Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 304
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magazynowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2004 nr 4 31-32
PL Niniejszy artykuł jest kontynuacją publikacji "Magazynowe systemy informatyczne - funkcjonalność systemów" zamieszczonej w poprzednim numerze "Logistyki".
2
100%
Logistyka
2004 nr 4 35-36
PL Magazyny komponentów do produkcji, systemy kompletacyjne, magazyny wysyłkowe i buforowe, to tylko niektóre z wielu zastosowań automatycznych magazynów pojemnikowych. Głównymi urządzeniami wchodzącymi w skład takich magazynów są w każdym przypadku automatyczne układnice magazynowe z odpowiednimi urzą[...]
3
100%
Logistyka
2004 nr 5 23-26
PL Niniejszy artykuł jest kontynuacją dwóch publikacji: "Magazynowe systemy informatyczne - funkcjonalnośc systemów" i "Magazynowe systemy informatyczne - metodyka doboru", zamieszczonych w poprzednich numerach "Logistyki".
4
100%
Logistyka
2004 nr 5 37-38
PL W dwóch poprzednich numerach "Logistyki" zaprezentowane zostały ogólne tendencje rozwoju rynku powierzchni magazynowych w Moskwie i okolicach, m.in.: standard i nowoczesność istniejących obiektów, ich wielkość czynszu oraz struktura popytu na usługi magazynowe.
5
100%
Logistyka
2004 nr 3 36-38
PL W cyklu trzech artykułów autor prezentuje opracowaną przez siebie metodykę doboru standardowego systemu informatycznego do wspomagania przepływu materiałów w magazynie. Metodyka powstała na bazie badań przeprowadzonych w Instytucie Logistyki i Magazynowania i była przedmiotem rozprawy doktorskiej na[...]
6
100%
Logistyka
2004 nr 4 43-44
PL Stosowanie systemów informatycznych w organizacji pracy w magazynach stało się powszechne. Różnorodność dostępnego oprogramowania, które wspiera tę dziedzinę działalności przedsiębiorstwa, powoduje, że firmy stoją przed problemem, który system zakupić i czym się kierować przy wyborze oprogramowania.
7
100%
Logistyka
2004 nr 6 29-29
PL Masterlink Express Sp. z o.o. otworzył we wrześniu br. swoją nową centralną sortownię w Lućmierzu k. Zgierza. Powstały w tym roku obiekt, o powierzchni 3600 m2, jest położony bezpośrednio przy trasie A1 na północ od Zgierza, prawie w geograficznym centrum Polski. Do początku 2006 r. przewiduje się p[...]
8
100%
Logistyka
2004 nr 5 54-55
PL W ostatnim wydaniu "Logistyki" pisaliśmy o kryteriach doboru informatycznego systemu magazynowego. Przedstawiono różne możliwości wyboru rozwiązań magazynowych na bazie kilku podstawowych założeń, do których zostały zaliczone: stan wyposażenia klienta w srodki informatyczne, potrzeby w zakresie obsł[...]
9
100%
Logistyka
2004 nr 6 30-31
PL Istotnym elementem, mającym wpływ m.in. na jakośc i koszty wytworzenia produktu finalnego, jest sposób przemieszczania półproduktów w cyklu produkcyjnym.
10
100%
Logistyka
2004 nr 3 42-43
PL W marcu odbyła się w Warszawie "IV Doroczna Konferencja Rynku Magazynów i Logistyki 2004", organizowana przez Eurobuild Poland, na której poruszono najważniejsze zagadnienia związane z rynkiem nieruchomości magazynowych w Polsce w przededniu jej akcesji do Unii Europejskiej" Uczestniczyło w niej ok.[...]
11
100%
Logistyka
2004 nr 5 27-30
PL W łańcuchu dostaw towarów do klienta ważnym elementem jest magazyn i zachodzący w nim proces magazynowania. Wiele firm dla poprawienia swojej konkurencyjności, osiągniętej poprzez zmniejszenie kosztów magazynowania, staje przed dylematem i zadaje sobie podstawowe pytanie: "Modernizować, budować nowy[...]
12
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
1998 z. 3 47-63
PL Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono informacje związane z logistyką magazynową, podkreślając jej znaczenie w logistycznym aspekcie działalności przedsiębiorstwa, określono podstawowe zależności związane z przechowaniem zapasów. Część pierwsza zawiera również krótką charakter[...]
EN The paper consists of two parts. The first one contains a piece of information connected with storage logistics as an important part of logistical activity within every enterprise. The second part of the paper contains a practical example which is based on the rules of suggested method and solves th[...]
13
100%
Logistyka
2011 nr 3 58-61
PL Wielkość i struktura zapasów produkcji rolniczej determinowane są przede wszystkim wewnętrznymi warunkami funkcjonowania danego gospodarstwa opartymi na naturalnym charakterze produkcji i z konieczności zachowania przyrodniczych cykli w roku. Artykuł jest odpowiedzią na pytanie: czy zapasy w przedsi[...]
EN The volume and structure of farm production reserves are primarily determined by internal functioning conditions for a given farm based on natural production character, and result from the need to retain natural cycles in a year. This article is an answer to the following question: is keeping reserv[...]
14
100%
Logistyka
2004 nr 1 23-25
PL Niniejszy artykuł dotyczący "Systemów Zarządzania Jakością" stanowi cz. 3. cyklu, którego cz. 1.pt. "Warunki uczestnictwa przedsiębiorstw w otwartych sieciach dystrybucyjnych" zamieszczono w numerze 4/2003 "Logistyki", natomiast cz. 2. "Łancuchy dostaw formą obrotu towarowego w nowoczesnej gospodarc[...]
15
80%
Logistyka
PL W gospodarce krajowej energetyka należy do strategicznych gałęzi przemysłu. Niezawodność i ciągłość dostaw energii elektrycznej jest warunkiem funkcjonowania wszystkich przedsiębiorstw gospodarce narodowej. Energetyka zasila wszelkie procesy w skali kraju i dlatego podstawową kwestią w przypadku ene[...]
EN The energy sector is one of the strategic industries in the national economy. The article shows the role of the transport and supplies systems as the element of the logistics system of the thermal power plants. Reliability and continuity of electricity supply is a precondition for all companies. The[...]
16
80%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono charakterystykę wybranego przedsiębiorstwa oraz zobrazowano proces produkcyjny w celu scharakteryzowania procesów magazynowania. W wybranym przedsiębiorstwie istnieją magazyny, dzięki którym składowane są poszczególne materiały i wyroby, co sprawia iż są one istotnymi obiekt[...]
EN In this article, in order to characterize storage process the characteristic of particular enterprise and the production process in it is presented. In the chosen enterprise the magazine is important object in which particular materials and products are stored. The authors analyses the above- mentio[...]
17
80%
Logistyka
PL W poniższym artykule przedstawiono procesy magazynowe zachodzące w systemie stałych odpadów komunalnych. W pierwszej części przedstawione zostały definicje i pojęcia dotyczące magazynowania. Następnie ukazano funkcje i zadania magazynów w systemach stałych odpadów komunalnych.
EN The paper presents the storage processes which take place in the solid municipal waste system. The first part of article shows the definitions and conception of storage and warehousing. Then, the second part discusses functions and tasks of warehouses in the solid municipal waste system.
18
80%
Logistyka
PL Firma, która chce wdrożyć nowoczesne rozwiązania magazynowe i zoptymalizować powierzchnię, przeznaczoną na magazynowanie, aby zapewnić jej maksymalną wydajność, skoncentrowała swoje działania na wykorzystaniu najlepszego dostępnego na rynku oprogramowania do zarządzania magazynem. Działania swoje Fi[...]
EN A company, which wants to implement modern stock solutions and to optimize the storage space in order to provide with its maximum productivity, focused its actions on using the best software available on the market for managing the warehouse. The company based its actions on research and development[...]
19
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Przedstawiono nowe sposoby modernizacji logistycznych procesów zarządzania i ich implementacji w firmie przy pomocy koncepcji CRM koncentrującej się na kliencie w celu budowania z nim trwałych związków. Praca ma za zadanie przedstawić analizę możliwości wdrożenia systemu CRM w firmie i pokazać jak w[...]
EN Presentation of new manner of modernization of process of logistical management is purpose of work and in firm with the aid of concept on client for construction implementations concentrating with (from) CRM before permanent relationships (associations). Work has to present analysis of capability to[...]
20
80%
Logistyka
PL Gospodarkę magazynową traktuje się jako jedną z najważniejszych ogniw w sferze logistyki. Dobrze zorganizowane procesy magazynowe powodują szybki przepływ materiałów od dostawców poprzez system produkcyjny i kończąc na odbiorcy (potencjalnym kliencie). Dobrze opracowany system logistyczny i odpowied[...]
EN The warehouse management is treated as one from the most important links in the logistics. Well organised stock processes cause the fast flow of materials from suppliers through the production system and finishing on the recipient. Good logistic system and magazines appropriately prepared for him ca[...]
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last