Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magnetic fluid
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
EN The ways of improvement of combined magnetic fluid seals for bearing units are proposed. Some new models of large electric motors bearing units combined MFS are described.
2
100%
Polish Maritime Research
2017 nr 2 113--120
EN The article analyses properties of magnetic fluid seals installed in rotary sealing nodes which operate in the utility water environment. Seals of this type have been examined as a possible solution to the problem with ship manoeuvring propulsion sealing. The present analysis bases on laboratory dur[...]
3
80%
Molecular and Quantum Acoustics
2007 Vol. 28 137-149
EN Acoustic spectroscopy has been used to investigate the effect of surface-coating layers in biocompatible magnetic fluids. The method applied is sensitive to structural changes in the suspension as the ultrasonic attenuation is correlated with the concentration of particles and the particle size dist[...]
4
80%
Molecular and Quantum Acoustics
2008 Vol. 29 121-133
EN Acoustic spectroscopy has been used to investigate the effect of surface-coating layers in biocompatible magnetic fluids. The method applied is sensitive to structural changes in the suspension as the ultrasonic attenuation is correlated with the concentration of particles and the particle size dist[...]
5
80%
Hydraulika i Pneumatyka
2008 nr 5 16-21
PL Przedstawiono uproszczony sposób wyznaczania charakterystyk reologicznych cieczy magnetycznej dla przepływu ciśnieniowego w oparciu o przyrząd pomiarowy nowej konstrukcji. Badano dwa rodzaje cieczy magnetycznych. Sporządzone charakterystyki reologiczne porównano z charakterystykami otrzymanymi w typ[...]
EN In the paper simplified method of magnetic fluid rheological characteristics determination for flow mode is presented. Two magnetic fluids consisting of iron parts and silicon oil were tested. The fluids tests were performed on specially designed test rig. The simplified method results were compared[...]
6
80%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2004 Vol. 9, no 3 613-618
EN This paper studied theoretically the net effect of pressure and the consequences arising due to the addition of a layer of a magnetic fluid to the fingering phenomenon through homogeneous porous media by comparing the model with the conventional one.
7
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
EN Behavior of magnetic fluid in the ring gap of magnetic fluid seal is considered. The system of equations, the numerical solution of which will permit to determine the fields of temperature, pressure, density and magnetization in the ring gap of magnetic fluid seal is proposed.
8
80%
Molecular and Quantum Acoustics
2005 Vol. 26 309-316
9
70%
Hydraulika i Pneumatyka
2009 nr 3 14-17
PL Przedstawiono sposoby określania właściwości cieczy magnetycznej MRF-132AD. Charakterystyki reologiczne cieczy badano na reometrze Physica MCR 301 typu płytka - płytka. Oceniono także odporność tej cieczy na rozwarstwienie, będące skutkiem występowania przyspieszeń dośrodkowych podczas wirowania.
EN In this paper testing methods of magnetic fluid MRF-132AD are presented. Rheological characteristics of the fluid with Physica MCR 301 rheometer plate-plate type were investigated. The resistance of that fluid for stratification, as a result of the centripetal acceleration during centrifugation has [...]
10
70%
Applied Mechanics and Engineering
EN Transport of vorticity in a magnetic fluid in a porous medium is considered in this note. Equations governing the transport of vorticity in magnetic fluid in a porous medium are obtained from the equations of magnetic fluid flow proposed by Wagh (1996) by replacing the usual viscous term in the equa[...]
11
70%
Applied Mechanics and Engineering
EN The results of the investigation of adgesiv-moistening properties of lubricating medium, that is magnetic fluid (MF) is introduced in this paper. Methods and the resalt of the experiments of defining moistening properties without boundary angles measurement and fluid surface tension are presented in[...]
12
70%
Machine Dynamics Research
EN The paper is concerned with transverse dynamics of a rigid rotor supported in a semi-active slide bearing lubricated with a magnetic fluid. Attention is focused on modeling and simulation of forced vibrations of an asymmetric rotor supported in a rolling bearing at one end and in a slide bearing, on[...]
13
61%
Problemy Eksploatacji
2007 nr 3 81-94
PL We wstępie artykułu omówiono możliwości wykorzystania w sprzęgłach hydraulicznych jako cieczy roboczych cieczy inteligentnych, reagujących zmianą swych właściwości fizycznych na oddziaływanie pola magnetycznego lub elektrycznego. Następnie zaproponowano rozwiązanie konstrukcyjne zespolonego sprzęgł[...]
EN In introduction of this paper application of smart fluids, changing its physical properties under application of magnetic or electric fields, as working fluid in hydraulic clutches was discussed. Next, design solution of complex hydraulic clutches was proposed. The clutch consists of typical hydrod[...]
14
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 3b 297--299
PL Artykuł prezentuje dwie propozycje zastosowania czujnika GMR z zaworem spinowym: do estymacji ciężaru właściwego płynu magnetycznego doprowadzanego do komórek nowotworowych oraz do pomiaru pola magnetycznego generowanego przez przepływ prądu o małym natężeniu, zachodzący w zjawiskach medycznych. Pie[...]
EN This paper presents two biomedical applications in which a needle-type GMR sensor with spin valve was proposed to estimate magnetic fluid weight density inside large tumors and to detect magnetic field generated by low current signals in medicine. First application is hyperthermia therapy, a form of[...]
15
61%
Napędy i Sterowanie
PL Sprzęgło, będące elementem układu napędowego, służące do łączenia wałów i przekazywania momentu obrotowego, składa się z członu czynnego – napędzającego – i członu biernego – napędzanego oraz z łącznika [1]. Łącznik rozumiany jest jako część (kilka części) lub jako czynnik, który określa sposób prze[...]
EN In the paper the properties of magnetorheological (MR) fluids and the principles of operations of magnetorheological clutch are described. The magnetorheological clutch with hybrid excitation is presented. Two types of design calculations – magnetic calculations and mechanical calculations – are des[...]
16
61%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The paper presents magnetic fluid as an excellent material platform for producing more complex magnetic drug delivery systems. In addition, the paper discusses the nanoparticle morphological (electron microscopy) and structural (X-ray diffraction) characterizations. Mössbauer spectroscopy and photoa[...]
17
61%
Problemy Eksploatacji
1998 nr 3 309-322
PL Autorzy prezentują zagadnienia materiałowe i konstrukcyjne w zastosowaniach uszczelnień z cieczami ferromagnetycznymi w warunkach statycznych i dynamicznych. Zestawiono typowe materiały stosowane w cieczach magnetycznych, jak również elementy obwodów magnetycznych i porównano ich właściwości. Podano[...]
EN The authors present material and design problems of ferrofluid seals application in both static or dynamic conditions with their advantages or shortcomings discussion. Typical magnetic materials used for magnetic liquids and magnetic circuit elements are set up with comparison of their properties. P[...]
18
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka
2006 Nr 51 65-84
PL W artykule przedstawiono ciecze reologiczne o właściwościach sterowanych polem magnetycznym oraz wskazano ich zastosowania w przetwornikach elektromagnetycznych. Zaprezentowano przetworniki opracowane na Politechnice Poznańskiej. Do analizy stanów pracy przetworników z cieczą magnetyczna zaproponowa[...]
EN The paper deals with magnetic fluids whose properties change in the presence of a magnetic field and shows how they can be applied in electromagnetic transducers. The electromagnetic brakes and dampers with magnetorheological fluid made in Poznań University of Technology has been shown. A field mode[...]
19
61%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN Efforts have been made to study the effect of the magnetic fluid lubricant and the sealing of the boundary for the squeeze film between two circular disks when the upper disk having a porous facing with its boundary sealed, approaches the non-porous lower disk normally. The modified Reynolds equatio[...]
20
61%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2003 Vol. 8, no 2 331-336
EN A theoretical study was made of a porous inclined slider with a magnetic fluid as lubricant considering velocity slip. Expressions were obtained for pressure, load capacity, friction on the moving slider, the coefficient of friction and the position of the centre of pressure. Computed values showed [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last