Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 62
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magnetorheological damper
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Modelowanie Inżynierskie
2006 T. 1, nr 32 361-368
PL Praca jest poświęcona opracowaniu i eksperymentalnej weryfikacji modelu elementów zawieszenia samochodu wyposażonego w tłumiki magnetoreologiczne (MR). Model opracowano w postaci struktury reologicznej. W pracy przedstawiono metody badań symulacyjnych wpływu sterowania właściwościami tłumików na moż[...]
EN An automotive Magneto-Rheological Fluid (MRF) damper with controllable viscosity, due to modifications of the magnetic field, has been tested. The dissipation properties of this damper have been determined in response to external kinematic extorion. On the other hand a numerical, rheological model o[...]
2
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2008 Vol. 46 nr 4 933-947
PL Praca dotyczy doświadczalnego generator elektromagnetycznego składającego się z magnesów stałych i cewki, który wytwarza energię elektryczną dla dołączonego do niego tłumika MR. W pracy przedstawiono projekt generatora, obliczenia pola magnetycznego, opisano wykonany generator oraz wyniki jego badań[...]
EN The work presents an experimental electromagnetic induction device consisting of permanent magnets and a coil which produces electric energy for an attached magnetorheological (MR) damper. The study covers design considerations and calculations of magnetic fields, description of the engineered devic[...]
3
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W artykule przedstawiono zastosowanie tłumika magnetoreologicznego (MR) do tłumienia drgań mechanicznych. Opisano budowę i zasadę działania tłumika MR oraz jego podstawowe charakterystyki statyczne i dynamiczne. Zaproponowano dwa regulatory semiaktywnego tłumienia drgań: z algorytmem Regułowego Ogra[...]
EN The paper illustrates the applications of the MagnetoRheological (MR) damper. The operating mode and experimental characteristics of the MR damper are presented. The MR damper is tested at the driver's seat laboratory setup. There are investigated two controllers algorithms: rule-based minimization [...]
4
80%
Machine Dynamics Research
EN The system considered in this paper consists of a real time operated armament module, i.e. the large-calibre special object. The methodology for calculating parameters of a recoil reduction spring is presented. The characteristics of the damping system based on the magnetorheological (MR) dampers ar[...]
5
80%
Machine Dynamics Research
EN The aim of this study was to perform comparative analysis of a rifle shot loads in the thoracic spine region for different shooting positions (prone and standing). This effect is related to the action of high energy pulse coming from a special object, equipped with a 12.7mm magnetorheological (MR) d[...]
6
80%
Machine Dynamics Problems
EN A mathematical model of a quarter car semi-active suspension is presented wherein a linear magnetorheological fluid damper (MR damper) is employed as a controlled actuator. The model utilises the MR damper model modified by the authors to take into account the effects of magnetic field fluctuations.[...]
7
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2005 Vol. 43 nr 2 223--240
PL W artykule przedstawiono projekt, analizę numeryczną pola magnetycznego oraz badania eksperymentalne liniowego tłumika magnetoreologicznego (MR) ze szczeliną promieniową i bezstykowym uszczelnieniem tłoka. Omówiono ogólne zalecenia do konstrukcji tłumików MR. Opisano budowę tłumika, scharakteryzowan[...]
EN The paper is concerned with design, numerical study of magnetic fluid and experimental testing of a linear magnetorheological damper (MR damper) with radially-shaped gap and contact less sealing. Preferred embodiments for MR dampers development are outlined. The structure, materials used in the main[...]
8
80%
Machine Dynamics Research
EN The paper presents the results of experimental research on the impact of magnetorheological damper (MR) fitted to the butt on the gun and the shooter while taking a shot. The investigation focused on the determining the impact of deviation angle between MR damper axis and runners axis in butt on the[...]
9
80%
Archives of Control Sciences
2017 Vol. 27, no. 2 251--261
EN The efficiency of vibration control in an automotive semi-active suspension system depends on the quality of information from sensors installed in the vehicle, including information about deflection of the suspension system. The control algorithm for vibration attenuation of the body takes into acco[...]
10
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2014 Vol. 52 nr 3 595--604
EN This paper is concerned with the Sommerfeld effect (Jump phenomena) attenuation in an non-ideal mechanical oscillator connected with an unbalanced motor excitation with a limited power supply (non-ideal system) using a magnetorheological damper (MRD). The dynamical response of systems with MRD prese[...]
11
70%
Machine Dynamics Research
EN Paper deals with the application of a magnetorheological, linear damper as a device intended for reducing the recoil effect. Special damper was installed in a modified shutter stock of the automatic carbine AKMS 7.62 mm calibre. The performance evaluation was performed for the high-energy impulse ex[...]
12
70%
Modelling and Optimization of Physical Systems
2013 z. 12 13--20
EN Lateral vibration of rotors can be significantly reduced by inserting the damping devices between the shaft and the casing. This is enabled by application of the dampers lubricated by magnetorheological fluid. The pressure distribution in the lubricating layer of the magnetorheological damper is gov[...]
CS Příčné kmitání rotorů lze podstatně snížit vložením tlumícího zařízení mezi hřídel a stacionární část. Toto je umožněno použitím tlumičů mazaných magnetoreologickou kapalinou. Rozložení tlaku v mazací vrstvě magnetoreologické kapaliny se řídí modifikovanou Reynoldsovou rovnicí přizpůsobenou pro Bing[...]
13
70%
Machine Dynamics Research
EN This work presents the Bodner-Partom and Perzyna constitutive law to describe a dynamic behaviour of magnetorheological damper. Those laws usually used for metals, are presented here for shear stresses to express viscoplastic properties of MR fluid. We determine parameters for fluid in the damper p[...]
14
61%
Mechanics and Mechanical Engineering
2011 Vol. 15, nr 4 115--130
EN The paper deals with some results of the research dedicated to mechatronic design and machinery dynamics of special vehicles conducted in the Department of Applied Mechanics. The selected important aspects of the tracked vehicles dynamic modelling process related to dynamics of the drive system and [...]
15
61%
Acta Mechanica et Automatica
EN This paper presents an approach to describe a dynamic behaviour of magnetorheological damper by the Bodner-Partom constitutive law. The B-P equations usually used for metals are presented for shear stresses to express viscoplastic proprieties of MR fluid. Material parameters for the B-P law for flu[...]
16
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono koncepcję tłoka amortyzatora samochodowego z cieczą magnetoreologiczną (MR). Analizowana w artykule konfiguracja tłoka zawiera rdzeń, na którym promieniowo rozmieszczono sześć stosów z blachy elektrotechnicznej. Cewka rdzenia nawinięta jest wokół ramion każdego stosu. Opisan[...]
EN The study outlines the concept of piston for a magnetorheological (MR) damper. The piston configuration that is analyzed in the paper utilizes a core made out of six SiFe laminated stacks having radially projecting arms away from the centre of the core. The coil is then wound around the radially pro[...]
17
61%
Modelowanie Inżynierskie
2012 T. 12, nr 43 239-246
PL W pracy przedstawiono model projektowanego układu kondycjonowania sygnału generatora elektromagnetycznego zasilającego liniowy tłumik magnetoreologiczny(MR). Zidentyfikowano poszczególne bloki modelu symulacyjnego układu: zależności napięcia indukowanego w cewce generatora od prędkości magnesów, obw[...]
EN The study outlines a model of a conditioning system to handle signals from an electromagnetic generator supporting a linear magnetorheological (MR) damper. The blocks in the simulation model are identified: the relationship between voltage induced in the generator coil and magnet velocity, the input[...]
18
61%
Modelowanie Inżynierskie
2012 T. 12, nr 43 193-202
PL W pracy przedstawiono wyniki obliczeń wytrzymałościowych generatora elektromagnetycznego połączonego z liniowym tłumikiem magnetoreologicznym (MR).Tłumik i generator są elementami samo zasilającego się układu redukcji drgań. Do obliczeń przyjęto maksymalne wartości przyspieszeń działających na układ[...]
EN The paper summarises the strength analysis data of a linear electromagnetic generator connected to a magnetorheological (MR) damper on a joint piston rod. Both generator and the damper are elements in the self-powering vibration reduction system. The calculation procedure uses the maximal accelerati[...]
19
61%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy numerycznej pola magnetostatycznego w liniowym tłumiku magnetoreologicznym. Zakładając jednorodny, izotropowy i nieliniowy charakter właściwości magnetycznych elementów konstrukcyjnych, wyznaczono rozkład pola w tłumiku oraz indukcji magnetycznej w szczelinie rob[...]
EN The paper presents results of numerical analysis of magnetostatic field distribution in linear magnetorheological damper. Assuming homogeneous, isotropic and nonlinear magnetic properties of constructional damper elements, the distribution of magnetic field in the damper and magnetic flux density in[...]
20
61%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2014 Vol. 14, no. 3 433--443
EN Tool vibration is a frequent problem in the manufacturing industry where metal cutting operation takes place. It affects the surface finish of the work piece, tool life, and produce irritating noise. In order to restrain tool vibration in metal cutting, it is necessary to develop and analyze suitabl[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last