Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 160
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  management system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Management
PL Ze względu na postępującą integrację ekonomiczną i globalizację gospodarki światowej, przedsiębiorstwa podejmują nowe wyzwania. Wymaga to posługiwania się w praktyce wiedzą w zakresie metod usprawniających system zarządzania. Sprawność systemu zarządzania może być rozpatrywana z punktu widzenia prak[...]
EN Due to economic integration and globalisation of the world economy, companies take up new challenges. It is necessary to understand how to use methods to improve management system. Improvement of management system could be examined from different point of view: praxeological view, economical view or[...]
2
100%
Problemy Jakości
EN The article presents an integrated management system applied at Polish Security Printing Works S. A. (PWPW). The system comprises the following interrelated sub-systems: strategic management, systems based on ISO 9001, ISO 14001, PN 18001, AQAP 2110 and SA 8000 standards, budgeting, and 5S. The syst[...]
3
80%
Problemy Jakości
EN The article is therefore an indication of the changes in the new edition of the PN-EN ISO/IEC 17021:2011 (ISO/IEC 17021:2011) in the context of improvement in the management system certification process. For some time there have been discussing needed changes in the certification process of the mana[...]
4
80%
Problemy Jakości
PL Omówiono możliwości wykorzystania wybranych znormalizowanych systemów zarządzania w ograniczaniu ryzyka działalności organizacji. Przedmiotem opisu stały się: 1) systemy zarządzania ciągłością działalności, 2) systemy zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw, 3) systemy zarządzania ryzykiem.
5
80%
Infrastruktura Transportu
2009 nr 2 28-30
PL Szybki rozwój w dziedzinie rozwiązań komunikacyjnych umożliwił opracowanie scentralizowanych systemów zarządzania ruchem. Zapotrzebowanie na takie wielopoziomowe systemy zostało dostrzeżone w większości gałęzi przemysłowych, w tym w obszarze systemów transportowych, co w połączeniu z nowym podejście[...]
EN Rapid growth in the area of communication solutions, both for commercial and industrial use, made the development of centralized intelligent management systems possible. The need for such multilevel systems has been noticed in most of industrial areas, including Transportation Systems. Combining the[...]
6
80%
Energetyka
2010 nr 8 484-485
PL Omówiono realizację procesu uzyskiwania w PKE certyfikatów związanych ze zintegrowanym systemem zarządzania, zgodnie z wymaganiami norm z grupy ISO i jego wdrażania w codziennej pracy Koncernu.
EN The article presents the Integrated Management System certification processes in PKE S.A. in carried out in accordance with the ISO norm requirements and the System implementation in the Company everyday operations.
7
80%
Problemy Jakości
8
80%
Napędy i Sterowanie
PL Wiele przedsiębiorstw wdraża coraz częściej więcej niż jeden system zarządzania. Rodzi się zawsze w takiej sytuacji pytanie, jak to robić, aby prace wdrożeniowe przebiegły sprawnie i stosowanie systemu zarządzania nie było uciążliwe dla przedsiębiorstwa, a przynosiło wymierne korzyści. Rozwiązaniem [...]
9
80%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
1999 Nr 13 157-164
10
80%
Problemy Jakości
EN The article evaluates the efficacy of management systems implemented in the food sector companies. The evaluation is based on a survey carried out among 700 Polish enterprises. The survey covered, inter alia, the implementation barriers and the premises for management system improvement. The respond[...]
11
80%
Problemy Jakości
EN The article deals with topics in the integration of management systems. The author discusses the key elements of standards related to management systems (ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, OHSAS 18001) in the context of the systems integration options. The discussion accounts for the guidelines publis[...]
12
80%
Management
1998 nr 4 141-154
13
80%
Problemy Jakości
14
80%
Problemy Jakości
PL Dostrzega się trudności związane z niską świadomością personelu oraz z określeniem celów i mierników.
15
80%
Problemy Jakości
16
80%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN The method and the load parameters dynamics simulation algorithm fed to the input of the energy-dynamic wind power station modes management system have been developed. Based on the real data analysis, we obtained dependencies of the management system input data changes for the specific time interval[...]
17
80%
Polish Maritime Research
2019 nr 4 117--123
EN The statistics invariably show that most onboard fires originate in the engine room. In hazardous conditions, fires can spread to other rooms of the ship and cause the loss of human life, and can cause the ship to be out of service or lost completely. To prevent these serious consequences, the engin[...]
18
70%
Problemy Jakości
EN Risk management is both term and practice known for a long time. It's a base of fire brigade's work, mass vaccinations, projecting, health care and work safety. It's a subject of many branch norms related to corporate management (PAS 6686), medical tools production (ISO 1497), projecting (BS 6079), [...]
19
70%
Prace Naukowe Wydziałowego Zakładu Informatyki Politechniki Wrocławskiej
2001 z. 2 23-42
PL Projektant rozproszonej bazy danych powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu mechanizmów funkcjonowania rozproszonych systemów zarządzania bazami danych (DDBMS), ponieważ sposób w jaki rozproszona baza danych zostanie zaprojektowana ma duży wpływ na optymalne wykonywanie transakcji i zapytań. W[...]
EN A designer of distributed database should have basic knowledge how do distributed database management systems (DDBMS) work, because the way the distributed databases (DDB) is design has a big influence on optimal serving transactions and queries. The paper presents features of DDBMS and mechanisms t[...]
20
70%
Logistics and Transport
EN This article presents an integrated approach towards building a simulation model of the transportation network. The proposed method is based on the recommendations of the Blue Book for Sector of Public Transport in cities, agglomerations and regions issued by Jaspers (Joint Assistance to Support Pro[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last