Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magnetic field strength
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono rozkłady natężenia pola magnetycznego niskiej częstotliwości występujące w lokalach mieszkalnych usytuowanych w sąsiedztwie wnętrzowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV. Zwrócono uwagę na możliwość przekroczenia wartości dopuszczalnej tego natężenia pola w środowisku ogól[...]
EN Distributions of magnetic field intensity of low frequency for dwellings located in vicinity of 15/0,4 kV indoor transformer sub stations are presented in this paper. It is shown that improper installation of low voltage cables can result in crossing the boundary values of the magnetic field intensi[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy przedstawiono wyniki badań zmiennych pól magnetycznych w zakresie bardzo niskich częstotliwości ELF (Extra Low Frequency). Stwierdzono, że pola magnetyczne w otwartej przestrzeni są niższe niż mierzone w mieszkaniach. W niektórych miejscach wartości natężenia pola magnetycznego (lub wektora [...]
EN The results of an extra Iow frequency (ELF) magnetic field survey in Rzeszów urban area, are presented. The average field levels in the open area are lower than measured in domestic conditions. In some places the magnetic field strength (or magnetic flux density B) proved to be comparable (or higher[...]
3
63%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Wskazano na możliwe korzyści technologiczne wynikające z oddziaływania poprzecznego pola magnetycznego na łuk spawalniczy. Opisano efekty fizyczne powstające podczas odchylania kolumny łukowej. Dokonano przeglądu modeli i charakterystyk łuku w stałym, zmiennym, jednorodnym i niejednorodnym polu magn[...]
EN The study indicates possible technological benefits of the influence of transverse magnetic fields on welding arcs. Physical effects occurring during arc column deflection have been described. A review of models and characteristics of the arc in constant, variable, homogeneous and inhomogeneous magn[...]
4
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2007 Z. 5 155-162
PL W pracy rozważane są cewki o uzwojeniu cylindrycznym jednowarstwowym. Korzystając z prawa Biota-Savarta wyprowadzono zależności opisujące rozkład pola magnetycznego pojedynczego zwoju kołowego. Na tej podstawie sporządzono wykresy istotnych składowych na pewnych charakterystycznych powierzchniach. P[...]
EN The paper deals with a single-layer coil model. The integral formulas of the magnetic field components distribution have been obtained basing on the Biot-Savart law for circular conductor. After numerical integration the components magnetic field were calculated for some characteristic surfaces and [...]
5
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2016 Tom 18, cz. 2 567--578
EN The ‘GlidArc’ plasma reactors and ‘DBD’ reactors are used for the production of non-thermal plasma. Reactors generate electric discharges. They are the source of plasma and electromagnetic emission too. Institute of Electrical Engineering and Electrotechnologies has several installations of plasma r[...]
6
63%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2011 Nr 6 (99) 51--54
PL W artykule zaprezentowano obwód elektromagnetyczny przeznaczony do magnesowania magnesów trwałych. Przedyskutowano problemy projektowe oraz pokazano model obliczeniowy magneśnicy. Zaprezentowano rozkład natężenia poła magnetycznego w przestrzeni roboczej magneśnicy oraz pokazano indukcję magnetyczną[...]
EN The electromagnetic circuit assigned to magnetize permanent magnets was presented in the article. Design issues and possibilities of magnetizer were discussed and analytical model of magnetizer was shown. A schedule of the magnetic field strength was expressed in the air gap of magnetizer and it was[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last