Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mapa myśli
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Utrzymanie Ruchu
2017 Nr 1 17--18
PL Czy kreatywność jest pożądaną cechą inżyniera? W jaki sposób wykorzystać nieszablonowe myślenie? Jak ukierunkować potencjał kadry inżynierskiej na nowe, efektywne rozwiązania? Odpowiedzi na te pytania nie zawsze są oczywiste. W niniejszym artykule postaram się podać kilka sposobów, jak osiągać małe [...]
2
86%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 74 539--545
PL W artykule przedstawiono możliwości komputerowo wspomaganego mapowania myśli dla potrzeb utworzenia platformy rozwoju innowacji w inicjalnej fazie cyklu życia systemów biometrycznych. W pierwszej części artykułu przedstawiono metodę mapy myśli oraz informatyczne narzędzia, pozwalające na wykorzystan[...]
EN The paper presents the possibilities of computer-aided mind mapping for the creation of a platform of innovation in initial stage of the life cycle of biometric systems. In the first part of the article we present mind map method and information tools to exploit the potential of distributed processi[...]
3
72%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Techniczna i Informatyczna
2008 T. 3 225-230
EN Mind mapping is one of the simpliest yet most powerful tools that a men can use. This creative technique uses a non-linear way of organizing information and enables you to capture the natural flow of your ideas and allowes control over the whole complexity of nowadays projects.
4
72%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2005 nr 8 313-326
PL Przedstawiono znaczenie technologii informacyjnej (TI) w praktyce pedagogicznej. Podkreślając znaczenie wizualizacji procesu zdobywania wiedzy, zwrócono szczególną uwagę na narzędzie kreatywnego myślenia, jakimi są mapy myśli - Mind Mapping. Mind Mapping wprowadzony przez Tony Buzana jest hierarchic[...]
EN The paper presents the role of information technology (IT) in educational practice. In order to emphasize the significance of visualization of the knowledge-gaining process, particular attention was paid to one of the tools of creative thinking, namely mind map. The term mind map, coined by Tony Buz[...]
5
72%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2017 Nr 52 73--78
PL W artykule przedstawiono sposób prowadzenia przedmiotu z grupy tzw. HES (humanistyczno-ekonomicznospołeczne) na I semestrze studiów I stopnia kierunku elektrotechnika. Zaakcentowano wykorzystanie technik e-learningowych wprowadzonych w celu uatrakcyjnienia przedmiotu jak również, aby ułatwić bieżące[...]
EN In this paper, the way of providing subject Methodology of Study is presented. This subject is placed at the first semester of electrical engineering programme in the frame of social-economic-humanistic group. Application of e-learning methods has been described to indicate their role to increase th[...]
6
58%
Zeszyty Naukowe AON
2000 nr 4(41) 199-219
EN The aim of the article is to acquaint the reader with methodology that appeared based on suggestiology and physiology on which all unconventional teaching methods derived from. Together with the increase of our knowledge on processes taking place in the brain, the methods are improved as well. This [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last