Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 328
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  machine tool
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2007 nr 2 16-21
PL Wykorzystano model prowadnic hydrostatycznych zamkniętych o stałym ciśnieniu zasilania. Podano zależności określające ich nośność i sztywność z uwzględnieniem działania dowolnego przestrzennego układu sił. Rezultaty teoretyczne porównano z wynikami badań i przedstawiono w postaci wykresów. Na podsta[...]
EN An author used a model of closed hydrostatic slideways with a constant supply pressure. There are presented formulas for a load capacity and stiffness under any spatial forces. Comparison results between laboratory and numerical experiments are presented. The influence of displacement in hydrostatic[...]
2
100%
Journal of Machine Engineering
EN The most important tendencies in the development of modern machine tools are pointed out, including the improvement of their design and development of error compensation methods. An overview of the most popular and useful error compensation methods for machine tools is presented. Based on examples, [...]
3
80%
Inżynieria Maszyn
PL W artykule omówiono specyfikę badań własności statycznych obrabiarek ciężkich przeprowadzanych w warunkach przemysłowych. Przedstawiono problemy związane z tego typu badaniami, sposoby przeprowadzania pomiarów oraz przykładowe wyniki wraz z ich interpretacją. Artykuł zawiera wycinek doświadczeń naby[...]
EN The article elaborates on a specific nature of research dealing with static properties of heavy machine tools in their operating environment. It presents issues related to the research itself as well as to ways to ran measurements and possible interpretation of the results. The article describes exp[...]
4
80%
Journal of Machine Engineering
EN Thermal errors caused by the influence of internal and external heat sources in machine tool structure can cause more than 50% of total machine tool inaccuracy. Therefore, research on thermal behavior of machine tool structures is crucial for successful manufacturing. This paper provides an insight [...]
5
80%
Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń
PL Opisano rozwój sterowania urządzeniami produkcyjnymi od sterowania, jakie powstało w 1949 roku na MIT do sterowań otwartych, których koncepcja jest znana pod nazwą OSACA. Spowodowały one zmiany koncepcji konstrukcyjnych samych obrabiarek. Nowymi rozwiązaniami są zaprezentowane w 1993 roku heksapody.[...]
6
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
1998 nr 1 189-211
PL W pracy przedstawiono krótki opis metody identyfikacji parametrów modeli dynamicznych układów nośnych obrabiarek budowanych w konwencji metody sztywnych elementów skończonych. Identyfikację prowadzi się na podstawie wybranych punktów z wyznaczonych doświadczalnie charakterystyk amplitudowo-częstotli[...]
EN In the paper a short description of the identification method of parameters of machine tool supporting system dynamic models, constructed according to the rigid finite element method convention is given. The identification is carried out on the basis of selected points of the experimentally determin[...]
7
80%
Mechanik
2012 R. 85, nr 2 112-114
PL Kontynuacja relacji z wizyty w fabrykach obrabiarek na Tajwanie. Przegląd wybranych producentów obrabiarek.
EN A review of several machine tool manufacturers
8
80%
Mechanik
PL Tematykę automatyzacji obrabiarek eksponowanych na EMO 2011 podzielono na dwie części. W cz. 1 pokazano kierunki i rozwiązania automatyzacji opracowane przez producentów obrabiarek skrawających. W cz. 2, opublikowanej w następnym numerze, zostaną przedstawione wybrane rozwiązania automatyzacji obrab[...]
EN Trends and solutions in the auto function systems demonstrated by the metal cutting machine tool manufacturers.
9
80%
Mechanik
PL W dniach 6-12.11.2011 r., na zaproszenie TAITRA (Taiwan External Trade Development Council), zwiedziłem 10 przedsiębiorstw wytwarzających obrabiarki na Tajwanie. TAITRA jest organizacją powołaną do promowania na całym świecie produktów wytwarzanych na Tajwanie (maszyn i urządzeń). Jedną z form tej p[...]
EN Enjoying the opportunity offered by the Taiwan made plants and machines promoting action, one of our MECHANIK editing board members took part in the TAITRA (Taiwan External Trade Development Council) exploitation trip. From November 6 through 12 our colleague visited ten machine tool manufacturing c[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2011 Nr 15 155-171
PL W artykule przedstawiono analizę porównawczą wyników badań sztywności statycznej Obrabiarek dwiema metodami: konwencjonalną i DWSS. Metoda DWSS jest nowatorską metodą wyznaczania sztywności opracowaną w Katedrze Budowy Maszyn Politechniki Śląskiej, a bazującą na równości sztywności statycznej i dyna[...]
EN In the systems for the protection of the documents and technical objects the RFID technology is widely used and consists in sending of the information encoded in electronic circuit via the radio channel. In the Institute for Sustainable Technologies - NRI a technological line was developed for produ[...]
11
80%
Mechanik
2010 R. 83, nr 4 240-240
12
80%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn / Politechnika Śląska
2006 nr 2 261-268
PL W artykule przedstawiono przykład procesu budowy modelu obrabiarki z wykorzystaniem modułu Machine Tool Builder programu CATIA CAM.
EN New functionalities of machining simulation in the CATIA V5 environment have been shown. Okuma horizontal machining center was taken as an example of modeled machine tool. All steps of preparing model for machining simulation are presented.
13
80%
Przegląd Mechaniczny
2006 nr 7-8 39-42
PL W artykule omówiono różne źródła hałasu nowoczesnej obrabiarki. Celem pracy konstruktorów jest uzyskanie możliwie minimalnej wartości hałasu, co można zrealizować przez obniżenie hałasu z głównego źródła, jakim jest przekładnia śrubowa toczna. Omówiono zagadnienia związane z problemami hałasu przekł[...]
EN In the paper, different sources of the noise in modern machines were discussed. A goal of the work of machine designers was the reduction of noise level. It could be achieved by reduction of nose level of the ball screw system - the main source of the noise. There were discussed problems connected w[...]
14
80%
Mechanik
15
80%
Engineering Transactions
EN A primary model is created by the rigid finite element method. The selected 'rigid' part which is supposed to be flexible, is idealised by classic finite elements of various kinds. The solution to dynamics of the model introduced is a pattern which the primary model should follow. Suitable accuracy [...]
16
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono miejsce i znaczenie komputerowej symulacji w projektowaniu obrabiarek. Opisano metody i narzędzia programowe oraz uwarunkowania i możliwości efektywnego stosowania technik symulacji do weryfikacji i optymalizacji jakości konstrukcji. Zamieszczono przykłady symulacji obciążeń cieplnych,[...]
EN Significance of computer simulation in machine tool design is shown. Both methods and programming tools are presented along with conditions underlying efficient application of simulation techniques in verifying and optimizing design quality. The presented examples show how thermal loads, temperature[...]
17
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Kierunki rozwoju automatycznego nadzoru i diagnostyki maszyn wytwórczych. Inteligentne przetworniki pomiarowe oraz czujniki i mechanizmy wykonawcze jako mikrostruktury. Korzyści i problemy związane z użyciem komputerowych magistral czujnikowych. Koncepcje komputerowych układów pomiarowych i wirtualn[...]
EN Recent trends in the development of automated techniques of supervision and diagnostics of manufacturing machinery. Intelligent measuring transducers, sensors and executing components as microchips. Advantages and disadvantages associated with the use of computer sensor buses. Concepts of computer-b[...]
18
80%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2001 nr 2 83-85
19
80%
Mechanik
2001 R. 74, nr 12 797-799
PL Względy ekologiczne i ekonomiczne skłaniają do modernizowania używanych maszyn i do ograniczenia zakupu maszyn nowych. Przedstawiono wielorakie korzyści, jakie można uzyskać, modernizując obrabiarki, przede wszystkim korzystną relację cenową i lepsze przystosowanie maszyn do warunków produkcji.
EN Various advantages resulted from modernization of machine tools, above all profitable relation of prizes and better adaptation of the machine tools for production conditions.
20
80%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn / Politechnika Śląska
2002 nr 4 75-90
PL Poniższa praca dotyczy analizy literaturowej wybranych zagadnień związanych z obróbką z dużymi prędkościami (High Speed Machining). W pracy przedstawiono stosowane definicje obróbki HSM, jej zalety oraz zastosowanie. Omówiono systemy obrabiarkowe stosowane w obróbce HSM. Przedstawiono rozwiązania ko[...]
EN This paper describes the literature revision of selected problems of Hogh Speed Machining. The definition, advantages and applications were presented in this paper. The machining sytsem, which are used in HSM were described. The design solutions of electrospindle and power transmission of feed drive[...]
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last