Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magnesowanie obrotowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2014 Nr 4(104) 265--270
PL Temat podjęty w pracy dotyczy analiz polowych dla maszyny z powierzchniowo montowanymi magnesami trwałymi na wirniku z uwzględnieniem anizotropii magnetycznej rdzenia stojana. Rozważania te mają na celu pokazanie wpływu anizotropii na rozkład pola magnetycznego, funkcję koenergii, kształt indukowany[...]
EN The article deals with the field analysis for machine with surface mounted permanent magnets on the rotor taking into account the anisotropic stator. These considerations are intended to show the effects following anisotropy on the distribution of the magnetic field, function of co-energy, induced v[...]
2
84%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono istotną modyfikację metody pomiarów przemagnesowania obrotowego, w której wykorzystywane są próbki blach prądnicowych w kształcie kołowym. W zmodyfikowanej metodzie dodatkowe pakiety próbek blach pozwalają uzyskać bardziej jednorodny rozkład pola magnetycznego w badanej prób[...]
EN The paper describes a significant modification of the measurement method of the rotational magnetization in which circle-shaped samples of dynamo sheets are used. In the modified method, additional packages of sheet samples allow us to achieve a more uniform distribution of the magnetic field in the[...]
3
84%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł opisuje badanie wpływu aproksymacji kształtu epsoidalnego przez trzy warstwy. Obliczenia wykonane są przy użyciu trójwymiarowej metody elementów skończonych dla nieliniowej izotropowej próbki o średnicy 60 mm i o grubości o odstępach 0.5 mm. Możliwym jest znalezienie optymalnej konfiguracji,[...]
EN This paper investigates the effect of the approximation of an ellipsoidal shape by three laminations. The calculations are carried out with three-dimensional finite-element method for a non-linear isotropic sample with 60 mm diameter and with both lamination thickness and spacing between laminations[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last