriers drawing up to 13.5 meters. The parameters were determined by a simulation-based optimization me[...]
20
61%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2018 nr 55 (127) 53--59
EN Approaches to the port are usually considered high traffic areas. Not only deep draft vessels pass through this limited manoeuvring space, but also intensive pleasure craft traffic, especially during the summer season. Crossing of both commercial ships and pleasure craft traffic may generate dangero[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last