Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magnetoelectropolishing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Advances in Materials Science
EN Electrochemical polishing of metals and alloys is one of the most currently used finishing treatments, covering metallic biomaterials with complicated shapes (coronary stents, prostheses, etc.). A standard electropolishing (EP) process has been recently modified by including a magnetic field, and ca[...]
2
88%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 1 126-129
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów składu chemicznego warstwy pasywnej wytworzonej na stali ferrytycznej AISI 430 po polerowaniu ściernym oraz polerowaniu elektrolitycznym. Skład chemiczny warstwy wierzchniej stali AISI 430 zbadano przy użyciu fotoelektronowej spektroskopii promieniami Roentge[...]
EN The paper presents results of measuring the chemical composition of the passive film formed on the ferritic steel AISI 430 SS after mechanical and electrochemical treatments. XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy) measurements were taken to obtain the chemical composition of the passive film on AIS[...]
3
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 421-428
PL Artykuł jest kontynuacją pracy opisującej wyniki badań XPS stali martenzytycznej 4H13 po standardowym elektrochemicznym polerowaniu bez mieszania [1]. Autorzy prezentują skład chemiczny warstwy wierzchniej po polerowaniu elektrochemicznym w polu magnetycznym. Wykonane badania uwidoczniają różnice [...]
EN The article is a continuation of the work covering the XPS results of 4H13 martensitic steel after electrochemical polishing without mixing [1]. The authors present the chemical composition of the surface layer after electrochemical polishing in a magnetic field. The results show comparison of sur[...]
4
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2009 R. 55, nr 4 247-250
PL W pracy ukazano warunki pracy i sposoby zużycia nitinolowych narzędzi endodontycznych oraz możliwości poprawy ich trwałości / jakości. Badania obejmowały SEM i interferometrię narzędzi uszkodzonych w procesie powiększania kanału zębnego, oraz narzędzi po magnetoelektropolerowaniu (MEP). Zużycie narz[...]
EN The aim of this study was to reveal the effects of operation of endodontic rotary files during a normal use and the possibilities for their endurance recovery. The effect of magnetoelectropolishing on the basic surface, and mechanical properties of Nitinol endodontic rotary files has been also studi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last