Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 311
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magazynowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
1998 z. 3 47-63
PL Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono informacje związane z logistyką magazynową, podkreślając jej znaczenie w logistycznym aspekcie działalności przedsiębiorstwa, określono podstawowe zależności związane z przechowaniem zapasów. Część pierwsza zawiera również krótką charakter[...]
EN The paper consists of two parts. The first one contains a piece of information connected with storage logistics as an important part of logistical activity within every enterprise. The second part of the paper contains a practical example which is based on the rules of suggested method and solves th[...]
2
100%
Logistyka
2004 nr 5 54-55
PL W ostatnim wydaniu "Logistyki" pisaliśmy o kryteriach doboru informatycznego systemu magazynowego. Przedstawiono różne możliwości wyboru rozwiązań magazynowych na bazie kilku podstawowych założeń, do których zostały zaliczone: stan wyposażenia klienta w srodki informatyczne, potrzeby w zakresie obsł[...]
3
100%
Logistyka
2004 nr 5 27-30
PL W łańcuchu dostaw towarów do klienta ważnym elementem jest magazyn i zachodzący w nim proces magazynowania. Wiele firm dla poprawienia swojej konkurencyjności, osiągniętej poprzez zmniejszenie kosztów magazynowania, staje przed dylematem i zadaje sobie podstawowe pytanie: "Modernizować, budować nowy[...]
4
100%
Logistyka
2004 nr 5 23-26
PL Niniejszy artykuł jest kontynuacją dwóch publikacji: "Magazynowe systemy informatyczne - funkcjonalnośc systemów" i "Magazynowe systemy informatyczne - metodyka doboru", zamieszczonych w poprzednich numerach "Logistyki".
5
100%
Logistyka
2004 nr 5 37-38
PL W dwóch poprzednich numerach "Logistyki" zaprezentowane zostały ogólne tendencje rozwoju rynku powierzchni magazynowych w Moskwie i okolicach, m.in.: standard i nowoczesność istniejących obiektów, ich wielkość czynszu oraz struktura popytu na usługi magazynowe.
6
100%
Logistyka
2004 nr 6 29-29
PL Masterlink Express Sp. z o.o. otworzył we wrześniu br. swoją nową centralną sortownię w Lućmierzu k. Zgierza. Powstały w tym roku obiekt, o powierzchni 3600 m2, jest położony bezpośrednio przy trasie A1 na północ od Zgierza, prawie w geograficznym centrum Polski. Do początku 2006 r. przewiduje się p[...]
7
100%
Logistyka
2004 nr 6 30-31
PL Istotnym elementem, mającym wpływ m.in. na jakośc i koszty wytworzenia produktu finalnego, jest sposób przemieszczania półproduktów w cyklu produkcyjnym.
8
100%
Logistyka
2004 nr 3 42-43
PL W marcu odbyła się w Warszawie "IV Doroczna Konferencja Rynku Magazynów i Logistyki 2004", organizowana przez Eurobuild Poland, na której poruszono najważniejsze zagadnienia związane z rynkiem nieruchomości magazynowych w Polsce w przededniu jej akcesji do Unii Europejskiej" Uczestniczyło w niej ok.[...]
9
100%
Logistyka
2004 nr 3 36-38
PL W cyklu trzech artykułów autor prezentuje opracowaną przez siebie metodykę doboru standardowego systemu informatycznego do wspomagania przepływu materiałów w magazynie. Metodyka powstała na bazie badań przeprowadzonych w Instytucie Logistyki i Magazynowania i była przedmiotem rozprawy doktorskiej na[...]
10
100%
Logistyka
2004 nr 4 31-32
PL Niniejszy artykuł jest kontynuacją publikacji "Magazynowe systemy informatyczne - funkcjonalność systemów" zamieszczonej w poprzednim numerze "Logistyki".
11
100%
Logistyka
2004 nr 4 35-36
PL Magazyny komponentów do produkcji, systemy kompletacyjne, magazyny wysyłkowe i buforowe, to tylko niektóre z wielu zastosowań automatycznych magazynów pojemnikowych. Głównymi urządzeniami wchodzącymi w skład takich magazynów są w każdym przypadku automatyczne układnice magazynowe z odpowiednimi urzą[...]
12
100%
Logistyka
2004 nr 4 43-44
PL Stosowanie systemów informatycznych w organizacji pracy w magazynach stało się powszechne. Różnorodność dostępnego oprogramowania, które wspiera tę dziedzinę działalności przedsiębiorstwa, powoduje, że firmy stoją przed problemem, który system zakupić i czym się kierować przy wyborze oprogramowania.
13
100%
Logistyka
2004 nr 1 23-25
PL Niniejszy artykuł dotyczący "Systemów Zarządzania Jakością" stanowi cz. 3. cyklu, którego cz. 1.pt. "Warunki uczestnictwa przedsiębiorstw w otwartych sieciach dystrybucyjnych" zamieszczono w numerze 4/2003 "Logistyki", natomiast cz. 2. "Łancuchy dostaw formą obrotu towarowego w nowoczesnej gospodarc[...]
14
100%
Logistyka
2011 nr 3 58-61
PL Wielkość i struktura zapasów produkcji rolniczej determinowane są przede wszystkim wewnętrznymi warunkami funkcjonowania danego gospodarstwa opartymi na naturalnym charakterze produkcji i z konieczności zachowania przyrodniczych cykli w roku. Artykuł jest odpowiedzią na pytanie: czy zapasy w przedsi[...]
EN The volume and structure of farm production reserves are primarily determined by internal functioning conditions for a given farm based on natural production character, and result from the need to retain natural cycles in a year. This article is an answer to the following question: is keeping reserv[...]
15
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Przedstawiono nowe sposoby modernizacji logistycznych procesów zarządzania i ich implementacji w firmie przy pomocy koncepcji CRM koncentrującej się na kliencie w celu budowania z nim trwałych związków. Praca ma za zadanie przedstawić analizę możliwości wdrożenia systemu CRM w firmie i pokazać jak w[...]
EN Presentation of new manner of modernization of process of logistical management is purpose of work and in firm with the aid of concept on client for construction implementations concentrating with (from) CRM before permanent relationships (associations). Work has to present analysis of capability to[...]
16
80%
Przemysł Spożywczy
PL W nr. 5/02 "Przemysłu Spożywczego" omówiono charakterystykę i podział kosztów magazynowania, a także analizę czynników kształtujących i warunkujących wielkość tych kosztów oraz ich wpływ na ocenę ekonomicznej działalności gospodarki magazynowej i całego przedsiębiorstwa. Określono także czynniki wew[...]
EN In no. 5/02 "Food Industry" discusses the characteristics and distribution of storage costs, and an analysis of factors shaping and conditioning the magnitude of these costs and their impact on the assessment of economic activity and inventory management across the enterprise. Also identified intern[...]
17
80%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
EN Fuel contamination has been described. EBV quality prediction system - EQPS for automotive fuels in long term storage has been presented. For strategic storage a commercial 2 year time horizon is too costly and 5 to 10 years are target for, the later especially in underground salt caverns. Special q[...]
18
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
19
80%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2002 z. 134 103-113
PL Rozważono problem kolekcjonowania części w systemie montażowym, sprowadzony do problemu szeregowania nowej klasy. Omawiano różne przypadki szczególne. Dla wybranego przypadku podano model matematyczny wraz z wygodnym modelem grafowym. Bazując na właściwościach modelu zaproponowano i przebadano algor[...]
EN The problem of compiling parts in an assembly system has been considered, reduced next to a scheduling problem of new class. Different special cases have been discussed. For a chosen case of the problem, a mathematical model with convenient graph model has been introduced. Basing on the model featur[...]
20
80%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2000 z. 132 27-41
PL W pracy sformułowano i rozwiązano problem rozdziału zasobów w dużym systemie w warunkach losowych przy ograniczeniach na sterowanie i wielkość zasobów w magazynie. Sterowanie realizowane jest w strukturze dwupoziomowej z koordynatorem na poziomie wyższym i lokalnymi decydentami na poziomie niższym, [...]
EN A resource allocation problem in a large scale stochastic system under some constraints on a control and a value of resources in a storage reservoir is considered. A strategy is realized in a two-level hierarchical structure with a coordinator on an upper level and local controllers on a lower level[...]
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last