Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magnetic fluids
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL W artykule przedstawiono sposoby określania właściwości cieczy magnetycznej MRF-132AD. Charakterystyki reologiczne tej cieczy badano na reometrze Physica MCR 301 typu płytka - płytka. Oceniono również odporność cieczy MRF-132AD na rozwarstwienie, będące skutkiem występowania przyspieszeń dośrodkowyc[...]
EN In this paper methods of magnetic fluid MRF-132 AD testing are presented. Rheological characteristics of the fluid were investigate with Physica MCR 301 rheometer. Flow curves and complex G module were obtained. In order to assess resistant the fluid to centrifugal forces special test rig was built.[...]
2
100%
Polish Maritime Research
2007 nr 4 53-58
EN This paper presents course of research on ferro-fluidal seals used in water. The tests were carried out for a hydrophobic magnetic fluid and specially selected profiles of sealing lips at various linear velocities in sealing unit. Though the tests were preliminary their results showed that the resea[...]
3
88%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
EN Application of magnetic fluids and also examples of machines and equipment have been described. The fluids can be used for reduction of friction, improvement of sealing, lubrication, and vibration dumping. Some others applications have been suggested.
4
88%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
EN Functions of magnetic fluids in micro- and macroscopic scale, their composition and physicochemical - magnetorheological properties in relation to present and future applications have been described. Control possibilities of the rheological characteristics by use of permanent magnetic field in compa[...]
5
88%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
EN Application of magnetic fluids and also examples of machines and equipment have been described. The fluids can be used for reduction of friction, improvement of sealing, lubrication, and vibration dumping. Some others application have been suggested.
6
88%
Materials Science Poland
2016 Vol. 34, No. 2 427--436
EN Manganese substituted cobalt ferrite (Co1–xMnxFe2O4 with x = 0, 0.3, 0.5, 0.7 and 1) nanopowders were synthesized by chemical coprecipitation method. The synthesized magnetic nanoparticles were investigated by various characterization techniques, such as X-ray diffra[...]
7
88%
Polish Maritime Research
2008 nr 3 49-58
EN Presented in article MF seals are being researched for sea technology purposes due to their excellent tightness and low resistance of motion. These features are most valuable for ring propellers and ship’s main propeller shaft. There are more reasons why technologists payf significant attention for [...]
8
88%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The paper presents the results of studies on the possibility of using magnetic nanoparticles modified with selected hydrophobic surfactants for model post-production water purification. Colloidal solutions of iron hydroxide (III) and iron oxide (II and III) were obtained and their particles were sub[...]
9
75%
Hydraulika i Pneumatyka
2011 nr 3 9-13
PL Opisano badania nad zastosowaniem cieczy magnetycznych w uszczelnieniach pracujących w środowisku wody. Podano nazwy czterech rodzajów cieczy wykorzystanych w badaniach. Podkreślono, że uszczelnienia z cieczą magnetyczną można eksploatować w wodzie, przy ograniczonej prędkości ruchu uszczelnienia, j[...]
EN The results of experiments aimed at determination of characteristics of magnetic fluid seals in immediate contact with utility water have been presented. Four grades of magnetic fluids were tested. These seals can operate in water environment but in a very limited velocity range and with magnetic fl[...]
10
75%
Hydraulika i Pneumatyka
2010 nr 1 27-30
PL Opisano koncepcję budowy sterowanego sprzęgła rozruchowego opartego na sprzęgle hydrokinetycznym z komorą dodatkową. Wskazano na zastosowanie zaworu magnetycznego z cieczą magnetyczną.
EN In this paper an idea of new type of a starting hydrodynamic clutch was presented. This new clutch is based on the coupling with an additional chamber. Primary function of the magnetic valve is to control of working magnetic fluid volume inside the clutch impellers.
11
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 7b 229--231
PL W artykule analizowano możliwość pomiaru przenikalności cieczy magnetycznych. Problemem są: mała przenikalność, duże strumienie rozproszenia, stan płynny. Zaprezentowano metodę pomiaru na przykładzie kilku cieczy.
EN This paper deals with problems of permeability measurement of magnetic fluids. The low permeability of magnetic fluids bring certain problems to adequately measure their magnetic properties due to leakage flux, their liquid state makes the process even more difficult. Our approach to measure the per[...]
12
75%
Polish Maritime Research
2019 nr 2 33--46
EN The centrifugal magnetic fluid seals have important advantage over the conventional centrifugal seals. They maintain very good sealing capacity at static, medium and high speeds of shaft rotation, with the increased seal lifetime, and minimum torque and static friction. These seals are particularly [...]
13
75%
Mechanics and Mechanical Engineering
EN The nonlinear analysis of the Rayleigh - Taylor instability of two immiscible, viscous magnetic fluids in porous media, is performed for two layers, each has a finite depth. The system is subjected to both vertical vibrations and normal magnetic fields. The influence of both surface tension and grav[...]
14
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Praca zawiera niektóre z doświadczeń zdobytych w trakcie konstruowania i budowy dynamometrów o zakresach pomiarowym od +/- 0.1N do +/- 10N przeznaczonych do realizacji różnych zadań badawczych. Opisano konstrukcję dynamometru z siłownikiem magnetoelektrycznym i regulatorem PID. Instrumenty tego rodz[...]
EN The paper compiles the expertise in the area of design and construction of compensating dynamometers with the measuring range from +/- 0.1 N to +/- 10 N for research applications. The dynamometer with a magnetoelectric actuator and a PID controller is described in more detail. It allows force measur[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
2004 Z. 54(243) 167-178
PL Ferro-ciecze są materiałami magnetycznymi, naturalnie nie występującymi w przyrodzie. Z uwagi na rosnącą liczbę zastosowań tych materiałów (głównie w medycynie, przemyśle wydobywczym i technice) opracowano szereg metod ich otrzymywania. W pracy przestawiono jedną z metod chemicznego uzyskiwania cie[...]
EN Ferrofluids are stable colloidal suspensions of magnetic particles in carrier liquids. The fluids are superparamagnetic having specific magnetic and mechanical properties in the presence of magnetic field. In this paper one of the technique of preparation of the ferrofluids based on chemical synthes[...]
16
63%
Tribologia
2002 nr 2 515-530
PL Ciecz magnetyczna, zwana też ferrocieczą, jest stabilną koloidalną zawiesiną mikroskopijnych cząstek magnetycznych (np. Fe304 - magnetyt) o średnicy ok. 10 nm w cieczy nośnej i powleczonych substancją powierzchniowo aktywną, która zapobiega koagulacji i sedymentacji cząstek magnetycznych. Ciecze mag[...]
EN Magnetic fluids (ferrofluids) are stable colloidal suspensions of subdomain sized magnetic particles (e.g. Fe304 - magnetite) of ~10 nm in diameter, dispersed in carrier liquid and stabilised by means of suitable organic surfactant, added so as to prevent the agglomeration and sedimentation of magne[...]
17
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule opisany jest system pomiarowy bazujący na metodzie elementów skończonych (FEM) dla określenia efektu cieplnego w płynie magnetycznym wystawionym na pole magnetyczne AC. W fazie projektowej kilkanaście geometrii cewek wzbudzających zostało przetestowanych przy użyciu metody elementów sko[...]
EN In this article we describe the FEM based development of measurement system for determination of magnetic fluid heating effect when exposed to ac magnetic field. In the design phase several different geometries of excitation coils has been tested with the aim of achieving the homogeneity of the mag[...]
18
63%
Tribologia
2018 nr 2 29--35
PL Ciecze magnetyczne należą do klasy materiałów sterowalnych. Oddziaływanie polem magnetycznym na tego typu substancje skutkuje zmianą ich struktury wewnętrznej i w efekcie niemal natychmiastową zmianą właściwości reologicznych. Możliwość zmiany ich charakterystyk reologicznych w bardzo szerokim zakre[...]
EN Magnetic fluids belong to the class of controllable materials. The influence of magnetic fields on this type of substance results in a change in its internal structure and an almost immediate change in its rheological properties. The ability to control the rheological characteristics in a very wide [...]
19
63%
Tribologia
2018 nr 2 117--122
PL Ciecze magnetyczne są to materiały, których właściwości fizyczne mogą być kształtowane za pomocą oddziaływania na nie polem magnetycznym. Podstawową metodą badawczą stosowaną do wyznaczania parametrów reologicznych cieczy magnetycznych jest pomiar na reometrach rotacyjnych z wykorzystaniem geometrii[...]
EN Magnetic fluids are materials whose physical properties can be changed by a magnetic field of a given intensity value. One of the fundamental research areas for determining the properties of magnetic fluids is rheological measurement. The basic method for determining the rheological properties of th[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last