Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 244
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magnesy trwałe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Praca równoległa prądnic synchronicznych wzbudzanych magnesami trwałymi możliwa jest w dwóch układach: przy zastosowaniu pośredniczącego urządzenia energoelektronicznego, które zamienia energię elektryczną o zmiennej częstotliwości i napięciu na energię o stałej częstotliwości i stałym napięciu. Umo[...]
EN Parallel operation of synchronous generators with permanent magnets is possible in following systems: -by use of special power electronics device which changes the electric energy with variable frequency and the voltage to energy with constant frequency and voltage. It makes possible giving back of [...]
2
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2003 Nr 65 11-14
EN High efficiency synchronous alternator with permanent magnets is a result of research done at KOMEL Centre. New construction does not have electrical sliding contact (brushless) what enable high reliability and simple exploitation. The new alternator is high efficient and provides excellent working [...]
3
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2003 Nr 65 29-34
EN DC motor excited by permanent magnets is described in the paper. The prototype of the motor was designer and manufactured in KOMEL Centre using components of manufactured by Komel DC rnotors with electromagnetic excitation. When PM excitation was implemented it was possible to obtain a motor size132[...]
4
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2003 Nr 65 15-21
EN This paper is a continuation of the paper presented on the SME 2002 and ICEM 2002 conferences. A new concept of a synchronous reluctance motor (SynRM) with squirrel cage and with an additional excitation by permanent magnets is presented. This new SynRM with additional magnetic excitation, like a co[...]
5
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2004 Nr 69 61-69
EN This paper deals with the procedure of calculations of the voltage and current waves on the permanent magnet synchronous generator output terminals. It was assumed, that permanent magnet generator is working as a stand-alone generator loaded with load type R, RL, RC, RLC or load with rectifier inclu[...]
6
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2002 Nr 64 223-228
EN The paper presents theoretical analysis and computation results of permanent magnets synchronous motor characteristics and performances. Two types of stator design to the motors were investigated. First structure of a stator core is a conventional slotted design of an asynchronous motor. The other s[...]
7
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2003 Z. 216 53-63
PL Obecnie dobór magnesu do obwodu magnetycznego napędu elektromagnetycznego z podtrzymaniem magnesem trwałym, odbywa się na drodze testowania modelu. Doświadczenie konstruktora i dostępne na rynku materiały mają wpływ na rodzaj konstrukcji obwodu magnetycznego w takim napędzie. Współczesna technologia[...]
EN Presently the permanent magnet's selection for magnetic circuit of electromagnetic drive are performed by model testing. Designer's experience and materials accessible on the market decide of the construction of magnetic circuit in projected drive. Today's technology allows to produce dielectromagne[...]
8
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn i Napędów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Monografie
PL Przedmiotem opracowania są wolnoobrotowe prądnice synchroniczne wzbudzane magnesami trwałymi, przeznaczone do pracy w małych elektrowniach wiatrowych i wodnych bez konieczności stosowania przekładni mechanicznych. Docelowe prędkości prądnic odpowiadające częstotliwości 50 Hz wynoszą 30-50 obr/min. A[...]
EN Low-speed permanent-magnets synchronous machines investigated in the paper are proposed for generators in small ecological wind-and hydropower-plants. The nominal speed range of such generators, required to eliminate the necessity of gear-boxes, is from 30 to 50 r.p.m. (at the frequency of 50 Hz). S[...]
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Rozpatrzono ogólne problemy sterowania wektorowego silników synchronicznych ze wzbudzeniem od magnesów trwałych. Przedstawiono krytyczną ocenę opublikowanych prac dotyczących wyników porównania maszyn cylindrycznych i tarczowych. Pokazano, przy jakiej współzależności średnicy i długości silnik tarcz[...]
EN The paper deals with vector control of PM-excited synchronous motors. A critical appraisal of published studies devoted to comparison between cylindrical and disc motors is given. The diameter-length ratio for the disc motor as regards the developed torque has been optimized. An analysis of two meth[...]
10
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono wyniki optymalizacji konstrukcji silnika synchronicznego magnetoelektrycznego (SSM). Pracę wykonano w ramach współpracy Katedry Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Politechniki Gdańskiej z Laboratoire d'Electrotechnique de Grenoble (LEG, Grenoble, Francja). Do optymalizacji silnik[...]
EN Some design optimisation results of a permanent magnet synchronous motor (PMSM) are presented in this paper. The experimental software environment PASCOSMA (Programme d'Analyse de Synthese deConception et d'Optimisation de Systemes Modélisables Analytiquement) [3], developed at the Laboratoire d'Ele[...]
11
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiona w artykule konstrukcja wolnoobrotowego dwustopniowego generatora synchronicznego z magneśnicą swobodną z magnesów trwałych jest rozwinięciem koncepcji dwustopniowego generatora synchronicznego. Zachowana jest podstawowa właściwość maszyny dwustopniowej polegająca na tym, że częstotliwo[...]
EN The slow-speed two-stage synchronous generator with freewheeling magnets presented in the paper evolves from the concept of two-stage generator. The basic feature of two-stage generators is that their output voltage frequency is doubled. This make possible to build the slow-speed synchronous machine[...]
12
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono zasadę działania i krótki opis konstrukcji modelu fizycznego wolno-obrotowego dwustopniowego generatora synchronicznego z magneśnica swobodną. Generatory dwustopniowe mogą znaleźć zastosowanie jako generatory w elektrowniach wiatrowych pracujących bezpośrednio na sieć, bez p[...]
EN The paper gives the principle of operation and a brief description of construction of the test model of the two-stage synchronous generator with freewheeling magnets. Due to a doubled output voltage frequency, the two-stage generator may be considered for application as a directly driven low-speed a[...]
13
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono krótką charakterystykę maszyn synchronicznych wielobiegunowych wzbudzanych magnesami trwałymi o uzwojeniach skupionych. Uzwojenia skupione charakteryzują się tym. że ich cewki mają minimalną rozpiętość - każda obejmuje tylko jeden ząb. Przy użyciu dwuwymiarowej analizy polow[...]
EN The paper presents a brief description of the multi-polar low-speed permanent magnets synchronous machines with concentrating windings. Coils of the concentrated windings have the smallest possible spans - each embracing only one stator tooth. Four selected machine models of equal pole-number and of[...]
14
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono koncepcję budowy i wykonania silnika synchronicznego średniej mocy wzbudzanego magnesami trwałymi, przeznaczonego do zasilania z falownika. Omówiono problemy występujące przy wykonaniu i pracy silnika oraz procesie rozruchu z istniejącym od magnesów trwałych strumieniem magn[...]
EN The paper presents structure and assembly conception of medium power permanent magnet synchronous motor for inverter feed. Article show problems mounting and working problems. Advantages of using permanent magnets in synchronous motors are shown.
15
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono konstrukcje jednofazowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim. W programie Maxwell wersja 14 zostały zbudowane modele polowo-obwodowe jednofazowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi bazujące na konstrukcji jednofazowego silnika ind[...]
EN The paper deals with construction of single-phase line start permanent magnet synchronous motor. Circuit-field single-phase line start permanent magnet synchronous motor model based on the mass production single-phase induction motor was applied in Maxwell ver. 14 program. Various rotor construction[...]
16
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Na drodze obliczeń polowo-obwodowych zbadano wpływ osadzenia magnesu na właściwości silnika synchronicznego o rozruchu bezpośrednim (LSPMSM) wzbudzanego magnesami trwałymi. Przebadano trzy warianty różniące się wielkością szczeliny między magnesem a rdzeniem wirnika. Wyznaczając przebieg SEM podczas[...]
EN The paper deals with the influence of magnet air gap on parameters of Line Start Permanent Magnet Synchronous Motor. To examine this phenomena time stepping finite element model was built. Three models with different magnet's air duct are considerated. There are shown calculation results such as flu[...]
17
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule opisano podstawowe problemy oraz niezbędne zmiany w technologii wytwarzania poszczególnych elementów silnika, modyfikacji narzędzi wykorzystywanych do produkcji poszczególnych części i detali oraz zmian kolejności i przebiegu odpowiednich procesów technologicznych w procesie produkcji sil[...]
EN The work presents basic problems as well as indispensable changes in technology of the production of individual units of motors, modification of tools used to production of individual parts and details as well as changes order and course technological processes in production process of low-power per[...]
18
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono symulacyjne wyniki badań wpływu efektu wypierania prądu na właściwości rozruchowe dwuklatkowego silnika synchronicznego wzbudzanego magnesami trwałymi. Przy pomocy modelu polowo-obwodowego wyznaczono zależność momentu oraz prądu w stanie asynchronicznym dla różnych właściwości [...]
EN This paper concerns the influence of deep bar effect on start up performances of line start permanent magnet synchronous motor. On the basis of FEM model there were carried out static characteristics of torque and current versus speed for different materials of rotor bars. The results show that prop[...]
19
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono konstrukcję maszyny elektrycznej z regulacją strumienia magnesów trwałych przeznaczonej do napędu samochodów. Regulacja strumienia magnesów trwałych realizowana jest przez pomocniczą cewkę przymocowaną do stojana, położoną pomiędzy dwoma częściami wirnika oraz stojana. Zadaniem[...]
EN This paper presents a machine topology, by which the field weakening is enabled with a simple stator fixed DC-coil. This machine can be used in modern drives for electro-mobiles. To control the field in the range from zero up to maximal values, which offers wide speed variations, this coil has to be[...]
20
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki prac projektowych, konstrukcyjnych i badawczych maszyny wzbudzanej magnesami trwałymi z możliwością regulacji wzbudzenia pola magnetycznego dedykowanej do napędu samochodu elektrycznego. Pokazano modułową budowę wirnika i stojana z dodatkową nieruchomą cewką r[...]
EN The paper presents chosen results of design, construction and testing of the machine with permanent magnet with adjustable magnetic field excitation dedicated to modern drives for electro-mobiles. A modular structure of the rotor and the stator with an additional stationary coil to regulate the magn[...]
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last