Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  marine system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2017 nr 51 (123) 59--65
EN The paper presents the application of cost-based, component-importance measures for complex technical systems. A stern tube sealing system installed on a sea vessel was used as an example of a complex technical system. Selected statistics of a ship’s operation losses were calculated. Selected, known[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe AON
1999 nr 3(36) 114-122
EN The article presents factors that determine the process of fighting small submarine objects in seas. A rapid development of technology that has taken place recently, using very sensitive receivers (hydrophones), very complicated methods of signal analysis caused a revolution in fighting small submar[...]
3
84%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W materiale dokonano ogólnego wprowadzenia do tematyki analizy niezawodności człowieka w specyficznych systemach antropotechnicznych, jakimi są siłownie okrętowe. Wskazano na udział czynnika ludzkiego w powstawaniu sytuacji niebezpiecznych podczas pracy obiektów oceanotechnicznych, w tym statków mor[...]
EN This article is an introduction to the analysis of human reliability in specific anthropotechnic systems, such as marine power plants. The human factor is discussed as one that is responsible for creating dangerous situations during the operation of offshore technical objects, mainly sea-going vesse[...]
4
67%
Problemy Eksploatacji
2007 nr 3 41-49
PL W materiale zarysowano dekompozycję struktur systemu dynamicznego pozycjonowania oraz specyfikę rezerwowania w tym systemie wykorzystując płaszczyznę zespoloną. Krótko scharakteryzowano przejścia stanów systemu stosując płaszczyznę zespoloną oraz pokazano graf przejść stanów systemu. Przedstawiono z[...]
EN A decomposition of dynamic positioning system structures and a description of redundancy in this system using a complex plane have been outlined. System state transition models based on a complex plane have been shortly described and a graph of the system transition has been shown. Application of th[...]
5
67%
Journal of Machine Construction and Maintenance - Problemy Eksploatacji
2017 no. 3 109--115
PL Artykuł przedstawia zastosowanie miar ważności elementów opartych na kosztach eksploatacji dla złożonych systemów technicznych. Jako przykładowy złożony system techniczny poddany analizie wykorzystano uszczelnienie pochwy wału śrubowego statku morskiego. Przedstawiono znane w literaturze ekonomiczne[...]
EN The paper presents the application of cost-based, component-importance measures for complex technical systems. A stern-tube sealing system installed on a sea vessel was used as an example of the complex technical system. Selected statistics of a ship’s operation losses were calculated. Selected, kno[...]
6
67%
Journal of Machine Construction and Maintenance - Problemy Eksploatacji
2017 no. 4 107--114
PL Artykuł przedstawia zastosowanie analizy ważności elementów opartej na symulacji w odniesieniu do złożonych systemów technicznych. Jako przykład złożonego systemu technicznego wykorzystano uszczelnienie pochwy wału śrubowego statku morskiego. Wyznaczono wybrane miary statystyczne związane z wyłączen[...]
EN The paper presents the application of simulation-based component importance measures for complex technical systems. A stern tube sealing system was installed on a sea vessel as an example of a complex technical system (CTS). Selected statistics of ship operation losses were generated as well as the [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last