Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  małocząsteczkowe żywice epoksydowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polimery
2002 T. 47, nr 2 184-190
PL Porównano przebieg syntezy małocząsteczkowej żywicy epoksydowej (EP) pod wpływem klasycznego katalizatora tego procesu - NaOH oraz dwóch niestosowanych dotychczas w technologii krajowej katalizatorów reakcji addycji epichloro-hydryny (ECH) do dianu, mianowicie metakrzemianu sodu (MKS) i chlorku benz[...]
EN Low molecular weight epoxy resin synthesis in presence of NaOH as a classic catalyst for the addition reaction was compared with two new catalysts for epichlorohydrin (ECH) addition to dian, i.e. sodium metasilicate (MKS) and benzyltriethylammonium chloride (CBTA). Effect of molar ratio of ECH to th[...]
2
100%
Polimery
PL Przedstawiono wyniki badań nad możliwością zastosowania epoksydowanego oleju sojowego (EOS) jako reaktywnego rozcieńczalnika do zmniejszania lepkości małocząsteczkowych żywic epoksydowych (EP). Wyznaczono krzywą upłynniania kompozycji żywicy "Rütapox 0162"/ EOS w funkcji zawartości EOS. Z przebiegu [...]
EN The results of research concerning the possibility of application of epoxidized soybean oil (EOS) as a reactive diluent to reduce the viscosity of low-molecular-weight epoxy resins were presented. Fluxing curve of the composition of the resin "Rütapox 0162" with EOS as a function of EOS content has [...]
3
100%
Polimery
2008 T. 53, nr 3 182-189
PL W reakcji epichlorohydryny z olejem sojowym uprzednio hydroksylowanym glikolem mono- lub dietylenowym (odpowiednio MEG albo DEG) otrzymano żywice epoksydowe o symbolach RSMEG i RSDEG. Wartości Mn i Mw tych żywic oraz stosunek Mw/Mn określono metodą GPC, a budowę chemiczną potwierdzono spektroskopowo[...]
EN Epoxy resins (RSMEG or RSDEG) (Table 1, Scheme A) were obtained in the reaction of epichlorohydrin with soybean oil previously hydroxylated with mono- or diethylene glycol (MEG or DEG, respectively). The values of Mn and Mw of these resins as well as Mn/Mw ratio were determined using GPC method (Fig[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last