Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magnitude
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta Geophysica
EN Earthquake hazard parameters such as maximum magnitude, annual mean seismic activity rate, and the Gutenberg¨CRichter parameter, have been evaluated for the Hellenic and Cyprean Arc regions of the Eastern Mediterranean. The applied maximum likelihood procedure permits the combination of both histori[...]
2
88%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2016 Nr 51 167--171
PL W artykule przedstawiono ulepszony algorytm aproksymacji modułu liczby zespolonej. Wyznaczanie modułu liczby zespolonej wymagane jest przykładowo przy realizacji FFT i filtracji cyfrowej sygnałów zespolonych. Jest to specjalny przypadek obliczania pierwisatka kwadratowego. Wersja ulepszona algorytmu[...]
EN The paper presents an improved algorithm for calculating the magnitude of complex numbers. This problem, which is a special case of square rooting, occurs for example, in FFT processors and complex FIR filters. The proposed method of magnitude calculation makes use of the modified alpha max and beta[...]
3
88%
Mining Science
2019 Vol. 26 123--145
EN In the world, people are increasingly exposed to natural hazards such as earthquakes. To this end, seismic risk mapping remains an essential topic of study in order to minimize their destructive effects. These maps are needed for both seismic risk management and for the design of infrastructure. The[...]
4
75%
Wiadomości Górnicze
2015 R. 66, nr 11 573--583
PL W artykule poddano ocenie wpływ takich czynników, jak wielkość i rodzaj powstałego zagrożenia oraz liczba poszkodowanych osób na zachowanie ratowników w czasie akcji W analizie uwzględniono ratowników pełniących dyżur w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Analizę przeprowadzono na pod[...]
EN The article assesses the impact of such factors as the magnitude and type of a hazard that occurred and the number of affected persons upon the behavior of rescuers during rescue operations. The analysis includes rescuers who are on stand-by duty in the Regional Mine Rescue Station in Bytom. The ana[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2016 Nr 51 173--179
PL W artykule przedstawiono układową implementację ulepszonego algorytmu wyznaczania modułu liczby zespolonej. Wersja ta wymaga realizacji dzielenia sprzętowego. Zaproponowano wykorzystanie własnej nieiteracyjnej metody dzielenia. Wykonano szczegółową analizę algorytmu dzielenia pod kątem wyznaczenia w[...]
EN The paper presents the hardware implementation of the improved alpha max plus beta min algorithm for calculating the magnitude of complex numbers. This version of the algorithm requires the general division which is performed using a noniterative multiplicative division algorithm. We analyze in deta[...]
6
71%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł mówi o przyrządach do pomiarów długoterminowych. Chcemy zebrać informacje o nocnym niebie, określić ilościowo zanieczyszczenie świetlne, porównać jego poziom na obszarze przemysłowym i zamieszkałym a także poza nim. Do długoterminowych pomiarów niskich poziomów natężenia oświetlenia (ok. 10-[...]
EN The paper deals with equipment for long-term measurement. We want to collect information about night sky, quantify the obtrusive light and compare the level of it in industrial and habited areas and out of them. For long-term measurements of Iow level illuminance (about 10-3 lx) and luminance (about[...]
7
63%
Przegląd Geologiczny
EN Polandisacountry of low seismic activity and return periods of earthquakes are long. Thus, historical records of seismic events are here the main source of information. Earthquake catalogue since XVI century, without foreshocks and aftershocks, is listed. Epicenters of seismic events are distributed[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2004 z. 102 433-440
PL W pracy przedstawiono analizę teoretyczną mającą na celu określenie wielkości siły rysującej pas dolny dźwigarów KBOS-18. Przyjęte modele pracy dźwigara zostały zweryfikowane w trakcie przeprowadzonych badań doświadczalnych w skali naturalnej na użytkowanym od kilkudziesięciu lat obiekcie.
EN This paper presents theoretical analysis aiming at determination of the cracking force magnitude for bottom flange of girders KBOS-18. Considered models have been verified during experimental research in the structure that has been used for a few dozen years.
9
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2006 nr 10 (82) 391-397
EN The article is devoted to the research aimed at developing an electronic model of a cylinder liner. Its wear due to cavitation was examined using the linear mechanical chains method. The results showed that the magnitudes of vibration parameters when testing physical and electronic models were adeq[...]
10
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2010 Nr 2 (79) 91--97
PL Pończochy uciskowe są jednym z rodzajów mechanicznej terapeutyki stosowanej w profilaktyce i leczeniu chorób żylnych kończyn dolnych. Działanie ich zależy w dużej mierze od zastosowanego materiału. Celem badania było określenie właściwości mechanicznych i powierzchniowych pończoch i wpływu wywierane[...]
EN Compression hosiery (CH) is one kind of mechanical therapeutic approach for the prophylaxis and treatment of venous disorders in the lower limbs. Their compression functional performance and comfort sensations are largely related to their material properties. The objective of this study was to compr[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last