Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magnesy Nd-Fe-B
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Kompozyty
2003 R. 3, nr 7 159-164
PL Opracowano model wiążący zjawisko podwyższonej remanencji ze strukturą fazową magnesów nanokrystalicznych (nanokompozytowych). Przyjęto, że w próbce izotropowej, której remanencje można obliczyć z prawa Stonera-Wohlfartha, w wyniku działania zjawiska podwyższenia remanencji tworzy się pewien obszar [...]
EN A simple geometrical model which describes enhanced remanence in nanocrystalline magnetic materials in terms of their phase constitution has been formulated. It has been assumed that in isotropic material, the remanence value which can be calculated on a basis of the Stoner-Wohlfarth model for the n[...]
2
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Odkształcenie na gorąco magnesów Nd-Fe-B prowadzi do wytworzenia anizotropowej struktury krystalograficznej. Stopień anizotropii jest zależny od parametrów procesu odkształcania. Badania ukierunkowania krystalograficznego w zakresie pojedynczych ziaren prowadzono metodą transmisyjnej mikroskopii ele[...]
EN Die-upset forging of Nd-Fe-B magnets results in the production of anisotropic crystallographic structure. The degree of anisotropy depends on the parameters of the deformation process. The investigation of the crystallographic orientation has been carried out using transmission electron microscopy. [...]
3
75%
Composites Theory and Practice
PL Zbadano możliwość wykorzystania dwóch handlowych proszków nanokrystalicznych Nd-Fe-B firmy Magnequench do wytwarzania mikromagnesów wiązanych polistyrenem. Jako metodę formowania wykorzystano wtryskiwanie. Proszki te były wytwarzane różnymi metodami: poprzez kruszenie szybko chłodzonej taśmy (MQP-B)[...]
EN The possibility of producing polystyrene-bonded micro-magnets with the use of two commercial nanocrystalline Nd-Fe-B powders (delivered by the Magnequench Co) was examined. The micro-magnets were formed by the injection method to obtain gear-shaped samples. The powders were produced by two different[...]
4
75%
Kompozyty
PL Tematyka niniejszej pracy dotyczy kompozytów magnetycznych na osnowie polimerowej wytworzonych metodą odlewania folii (ang. tape casting) przy zastosowaniu różnych składów i parametrów technologicznych. Dla nadania właściwości magnetycznych wykorzystano sproszkowaną taśmę handlową MQ-A M30. Opisano [...]
EN Resin bonded composite magnets were prepared by tape casting using various compositions of polymeric matrix and processing variables. As a magnetic component, MQ-A M30 ribbon powder was used. The magnetic and mechanical properties versus the composite's compositions are presented and discussed. The [...]
5
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W produkowanych obecnie wózkach akumulatorowych stosowane są silniki komutatorowe w wykonaniu szeregowym. Bezszczotkowe silniki prądu stałego zapewniają większą sprawność, trwałość i cichobieżność oraz umożliwiają uzyskanie większej mocy z tej samej masy maszyny. Celem prowadzonych prac jest opracow[...]
EN This paper deals with design, assembling and measurements of 8 kW brushless DC motor for battery-electric trucks. The paper contains of measurements of flux density in air gap, load and efficiency curves. It contains also measured currents and voltages in windings of motor. In paper also input power[...]
6
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 Nr 5 178-180
PL Przedstawiono wyniki symulacji magnetyzacji magnesów Nd-Fe-B. W procesie początkowej magnetyzacji zastosowano trójwymiarową zmienną magnetyzacji oraz metodę Stoner-Wohlfartha (VMSW). W rezydualnym procesie magnetyzacji wykorzystano mikromagnetyzm. Zastosowano charakterystykę zmierzoną z magnetyzerem[...]
EN This paper presents results obtained from a numerical simulation of the magnetization of Nd-Fe-B magnets. In the initial magnetization process, we have used the three-dimensional Variable Magnetization and Stoner-Wohlfarth (VMSW) method. In the residual magnetization process, we have used the concep[...]
7
75%
Composites Theory and Practice
2013 R. 13, nr 3 174--178
PL Przedstawiono koncepcję wytwarzania magnesów tarczowych do silników krokowych jako magnesów złożonych z dwóch, namagnesowanych przeciwnie, elementów o gradiencie struktury. Badana konstrukcja zapewnia taki efekt, jak magnesowanie wielobiegunowe, które jest trudne do przeprowadzenie, zwłaszcza dla ma[...]
EN The concept of fabricating disc magnets for application in stepper motors has been presented. The disc magnets are composed of two elements, magnetized in the opposite direction, having a gradient structure. Such a structure produces a effect similar to the one in multi-pole magnetizing, which is di[...]
8
75%
Elektrotechnika i Elektronika
2006 T. 25, z. 2 207-211
PL W produkowanych obecnie wózkach akumulatorowych stosowane są silniki komutatorowe w wykonaniu szeregowym. Bezszczotkowe silniki prądu stałego zapewniają większą sprawność, trwałość i cichobieżność. Celem prowadzonych prac jest opracowanie, wykonanie i wdrożenie do produkcji bezszczotkowego silnika p[...]
EN This paper deals with design, assembling and measurements of 8kW brushless DC motor for battery-electric trucks. The paper contains of measurements of flux density in air gap, load and efficiency curves. It contains also measured currents and voltages in windings of motor.
9
75%
Inżynieria Materiałowa
2012 Vol. 33, nr 6 535--538
PL Mielenie jest podstawową metodą modyfikacji rozkładu wielkości i kształtu cząstek proszków oraz ich właściwości. Od wielu lat proces mielenia jest wykorzystywany do syntezy nowych materiałów (tzw. mechaniczna synteza stopów). Obszerna literatura, którą poświęcono tej tematyce prezentuje ogromne możl[...]
EN Milling is the basic method of modifying the particle size distribution, shapes, and properties of powders. The milling process has long been used for producing new materials (known as the mechanical synthesis of alloys). The abundant literature devoted to this subject shows enormous possibilities o[...]
10
75%
Inżynieria Materiałowa
PL Wysokokoercyjne proszki Nd-Fe-B otrzymuje się wieloma metodami (melt-spinning, HDDR, mechanical milling, mechanical alloying). W większości z wykorzystywanych procesów można wyróżnić etap destrukcji gruboziarnistej fazy Nd2Fe14B oraz etap jej rekombinacji do struktury o znacznie mniejszym ziarnie. T[...]
EN High-coercivity Nd-Fe-B powders are obtained using various methods (such as melt-spinning, HDDR, mechanical milling, mechanical alloying) - Figure 1. In most of these techniques the process is conducted in two stages: in the first stage the coarse-grained Nd2Fe14B phase is destructed and in the next[...]
11
63%
Inżynieria Materiałowa
PL Zbadano wpływ dodatku tytanu na strukturę i właściwości magnetyczne nanokompozytowych stopów Nd7Fe79-xB14Tix, Nd8Fe78-xB14Tix i Nd9Fe77-xB14Tix. Stwierdzono, że niewielki dodatek 2÷4% at. tytanu powoduje wzrost koercji i maksymalnej energii magnetycznej przy niezmienionej remanencji. Najlepsze właśc[...]
EN The effect of titanium addition on the structure and magnetic properties was studied for nanocomposite Nd7Fe79-xB14Tix, Nd8Fe78-xB14Tix and Nd9Fe77-xB14Tix systems. It was found that the addition of 2 and 4 at. % of Ti leads to a substantial increase of the coercivity and maximum energy product of t[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last