Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  main components
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 2345-2352
PL Analiza wyników badań eksploatacyjnych oraz literaturowy przegląd zagadnienia wykazały, że problematyka wyznaczenia optymalnej liczby kryteriów oceny jakości działania danego systemu transportowego jest istotnym i aktualnym zagadnieniem, mającym bezpośredni wpływ na wynik realizowanej oceny. Całość [...]
EN The analysis of experimental tests and a literature review have revealed that the problems connected with determining the optimal number of criteria for of a given transportation system operation quality assessment is an issue of great importance as it has a direct influence on the result of the ass[...]
2
80%
Logistyka
2015 nr 3 2974--2982, CD 1
PL Artykuł jest kontynuacją prac związanych z prototypem autobusu miejskiego o napędzie elektrycznym oraz prototypowym układem napędowym. Na potrzeby prototypowego układu napędowego opracowano jego model numeryczny. Przyjęto koncepcję zasilania układu napędowego z dwóch źródeł energii. Energia do zasil[...]
EN This article is a continuation of the work related to the city bus prototype with electric drive and drive system prototype. For the purposes of the drive system prototype developed the numerical model. Adopted the concept of a power drive system with two energy sources. Energy to power the bus is t[...]
3
80%
Logistyka
2015 nr 3 2983--2989, CD 1
PL Artykuł jest kontynuacją prac związanych z prototypem autobusu miejskiego o napędzie elektrycznym oraz prototypowym układem napędowym. Na potrzeby prototypowego układu napędowego opracowano jego model numeryczny. Przyjęto koncepcję zasilania układu napędowego z dwóch źródeł energii. Energia do zasil[...]
EN This article is a continuation of the work related to the city bus prototype with electric drive and drive system prototype. For the purposes of the drive system prototype developed the numerical model. Adopted the concept of a power drive system with two energy sources. Energy to power the bus is t[...]
4
61%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W badaniach przeprowadzono redukcję wymiarowości danych z wykorzystaniem metody analizy składowych głównych. Analizie poddano dwie grupy zmiennych: wielkość pogłowia zwierząt gospodarskich oraz areał upraw w Europie. Z wymiaru 13 zmiennych otrzymano dwie główne składowe, które w 95% wyjaśniają zmien[...]
EN In the study, dimensionality reduction of data was carried out using the method of Principal Components Analysis (PCA). Two groups of variables were analyzed - size of population of livestock and crop areas in Europe. Two principal components explaining in 95% variability of the original data were o[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last